puțini proprietari ai mijloacelor de producție Archive