Investigatii

Securistul din conducerea Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu

    Deşi nu au putut sau nu au vrut să-i dovedească apartenenţa la o filieră a spionajului american, securiştii locali […]
    Deşi nu au putut sau nu au vrut să-i dovedească apartenenţa la o filieră a spionajului american, securiştii locali l-au depistat, pe perioada filajului, ca par­ti­ci­pant la operaţiuni de fals in­te­lec­tual. Informaţia a „trans­pi­rat” la organele de Miliţie, iar aceştia, mai puţin ex­pe­ri­men­ta­ţi decât colegii lor cu „ochi albaştri” şi petliţe de aceeaşi cu­loare, s-au grăbit să-l cheme la dat cu subsemnatul, în loc să-l surprindă în flagrant printr-o simplă continuare a fi­la­jului început de ceilalţi. Fla­gran­tul s-a realizat ulterior, când „dom’ profesor”, panicat, a încercat să-şi ia tălpăşiţa prin punctul de frontieră Jimbolia cu un paşaport falsificat, că, deh!, era expert în plastografie. A fost arestat, judecat şi con­damnat pentru cumul de in­frac­ţiuni: fals, uz de fals şi ten­ta­tivă de trecere frauduloasă a fron­tierei. După o scurtă pe­rioa­dă de „bulău” , Dumitru Pop, viitor „ciocoi” universitar, şi-a ispăşit parte din restul pedepsei la locul de muncă, în aş­teptarea graţierilor şi am­nis­tiilor cu care-i bla­goslovea periodic Ceauşescu pe borfaşii autohtoni. După revoluţie sau ce-o fi fost chestia aia din decembrie ’89, „Mitruţ” a apărut călare pe calul alb al anticomunismului, „dându-se lovit” şi victimă a Securităţii, deşi el era doar un mărunt infractor de drept comun, fără nici un fel de legătură cu opresiunea politică!

Generoasa ofertă a „ciocoiului” : posturi uni­ver­sitare contra „ciocu’ mic”!

    Laurenţiu Smaranda a fost locotenent-colonel de Secu­ri­ta­te, şeful Serviciului III, pe ju­de­ţul Sibiu. Deoarece acest departament activa pe linie de contraspionaj, în mod cert ştie câte ceva din trecutul dubios al fostului rector Dumitru Ciocoi-Pop. Acum, Smaranda este se­cre­tar-şef al Universităţii „Lu­cian Blaga”. Nu este singurul care a intrat în „graţiile” con­du­cerii trecute sau actuale a „fabricii de făcut bani”, în sistem universitar, de la Sibiu. Bubele din capul „ciocoiului” s-au înmulţit după eve­ni­men­te­le din 1989, când s-a ivit oca­zia căpuşării  unor fonduri ba­bane destinate învăţământului uni­versitar. Implicat direct în deturnare de fonduri PHARE şi personaj central în câteva dosare de urmărire penală, cel care se bate cu cărămida în piept că a transformat „Her­mannstadt” în Heidelberg a găsit rapid scăparea. Astfel au ajuns cadre universitare şefi din Poliţie şi Parchet, criteriile competenţei fiind înlocuite cu cele ale „omertei” – legea tă­ce­rii mafiote.  Posturile au mai fost completate şi cu nevestele sau amantele altora pătrunşi prin impostură în  conducerea sistemului universitar sibian. Despre accesul şi promovarea pe bază de aşternut comun „Justiţiarul sibian” a publicat, cu ceva timp în urmă, un ma­terial intitulat sugestiv „Uni­ver­sitatea nevestelor” , care a avut efectul unui seism moral în rândul celor „cu musca pe căciulă”. Impostura este la loc de cinste printre universitarii locali, care se gratulează reci­proc cu titluri academice, care nu sunt altceva decât răsplata pentru „ascunderea gunoiului sub preş”. Rămâi pur şi simplu perplex când vezi că indivizi, ce nu sunt capabili să păstreze coerenţa unei fraze până la finalul acesteia şi care posedă un vocabular puţin mai evoluat decât al elevilor de la şcoala ajutătoare, devin peste noapte posesori de titluri academice pompoase, musai în limba la­ti­nă, în timp ce ei nu ştiu să vor­bească fluent şi corect nici mă­car româneşte. Aceşti im­pos­to­ri au dus la banalizarea di­plo­melor universitare şi s-a ajuns la situaţia ridicolă ca pe o scară de bloc să locuiască mai mulţi „doctori” decât  erau într-un oraş întreg pe vremea când se fă­cea şcoală cu adevărat!

   Profesorul Ion Sava, victimă a securistului Smaranda?
    Profesorul Ion Sava a fost primul decan al Facultăţii de Inginerie din Sibiu şi a decedat în condiţii suspecte la Peni­ten­ciarul Aiud, în anul 1986, cu doar două zile înaintea ju­de­cării cererii sale de eliberare pe motive medicale. Conform acu­zelor aduse de profesoara Li­via Sava, văduva deţinutului, vina pentru judecarea şi con­dam­narea fostului decan o poar­tă ofiţerul de Securitate Laurenţiu Smaranda, care ar fi „fabricat” un dosar ce a dus la ares­tarea reputatului profesor. Smaranda neagă activitatea sa de ofiţer operativ şi chiar de şef de serviciu, susţinând că evenimentele din dec­em­brie ’89 l-au consemnat ca şef Ser­viciu Paşapoarte. Aşa este, dar anterior acesta a fost şeful Serviciului III al Securităţii judeţene Sibiu. Pentru a nu exista dubii, re­pro­ducem o adresă oficială şi strict secretă către Mi­nis­te­rul de Interne, De­par­ta­me­n­tul Securităţii Statului, sem­na­tă de locotenent-colonelul Sma­ran­da Laurenţiu sub de­nu­­mi­rea funcţiei sale (facsimil 1).
{mosimage}   Suntem în posesia unui do­cu­ment adresat de Livia Sava, consilier local municipal şi di­rec­tor al Grupului Şcolar de Transporturi C.F.R. Sibiu, Se­natului Universităţii „Lucian Blaga”. Memoriul respectiv este semnat de doamna Sava în data de 27 iulie 2007 şi este înregistrat cu nr. 1873 din 30.07.2007. Acesta conţine dez­­văluiri senzaţionale, alături de acuze deosebit de grave aduse actualului secretar-şef al uni­ver­sităţii sibiene. Re­pro­du­cem, parţial, petiţia semnată de doam­na Livia Sava.
“Cu tot respectul vă aduc în atenţie o situaţie pe care o con­si­der importantă pentru ima­gi­nea instituţiei pe care o re­pre­zen­taţi, respectiv “Universita­tea Lu­­cian Blaga Sibiu”.
    Funcţia de Secretar Şef al Uni­­versităţii este în continuare de­ţinută de domnul ex-colonel de se­curitate Smaranda Lau­ren­­ţiu, fapt care este împotriva tu­tu­ror normelor şi regulilor mo­rale şi legale.
    În calitate de soţie a Prof. Univ. Dr. loan Sava, primul de­can al Facultăţii de In­gi­nerie Sibiu, vă informez că numitul Sma­randa Laurenţiu, ce avea funcţia de şef Control infor­maţii jud. Sibiu, este persoana care a creat şi a anchetat “aşa-zisul caz” Sava,  fiind tutorul moral al întregului proces şi al deznodământului tragic, res­pec­tiv “decesul” soţului meu în pe­nitenciarul Aiud cu două zile înainte de procesul care urma să decidă punerea sa în liber­tate pe motive medicale do­ve­dite. Acelaşi Smaranda a lansat şi a încercat să inducă şi ideea că prof. Sava nu ar fi fost operat în Germania ci şi-a pro­vocat o zgârietură ca să in­ducă în eroare, că a avut alte motive să facă vizite în Germania. Eu, în calitate de soţie, l-am însoţit pe soţul meu pentru operaţia ce doar în Germania sau Ame­rica putea fi efectuată, dia­g­nos­ticul stabilit în România şi în străi­nă­tate fiind foarte sever – de ciroză hepatică. Arestarea so­­ţu­lui meu în 15 octombrie 1985 s-a făcut în urma mai multor serii de discuţii care au avut loc şi la noi în casă, între prof. Sa­va şi locotenent-co­lo­nel Sma­ran­da iar în urma re­fu­zului de colaborare din partea so­ţului meu, i-a fost înscenat un pro­ces de drept comun. Sma­randa este mai mult decât un vinovat moral deoarece a folosit me­to­de­le securităţii, de şan­tajare şi intimidare a tu­tu­ror celor ce au în­cercat să spu­nă adevărul cu re­ferire la ca­pe­t­ele de acuzare pentru care a fost arestat şi ju­decat prof. Sa­va. În ziua în care a fost arestat, soţul meu avea fixată o discuţie cu locotenent-co­lone­lul Smaranda la sediul Secu­ri­tă­ţii, după care nu s-a mai în­tors acasă, fiind arestat, şi du­pă 8 luni de detenţie a decedat în condiţii suspecte la Aiud.
    Aşa stând lucrurile mă în­treb şi vă întreb şi pe Dvs. cum poa­te o asemenea persoană cu un tre­cut de toată lumea ştiut şi cu o vârstă peste limita ma­xi­mă de pensionare să deţină o func­ţie importantă într-un In­sti­tut Su­­perior de prestigiu al ora­şu­lui nostru, a cărei em­ble­mă este ştirbită de un ase­me­nea per­­so­naj. Las la lati­tu­dinea Dvs. să decideţi dacă ex-co­lo­ne­lul de securitate Sma­ran­da Lau­­ren­ţiu mai poate să vă re­pre­zinte.[…]  
Cu respect profesor Sava Livia.”

Dan FLORESCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.