organizația hitleristă Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe) revendicări immobile Archive