Vot uninominal

Un om adevarat pentru un Parlament curat

Echilibrul este o caracteristică indispensabilă oricărui om politic, din moment ce asemenea poziţie necesită aptitudinea de a media o serie […]

Echilibrul este o caracteristică indispensabilă oricărui om politic, din moment ce asemenea poziţie necesită aptitudinea de a media o serie întreagă de rivalităţi, conflicte, stări de criză, etc., inerente unui domeniu chemat să găsească soluţii de rezolvare unor situaţii tensionate între membrii unei comunităţi naţionale/internaţionale.
Interviul cu Dr. Talău dezvăluie un om dotat cu simţul echilibrului prin modul în care prezintă stări de lucruri de la diferite nivele ale societăţii, fără patimă, cu argumente solide, debordând de raţiune, prin acordarea prezumţiei de nevinovăţie celor incriminaţi, dar şi prin înfierarea calmă, ponderată a celor consideraţi vinovaţi.
Spiritul justiţiar este un lucru binevenit în contextul situaţiei actuale din ţara noastră, caracterizat printr-un nivel foarte ridicat de nesupunere, indisciplină, libertate prost înţeleasă, delicvenţă, într-un cuvânt: haos.
Dr. Talău a demonstrat, în nenumărate rânduri prin acţiuni publice de anvergură, capacităţi certe în această direcţie.
Este binevenită adoptarea acestei atitudini de luptă în faţa unor nedreptăţi ale semenilor noştri sau ale sistemului care vin să te anihileze ca om/cetăţean/profesionist, care încearcă să te distrugă întru servirea unor interese, orgolii meschine.
Este absolut necesară taxarea acestor comportamente, aşa cum a întreprins Dr. Talău în momentul în care i-au fost uzurpate drepturi bazale în planul profesiei sau au fost zădărnicite planuri îndrăzneţe în domeniul managementului sanitar.
Umanismul este o altă caracteristică ce ar trebui să transpară din iniţiativele legislative, sprijinirea unor acţiuni cu caracter umanitar ale societăţii civile, cum ar fi acţiunile caritabile.
Această calitate aparţine, de asemenea, caracterului doctorului Gheorghe Talău şi îşi face din plin simţită prezenţa în aria profesiei de medic, într-o specialitate încărcată de multiple semnificaţii ale suferinţei umane – psihiatria, precum şi în aria învăţământului superior unde educă cu responsabilitate generaţii de studenţi medicinişti.
Îi urăm domnului Dr. Gheorghe Talău succes într-o demersul său de accedere în poziţia care ar face posibilă schimbarea de mentalitate a societăţii româneşti!

Redacţia „Justiţiarul sibian“

 

PRIORITĂŢILE MELE:

SĂNĂTATE

{mosimage}Sistemul sanitar românesc nu poate fi înţeles decât tot din perspectiva societăţii româneşti, care pluteşte în derivă, încercând într-un mod haotic puncte de sprijin pentru a se redresa. Soluţia nu poate fi alta decât cea al cărei conţinut se sprijină pe o strategie coerentă, pragmatică, care să se adreseze părţiior, fără să se piardă din vedere întregul.  Numai prin schimbări semnificative putem vorbi de ceva nou, după cum numai prin întreg putem vorbi de ceva funcţional. Voi reda mai jos punctul meu de vedere, pe care am să-l susţin, cu argumente de netăgăduit, în condiţiile în care voi deveni o voce distinctă în Senatul României.

Reforma în sănătate trebuie să însemne următoarele schimbări fundamentale:

– depolitizare: Ministerul Sănătăţii trebuie condus de un staff profesionist credibil, format din cei mai buni specialişti ai ţării, care să rezolve ”tehnic” problema reformei.

– descentralizare: instituţiile sanitare trebuie descentralizate pentru a putea intra într-o piaţă concurenţială liberă, care să stimuleze profesionalismul, creativitatea şi performanţa, Ministerul Sănătăţii păstrându-şi în subordinea sa agenţii profesionale responsabile de cercetare, de elaborarea strategiilor, implementarea programelor, de finanţare şi de control.

– dereglementare: modificarea sistemului legislativ într-unul coerent şi pragmatic, care să slujească calitatea şi performanţa şi nu volumul de servicii

– debirocratizare: sistemul sanitar actual este înrobit de birocratizare – în ciuda faptului că un computer suplineşte în administraţie aproximativ 8 angajaţi, numărul angajaţilor din administraţie s-a dublat, dacă nu chiar s-a triplat. În afară de acest lucru, pentru eliberarea unor acte care ţin de activitatea lor se percep taxe suplimentare. De asemenea, există un circuit al documentelor cu costuri foarte ridicate, cum ar fi: Ministerul Sănătăţii dă un ordin – Autoritatea de Sănătate Publică emite o adresă separată ca să retransmită acelaşi ordin  – conducerile Spitalelor fac o altă adresă care să retransmită acelaşi ordin către secţii etc.

– depolarizare – prin dinamică flexibilă între ambulator şi spital, cu accent pe activitatea din ambulator;

– delimitare – prin separarea sistemului de stat de cel privat;

– deblocare – prin cercetare şi elaborare de strategii pragmatice;

– diversitate – prin dezvoltarea clinicilor alternative;

– demnitate- prin îmbunătăţirea comportamentului medical şi a responsabilităţii medicale şi eliminarea din sistem a celor ce se dovedesc a fi corupţi sau incompetenţi, ca fiind descalificaţi de a mai practica o asemenea profesie;

– accesibilitate pentru toate categoriile sociale;

– reorientare pe calitate şi nu pe volum de servicii;

– transparenţă, inclusiv transparenţa cheltuirii banilor de către CNAS (publicarea bugetului şi bilanţului CNAS şi a sumelor alocate pe spitale şi furnizorii de medicamente)

– schimbarea de mentalitate, atît a cadrelor medicale, cât şi din partea românilor;

– dotarea tehnologică de vârf;

– asistenţă psihologică în fiecare serviciu;

– informatizarea sistemului;

– creşterea competiţiei între casele de asigurări şi între firmele de medicamente;

– înfiinţarea de servicii preventive;

– programe nutriţionale;

– programe educaţionale pentru tineri;

– prevenirea erorilor medicale;

– eliminarea inechităţilor în îngrijirea medicală;

– programe de managment al bolilor cronice;

– prezervarea drepturilor pacientului;

– accelerarea efortului de dezvoltare şi diseminare a practicilor bune

– scăderea riscului de malpraxis;

– creşterea siguranţei pentru medicamentele de import;

– colaborarea cu organizaţii de îngrijire la domiciliu prin asigurări de consultanţă

– accesul pacienţilor la informaţii cu privire la calitate;

– dezvoltarea cercetării;    

– înfiinţarea clinicilor de excelenţă;

– infrastructura medicală, unde consider că nu ne putem permite planuri expansioniste, de construire a noi spitale. Trebuie să folosim  infrastructura sanitară pe care o avem, însă reabilitată corect pentru a putea vorbi de ceva nou. Numai acolo unde nevoile impun şi unde nu există infrastructură în sistem se pune problema de a construi noi clinici sau centre medicale (Centru de toxicomanii, Centrul de asistenţă a vârstnicilor, de asistenţă medicală de lungă durată, Centrul de diagnoză şi tratament al creierului);

– resursele umane trebuie să folosească personalul medical pe care îl avem, însă într-o nouă dimensiune, şi anume, aceea de atractivitate, mobilitate, selecţie, evaluare nebirocratică, performanţă, competiţie şi salarizare decentă.;

– finanţare prin proiecte şi repartizare financiară decentă din PIB.

{mosimage}Dacă vom vedea pacientul înaintea cifrelor vom merge către performanţă şi chiar excelenţă.

Dacă vom schimba mentalitatea, vom reuşi într-adevăr să vorbim de Ministerul Sănătăţii, adică de o medicină a omului sănătos şi nu bolnav – cum e în prezent.


EDUCAŢIE


{mosimage}ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Este, în opinia mea, cea mai importantă treaptă de educaţie, pentru că în această perioadă se pun bazele caracterului; el constituie o parte semnificativă a celor ”7 ani de-acasă”, de aceea propun:

Mărirea numărului de creşe şi grădiniţe;

Asistenţă psihologică obligatorie;

Dotare corespunzătoare, inclusiv săli de sport;

Informatizarea sistemului;

Finanţare corespunzătoare;

Cadre didactice foarte bine pregătite şi angajate prin concurs;

Locuri de joacă amenajate corespunzător în curţile interioare (practic, nici o grădiniţă nu trebuie să funcţioneze fără existenţa unor locuri de joacă pentru copii);

Monitorizare sanitară sporită;

Alimentaţie coordonată de nutriţionist;

Reabilitarea demnităţii cadrelor didactice prin seriozitate, onestitate competenţă şi performanţă, precum şi eliminarea din sistem a celor ce se dovedesc a fi corupţi sau incompetenţi, ca fiind descalificaţi de a mai practica o asemenea profesie.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL  ŞCOLAR

Reducerea numărului de elevi pe clasă;

Descongestionarea programei şcolare;

Reducerea numărului de ore pe zi la clasă;

Modernizarea bazei materiale a şcolilor;

Dezvoltarea învăţământului practic aplicativ;

Revenirea la examenul de admitere în liceu, cu renunţarea la tezele unice;

Înfiinţarea claselor de excelenţă pentru elevii dotaţi;

Programe updatate cerinţelor anilor 2010 – 2020 şi standardelor europene, cu micşorarea volumului prin selectare a tot ceea ce este fundamental, formativ, operaţional;

Eliminarea lucrului pe bază de teamă, cu cultivarea iniţiativei, a creativităţii şi a pragmatismului, prin introducerea unor discipline cu caracter practic;

Evidenţierea permanentă a progreselor elevilor şi nu a greşelilor;

Eliminarea caracterului scolastic al învăţmântului;

Eliminarea specializării la acest nivel de formare, urmărindu-se în principal cunoaşterea limbii române, formarea unui nivel de cultură corespunzător şi dezvoltarea aptitudinală a elevului, urmând ca specializarea să se facă în învăţământul superior;

Asistenţă psihologică obligatorie, printr-un număr sporit de psihologi şi psihoterapeuţi care să asigure o consiliere permanentă, precum şi o testare psihologică însoţită de orientare şcolară şi profesională;

Selecţia cadrelor după criterii de exigenţă sporite;

Evitarea sarcinilor de serviciu birocratice pentru profesori;

Salarizare decentă şi atrăgătoare în sistem;

Alocarea de fonduri necesare desfăşurării corespunzătoare tuturor activităţilor didactice şi practice;

Dotarea cu softuri educaţionale;

Burse şi stimulente pentru elevii cu rezultate deosebite;

Activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice;

Înfiinţarea de laboratoare, ateliere şcoală;

Examen de admitere în clasa a IX-a;

Acordarea unei mai mari autonomii şi autorităţi cadrului didactic;

Plătirea orelor de pregătire suplimentară pentru olimpiade şi concursuri;

Mărirea paletei de resurse umane, prin angajarea, pe lângă profesori, a medicilor, psihologilor, inginerilor, informaticienilor, bibliotecarilor, personal de pază;

Monitorizarea absenteismului şcolar, precum şi formarea unui cadru legislativ care să prevadă legătura obligatorie cu părinţii, sistemul de recuperare şi plata cadrelor didactice;

Eliminarea tematicilor sofisticate;

Ore de educaţie sanitară, de educaţie civică şi comportament public, religie şi comunicare;

Reabilitarea demnităţii cadrelor didactice prin seriozitate, onestitate competenţă şi performanţă, precum şi eliminarea din sistem a celor ce se dovedesc a fi corupţi sau incompetenţi, ca fiind descalificaţi de a mai practica o asemenea profesie;

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR

Selecţia studenţilor pe baza cunoştinţelor, dar şi a abilităţilor practice, prin examen de admitere;

Redimensionarea volumului şi structurii programelor didactice pentru alinierea lor cu cerinţele europene;

Optimizarea curriculei şi adaptarea ei la cerinţele europene;

Perfecţionarea sistemului european de credite transferabile;

Optimizarea procesului didactic prin creşterea exigenţei, diversificarea metodelor de predare şi evaluare;

Asigurarea fondurilor de carte pentru bibliotecile universitare;

Continuarea schimburilor de studenţi prin programele Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci şi prin convenţii de reciprocitate între facultăţi;

Perfecţionarea modului de recrutare a cadrelor didactice;

Relansarea cercetării pe bază de proiecte, granturi, contracte, convenţii;

Participarea la programe de finanţare finanţate de CNCSIS;

Implicarea studenţilor în cercetare, cu posibilitate de retribuire;

Valorificarea cercetării prin publicarea rezultatelor în reviste cu cotaţii ISI;

Respectarea eticii şi deontologiei universitare;

Îmbogăţirea patrimoniului universitar;

Informatizarea totală a procesului didactic;

Acordarea sprijinului pentru organizarea de manifestări ştiinţifice;

Editare de cursuri universitare;

Mărirea numărului de locuri bugetare;

Ore de educaţie sanitară, de educaţie civică şi comportament public, religie şi comunicare;

Reabilitarea demnităţii cadrelor didactice prin seriozitate, onestitate competenţă şi performanţă, precum şi eliminarea din sistem a celor ce se dovedesc a fi corupţi sau incompetenţi, ca fiind descalificaţi de a mai practica o asemenea profesie.

 


Vrem schimbare şi transformare cu adevărat şi am găsit omul potrivit: prof.dr. Gh.Talău

În sfârşit a sosit ziua dreptăţii, a omeniei, a bunului simţ, a profesionalismului, a adevărului, a speranţei şi a „luminii de la capătul tunelului”.
De 19 ani am trăit numai în deznădejde, în minciună, în nesperanţă şi în escrocherie.
Aceşti politicieni parlamentari ne-au adus la disperare şi au reuşit să ducă lumea la pierzanie, la sinucideri, la foamete, la umilinţă, la întuneric, la sclavie…
Eu Gheorghe Iacob şi Domnica Iacob îl cunoaştem de foarte mulţi ani pe acest om de omenie, profesionist, bun familist, un om cu charismă şi bun simţ, un învăţat al medicinei şi un făcător de bine pentru toţi semenii şi toţi nevoiaşii, care s-au bucurat de acest om care se numeşte Gheorghe Talău – profesor doctor în medicină şi cu aceasta am spus totul.
Noi, familia Iacob, îl girăm pentru orice funcţie politică, deoarece ştim că este de cuvânt şi pune umărul la primenirea clasei politice care în ultimii 19 ani ne-a nenorocit.
Dumnezeu să vă aibă în pază şi să aveţi multă sănătate, succes în alegeri şi fiţi sigur că noi o să vă fim alături!

Am încredere în domnul profesor!

Mă numesc Burican Mihai şi locuiesc în Sibiu. Îl cunosc pe domnul Talău Gheorghe de 33 de ani, când m-a solicitat să-l ajut să-şi repare maşina. Am rămas impresionat de cunoştinţele de mecanică pe care le avea şi de hărnicia sa. Am lucrat împreună, aşa încât, dacă ne privea cineva, nu ar fi spus decât că sunt 2 mecanici care repară o maşină. De atunci am rămas prieteni şi nu am regretat niciodată acest lucru. Nu ştiu cât a învăţat dânsul de la mine, dar eu am învăţat foarte multe de la dânsul.
 Cel mai important lucru pe care l-am învăţat este că în viaţă trebuie să ştii să faci multe. Poate o să-i mire pe mulţi când spun că, în afară de cunoştinţele de mecanică şi electricitate auto, ştie câte ceva din foarte multe meserii: ştie să zidească, ştie lăcătuşerie, ştie să sudeze, ştie să-şi repare aproape totul în casă – poate nu ca un specialist, dar prin faptul că este foarte conştiincios în ceea ce face, lucrul său este bine făcut şi durează. Dacă am avut discuţii vreodată cu dânsul a fost atunci când nu a acceptat să improvizez ceva. Sunt convins că cei care l-au cunoscut în acest fel de activităţi mi se alătură, putând să spună acelaşi lucru.
În afară de aceste recunoaşteri, dl. dr. Talău nu este încrezut, este chiar modest; este un om de ajutor şi aici cred că sunt mulţi care pot să spună acest lucru.
Are o mare experienţă de viaţă şi totdeauna când l-am solicitat mi-a dat un sfat care s-a dovedit a fi bun. Prin cunoaşterea mea cred că numai un om care s-a implicat ca dânsul şi nu a stat să privească cum alţii muncesc  poate să-i înţeleagă pe cei ce desfăşoară munca de jos,  de la cei ce cresc şi îngrijesc animale, de la cei ce construiesc, până la cei ce ne învaţă copiii şi nepoţii noştri.
Votati cu dl. prof. dr. Talău Gheorghe!

În sfârşit, avem pe cine vota!

L-am cunoscut pe dl.prof.dr.Talău în împrejurări destul de triste mie şi celor dragi mie, într-un moment în care viaţa a pus la încercare destinul comun al familiei mele. Deşi am avut mari dubii în a mă adresa unui psihiatru într-o problemă care, credeau eu, ţine de orice altceva, dar nu de psihic şi, cu atât mai puţin, de psihiatrie, am avut surpriza să întâlnesc un om deosebit de alţii, care a întruchipat pentru mine, în acel moment nefast al vieţii mele, un adevărat reper al profesionalismului în ceea ce priveşte cunoaşterea vieţii şi alinarea sufletului.
Trebuie să mărturisesc că încă de la primul contact, prof.dr.Talău impresionează printr-o atitudine autoritară, calculată, serioasă, care invariabil impune respect şi, uneori, chiar intimidare. Dar această atitudine dispare instantaneu, în momentul în care este ”acolo” numai pentru tine, gata să te asculte până la capăt, îţi susţine privirea părinteşte, îţi vorbeşte blând, oferindu-ţi explicaţii corelate în mod inedit, explicaţii care se întăresc una pe alta şi care au darul de aţi oferi un sistem închegat de gândire ce se inseră uşor în mintea ta. Dr.Talău îţi dă încredere, îţi dă siguranţă, te face să te simţi important şi, în acelaşi timp, protejat.
O astfel de întâlnire între oameni poate produce o transformare în gândire, conferă energie, forţă, dar şi senzaţia de securitate, confort, ceea ce nu poate decât să te fortifice, în aşa fel încât să poţi înfrunta viaţa de pe o altă poziţie. Gândesc că un astfel de om, capabil să producă o schimbare în oameni, are capacitatea să creeze strategii de dezvoltare în acele domenii ale vieţii care participă la formarea fibrei noastre naţionale, caracterul.
Da, într-adevăr, dl.Talău este un om de caracter, un om de cuvânt, de nădejde, cum greu întâlneşti astăzi şi de aceea trebuie să-l avem de model printre noi.
Dr. Lavinia Duică, As. Univ.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.