Remember

Teodor Birţ, directorul de la S.C. Pieţe Sibiu S.A. este un fost condamnat pentru contrabandă cu autoturisme.

  Contrabandă cu maşini Una dintre marile pasiuni ale „candidatului-infractor” Birţ sunt maşinile. Cât mai puter­nice, cât mai elegante, cât […]

 

Contrabandă cu maşini

Una dintre marile pasiuni ale „candidatului-infractor” Birţ sunt maşinile. Cât mai puter­nice, cât mai elegante, cât mai scumpe. De aceea, în prezent el conduce o frumuseţe de Jeep, achiziţionat în rate, că, deh!, e bugetar. O nelămurire: cum poate, din leafa de buge­tar să achite rata lunară de aproximativ 17 milioane pentru acesta. Tot de la maşini i s-a tras marea belea, adică o con­damnare penală la un an şi patru luni de închisoare.

în vara anului 1996, s-a gân­dit că n-ar strica să aducă ce­va maşini din străinătate. Zis şi făcut. A achiziţionat, second-hand, un Volkswagen Passat şi un Renault 25, pe care vroia să le introducă în ţară şi să le înmatriculeze. Dar pentru aceasta trebuia să plătească taxe vamale care, la acea dată se ridicau la aproa­pe 18 milioane de lei. Iar su­ma aceasta era cam mare. în­trebând în stânga şi-n dreapta, a aflat că există o prevedere legală (des folosită la acea dată pentru introducerea de di­ferite bunuri în ţară) care spu­ne că repatriaţii sunt scutiţi de plata taxelor vamale. Aşa că 1-a contactat pe Nicolae Bloch, emigrant repatriat în 5 noiem­brie 1991. Contra sumei de 1500 de mărci germane, Bloch s-a oferit să-l ajute pe Birţ să introducă autoturismele în ţară. El obţine, de la Biroul de Evidenţă a Populaţiei din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu, o adeverinţă în care se precizea­ză că repatrierea a avut loc la 21 noiembrie 1991 (adeverinţa nr. 211/11.11.1996).

Dar scutirea de la plata taxe­lor vamale se aplica doar în termen de şase luni de la re­patriere. Pentru a rezolva pro­blema, Birţ convinge un func­ţionar de la Poliţie să-i elibere­ze lui Bloch o nouă adeverin­ţă, FALSĂ, (nr. 211/21.11. 1996) în care se menţionează că repatrierea s-a făcut în data de 21 noiembrie 1996.

înarmat cu această adeverin­ţă, repetăm, falsă, şi cu alta (nr. 16/29/22) obţinută de Bloch de la MAE, Teodor Birt reuşeşte să fenteze autori­tăţile vamale şi să obţină o scutire de taxe în valoare de 17.343.929 lei.

Odată aduse maşinile în ţară, înmatriculate şi scutite de taxe, ele trebuiau valorificate. S-au găsit repede doi cumpă­rători (Gheorghe Olaru şi Cor­nel Bucuroaia), şi s-au înche­iat, la fel de repede, contrac­tele de vânzare-cumpărare. Ocazie pentru noi falsuri. în a-ceste contracte, la rubrica vân­zător, era trecut repatriatul Bloch, dar infractorul Birt nu s-a sfiit să semneze (în fals) în locul lui, fapt demonstrat atât de expertizele grafologice, cât şi de declaraţiile celor doi cumpărători.

Una peste alta, Judecătoria Sibiu, în Sentinţa Penală nr. 1253/1998 în găseşte vinovat pe actualul candidat pentru ur­mătoarele fapte:

1) „Determinarea unui func­ţionar de la poliţie să întoc­mească o nouă adeverinţă cu­prinzând o dată falsă a repatri­erii martorului Bloch Nicolae (deşi inculpatul (n.r.:Birţ) cunoştea data reală a repatri­erii) constituie infracţiunea de instigare la fals”. Infracţiune pentru care actualul candidat a fost „felicitat” cu 10 luni de închisoare.

2) „Fapta de a încheia două contracte de vânzare-cumpăra­re semnând în fals pe martorul Bloch Nicolae la poziţia vân­zător constituie două infracţiu­ni de fals în înscrisuri sub sem­nătură privată”. Adică încă două pedepse de câte şase luni de închisoare, fiecare.

3) „Fapta de a folosi o ade­verinţă falsificată pentru a as­cunde introducerea în ţară a două autoturisme (pe numele său şi a indica pe repatriatul

Bloch ca beneficiar al aces­tora, în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale constituie infracţiunea de evaziune fiscală”. Pentru această faptă, Birt a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare.

 

Tribunalul creşte miza

Nemulţumit de decizia Jude­cătoriei Sibiu, Parchetul decla­ră apel la Tribunalul Sibiu. în urma cercetării stării de fapt, Tribunalul constată că instanţa anterioară s-a pripit, infracţiu­nile comise de Birt fiind mult mai grave.

După ce constată că apelul este întemeiat, Tribunalul arată că prin fapta comisă de Teo­dor Birt (de a prezenta un act fals în baza căruia a obţinut de la Direcţia Generală a Vă­milor scutirea de taxe vama­le), acesta a săvârşit două in­fracţiuni prevăzute de Codul Penal adică uz de fals (art. 291 CP) şi înşelăciune prin folosirea de mijloace fraudu­loase (art. 251 CP).

Mai mult, această faptă este prevăzută şi de Codul Vamal, constituind infracţiunea de contrabandă, infracţiune pedep­sită cu închisoare de la 2 la 7 ani, în această infracţiune fi­ind incluse şi cele două men­ţionate mai sus.

În final Tribunalul schimbă încadrarea juridică a faptei, pedeapsa rămânând însă ace­eaşi (un an şi patru luni de închisoare – cu suspendare, şi un termen de încercare de trei ani şi patru luni). Restul pe­depselor, oricum graţiate, au fost reduse.

A urmat recursul lui Birt la Curtea de Apel Alba Iulia, re­curs pe care şi l-a retras, sen­tinţa tribunalului rămânând de­finitivă.

 

Infractor în Primărie

Cum a ajuns acest infractor (condamnat penal definitiv) să lucreze ca DIRECTOR în Pri­măria Sibiu, este încă o e-nigmă. Ce caută el într-un partid (autodeclarat) „justiţiar” este alta. De menţionat decla­raţiile liderului Vădim Tudor, care afirma că în partidul Ro­mânia Mare şi pe listele acestuia nu se află nici un om pătat. Şocantă declaraţie după cele prezentate mai sus. Mai ales că liderul peremist cu­noştea această situaţie, fiind informat de unul dintre mem­brii organizaţiei sibiene.

Despre activitatea lui Teodor Birt în Primărie nu se ştiu prea multe. Suntem pe urmele câtorva afaceri ale lui, despre care vom reveni pe larg în momentul în care vom avea date suficiente. Deocamdată le prezentăm sub rezerva „gurii lumii”, dar şi a vechiului pro­verb care spune că „nu iese fum fără foc”.

Prima informaţie care ne-a parvenit despre activitatea lui Birt este legată de chioşcurile din Piaţa Obor, care sunt de­ţinute de firma mamei sale, şi care au fost obţinute printr-o licitaţie trucată la care au par­ticipat alţi membri PRM. Altă informaţie se referă la lucră­rile de amenajare a Stadionu­lui Municipal, lucrări obţinute de o firmă apropiată de Birt, fără licitaţie. Mai mult, devi­zul pentru lucrare a fost um­flat disproporţionat. Despre a-ceste lucrări au apărut ceva date într-un material anterior.

Ultima gafă

Ce-a mai recentă „bubă” din capul lui Birţ constituie o in­fracţiune cu care acesta este obişnuit de la condamnarea anterioară: FALSUL sub sem­nătură. Conform legii electora­le, candidaţii sunt obligaţi să depună o declaraţie pe proprie răspundere (formular tip), în care se specifică că îndepli­nesc condiţiile legale pentru a fi aleşi în funcţie. Iar una dintre aceste condiţii este SĂ NU AIBĂ CONDAMNĂRI PENALE. Or, se pare că Birt a semnat, cu seninătate, aceas­tă declaraţie.

Vlad VLĂDILĂ

2 Comments

  1. asta cu politica este ok, oricum nimeni nu pateste nimic

Trackbacks / Pings

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.