Puncte de vedere

Secta masonica Bilderberg si violarea fiintei umane prin microcipuire electronica

Intr-o primă etapă s-ar pune problema micro-inoculării americanilor, al căror grad de naivitate, supuşenie şi obedienţă în faţa „cuceririlor ştiinţifice” […]

Intr-o primă etapă s-ar pune problema micro-inoculării americanilor, al căror grad de naivitate, supuşenie şi obedienţă în faţa „cuceririlor ştiinţifice” este incredibil pentru cei ce nu cunosc America îndeaproape. Programul de micro-inoculare cu cipuri electronice vizează de fapt şi mai întâi nu atât întreaga Americă cât pe americanii blonzi şi cu ochi albaştri, singurii sau în orice caz cei mai de temuţi adversari de perspectivă ai maeştrilor vrăjitori din superloja masonico-sionistă Bilderberg.

Nu susţinem că maeştrii Bilderberg au dreptate să se teamă că poziţia lor eminentă, dar nemeritată, din lumea actuală, ar putea fi ameninţată în primul rând de către pământenii blonzi, cu ochii albaştri. Problema distrugerii acestei categorii de locuitori ai pământului s-a mai pus însă în trecut, printre evreii americani, începând cu anii premergători celui de al Il-lea Război mondial. Acum însă această problemă se pune în cu totul alţi termeni: nu mai este vorba de exterminare sau atomizare, ca la Dresda (februarie 1945) sau Hiroşima şi Nagasaki (august 1945), ci de… luptă contra terorismului !

Informaţiile provin din surse ce asistă la reuniunile Bilderberg, dar care nu aparţin oficial acestei grupări. Este vorba de personalul de serviciu indispensabil unor astfel de reuniuni, oriunde ar avea ele loc. De mai mulţi ani se discută de pregătirea opiniei publice în vederea realizării inoculării electronice efective, prezentată ca o comoditate şi o siguranţă în plus pe toate planurile: medical, financiar, evidenţa populaţiei, stare civilă, avere, paşapoarte, buletine de identitate şi mai ales lupta contra „terorismului”. In materie de „terorism” s-a vorbit mult despre faptul că organizaţiile teroriste ar recruta cu deosebire persoane ce nu au aerul fioros al unor terorişti. De exemplu băieţi şi fete cu ochi albaştri şi părul blond, care ar fi sau ar urma să devină viitorii adversari ai diverselor poliţii secreto-sioniste din întreaga lume. Despre aceşti recruţi blonzi cu ochi albaştri, ai inventatei Al-Qaida, se vorbeşte intens, de câtva timp, în anumite cercuri. Acceptarea fără probleme a inoculării micro-electronice ar constitui, pentru Bilderberg şi cercurile din jurul acestei organizaţii secrete, singurul mijloc de a distinge între cetăţenii „care nu au nimic de ascuns” poliţiei şi guvernanţilor, şi cei care se ştiu sau se simt cu musca pe căciulă. Cei ce se opun intreprinderii de micro-cipuire se autodemască prin ceasta ca simpatizanţi sau chiar membri activi Al-Qaida.

Printre avantajele micro-cipuirii, cu care unii ar putea fi duşi de nas, s-a amintit că micro-cipuiţii se vor putea plimba unde vor voi, fără restricţie: aeropoarte, bănci, sedii guvernamentale, etc. Micro-cipuirea ar prezenta avantaje în cazul urgenţelor medicale, orice spital fiind în măsură să intre automat şi instantaneu în posesia dosarului medical al unui pacient mcrocipuit, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, religie, orientare politică, etc. Vor rezolva însă micro-cipurile problema competenţei medicale, a bunei credinţe, a profesionalismului peronalului medical ? Despre asta nu se spune nimic. Puţini sunt aceia care realizează că „ştiinţa medicală” a încetat de mult a fi o ştiinţă, devenind o şarlatanerie multi-naţională planetară. Când dai peste un medic vaccinalist, se spune în anumite cercuri, ia-l la palme! Este singura manieră de a-l ajuta. Dacă nu şti de ce trebuie să-l pălmuieşti, fă-o totuşi fără grijă, cu toată energia. El ştie. O ştie însă confuz, fără să şi-o mărturisească deschis, pe de-a-ntregul. A-l pălmui înseamnă a-l ajuta să se trezească. Este vorba de un ajutor creştinesc. Un bun creştin nu-l poate refuza aproapelui său, pe care trebuie să-l iubească ca pe sine însuşi.

Bilderberg a discutat nu numai de implantarea micro-cipurilor RFID (bazate pe principiul radio-frecvemţei înalte diferenţiale) ci şi a altora, mai sofisticate, capabile să urmărească procesele vitale din organismul şi chiar din spiritul nostru, capabile să intervină în procesul vital sau viaţa celui în cauză, ca şi în „după moartea” acestuia.

Nu toţi cei sensibilizaţi cu privire la nocivitatea şi satanismul intreprinderii de micro-cipuire a omului sunt suficient de informaţi şi pregătiţi, pe plan ştiinţific, spre a înţelege aceste lucruri. Faptele sau evenimentele petrecute trebuiesc însă cunoscute. Ele dau de gândit, chiar dacă nu le înţelegem pe deplin şi de la bun început. Iată un astfel de fapt: In vara anului 2004, întregul personal al Procuraturii Supreme a Mexicului a fost micro-cipuit. Este vorba de aproximativ 160 de funcţionari, cărora li s-a garantat nu numai slujba până la pensie, ci şi o serie de alte avantaje imediate, precum promovarea în treapta superioară pe scara funcţionărească, mărirea substanţială a salariului, trecerea pe lista candidaţilor la marile funcţiuni ce se vor declara vacante, etc. Alt fapt: Discoteca Baja Beach Club din Barcelona, după modelul altor astfel de onorabile instituţii nocturne, oferă clenţilor posibilitatea implantării de micro-cipuri electronice, care le oferă accesul liber la orice „serviciu”, la orice oră şi de orice natură, accesul la plata automată a sumelor datorate, schimbarea partenerilor şi contabilizarea eventualelor bonusuri. !

Iată reacţiile celora care sunt sau vor deveni victimele a ceea ce s-ar putea numi într-o zi conspiraţia micro-cipurilor electronice. Grupul Bilderberg ar avea suficiente motive să vegheze la secretul reuniunilor şi deciziilor sale, pentru evitarea oricăror tulburări şi manifestaţii contestatare din partea celor ce nu realizeaă importanţa avantajelor micro-cipuirii electronice. Pentru aceştia, Bilderbergul este un organism ultra-select, ce işi cooptează cu atenţie membrii, constituind o elită mondială consacrată desăvârşirii actualei civilizaţii. Aparent, este cât se poate de normal ca Bilderbergul să decidă fără să ţină cont de părerile oamenilor de rând, incapabili să înţeleagă ceea ce depăşeşte inteligenţa lor limitată. Demnitarii Bilderberg nu vor să fie deranjaţi şi perturbaţi de ziarişti curioşi. Din această cauză sunt obligaţi să se întrunască în secret, să folosească un important serviciu de ordine, să se protejeze contra privirilor indiscrete. Influenta societate secretă ar fi îndreptăţită să folosească psihologia de turmă a maselor, căreia numai ea îi cunoaşte adevăratele interese, numai ea i-ar putea asigura şi consolida puterea de cumpărare şi durabilitatea actualului sistem politic şi economic mondial. Grupul Bilderberg ar fi singurul capabil să redreseze societatea noastră, actualmente complet dezorientată. Micro-cipuirea electronică a pământenilor ar constitui principala pârghie de corijare a lumii actuale, a instaurării Raiului pe pământ ! Raiul propus în mod generos şi dezinteresat de Bilderberg nu este posibil fără controlul electronic total al oamenilor, în perspectivă chiar al animalelor, păsărilor, chiar insectelor. Problema constă în aceea că mulţimea „proştilor”, incapabili să înţeleagă importanţa micro-cipuirii electronice, ar putea întârzia, poate chiar zădărnici edificarea Raiului Bilderberg pe pământ. Aceştia trebuiesc fericiţi cu forţa, în trei etape, după sistemul comunist, cu care ne-au fericit, până nu de mult, bunicii celor din Bilderberg : 1) Nu şti, te învăţăm! 2) Nu poţi, te ajutăm! 3) Nu vrei te obligăm! Raiul Bilderber, după cum se vede, nu diferă întru nimic de cel comunist. Nimic de mirare că există, printre noi, destui idioţi utili gata astăzi de micro-cipuire, după cum bunicii lor s-au lăsat legănaţi şi adormiţi, altă dată, de balivernele comuniste. Deocamdată, candidaţii benevoli la supuşenia electronică ne roagă să nu ne opunem intreprinderii de micro-cipuire planetară a lui Homo sapiens. Ce se va produce însă mâine, când o parte din omenire va fi deja micro-cipuită iar cealaltă va continua să refuze micro-cipuirea? Ca şi în comunism, noii „duşmani ai omenirii progresiste” vor fi închişi în lagăre de exterminare după modelul Gulag-Guantanamo, model sovietic ameliorat şi experimentat de americani în Auschwitzul lor democrat din Cuba!

Iată alte câteva „argumente” ale partizanilor, naivi sau perverşi, ai micro-cipuirii. Nimeni nu va mai avea nevoie să poarte un portofel în buzunar. Cucoanele nu vor mai avea nevoie de poşetă. Micro-cipul va înlocui actualele carduri, cărţi de identitate şi de membru al diverselor comitete şi comiţii de băgători de seamă şi luători de şpagă. Cardurile sunt enorme şi grosolane, ele pot fi pierdute, furate, rătăcite. Micro-cipul rămâne însă unde a fost plantat şi va continua să emită informaţii inclusiv după moartea purtătorului. Microcipul ID100IH ar fi un fel de înger păzitor al fericitului purtător, pe care l-ar proteja de toate, chiar şi de ţânţari sau de muşte, ce nu pot suporta undele lui de înaltă frecvenţă. Pe astea le suportă numai omul. Până când, în ce condiţii şi cu ce preţ o vor vedea cei ce vor supravieţui actualei crizei declanşate foarte oportun, nu fără acordul grupării Bilderberg.

Demnitarii sionisto-bilderbergieni sunt conştienţi de opoziţia surdă a majorităţii populaţiei, de rolul anumitor nuclee de cunoaştere şi organizatorice în mobilizarea opiniei publice contra implantării umane a micro-cipurilor electronice. De aceea, militanţii contra micro-cipuirii populaţiei şi organizaţiile din spatele acestora vor face obiectul unor atente şi discrete anchete poliţieneşti, la capătul cărora, de la caz la caz, se vor lua anumite măsuri. Epoca iluziilor cu privire la libertăţile individuale şi protecţia vieţii private a luat sau va lua sfârşit în curând, dacă nu vom stopa intreprinderea de micro-cipuire planificată a tot şi toate, dacă nu vom impune o serie de reguli comportamentale pe plan internaţional. Rguli de natură să limiteze anumite derapaje tehnice, să repună la loc de cinste cultul pentru adevăr, onoare şi fidelitate, buna credinţă ce a stat la baza unei societăţi care, cu toate defectele ei, a avut meritul de a face posibilă menţinerea şi împlinirea, cel puţin relativă, a destinului nostru în acutuala viaţă, poate chiar şi în cea de după moarte. Micro-cipuirea electronică a lui Homo sapiens pare o intreprindere de natură să pună capăt existenţei omului ca om pe pământ. „Inţelepţii” Bilderbergo-Sionului ştiu bine ce fac, fiind în legătură cu reprezentanţii unor entităţi extra sau/şi intra-terestre, ipoteză nu chiar atât de fantastică pe cât pare la prima vedere şi de care suntem obligaţi să ne ocupăm !

Cercurile sionisto-bilderbergiene animate de diverşi agenţi secreţi şi de influenţă (întreţinuţi de CIA, MOSSAD, SRI şi alte servicii secrete, mai mult sau mai puţin subordonate patronilor supremi sionisto-americani) au lansat şi întreţin ideea că cei ce se opun micro-cipuirii ar fi nişte naivi incurabili, susţinuţi şi finanţaţi de nişte imaginare reţele teroriste, după cum, pe vremuri, în epoca „războiului rece”, anumite organizaţii pacifiste şi ecologiste au fost într-adevăr subvenţionate de serviciile secrete sovietice, doritoare să frâneze veleităţile ofensive ale Pactului Nord-Atlantic (cu multiplele lui generaţii de rachete nucleare sau clasice, Cruise, Pershing, diverse genuri de bombardiere, etc.). Adversarii implantării micro-cipurilor ar avea un comportament contradictoriu: pe de o parte posedă şi utilizează zilnic micro-cipurile bancare sau identitare deja conţinute în cardurile financiare şi actele de identitate din diferite ţări, pe de altă parte ar seamăna nelinişte şi dezordine printre profani, refuzând perfecţionarea şi îmbunătăţirea micro-cipuirii, începute cu aceste ultime documente. Acceptarea microcipuirii documentelor de identitate constituie o etapă pe drumul acceptării ulterioare a micro-cipuirii corpului şi sufletului nostru ! Acţiunea micro-cipurilor nu este numai de natură „fizică”. Prin efectele lor deja cunoscute, ca şi prin acelea încă în studiu sau experimentare, micro-cipurile vor afecta la comandă personalitatea purtătorului, inclusiv dincolo de „moarte”. Poliţiile secrete din diverse ţări au pus deja la punct „legile” şi măsurile viitoare ce se vor lua contra persoanelor şi organizaţiilor ce vor milita contra micro-cipuirii, a anumitor minciuni, a dezinformări şi manipulărilor ce ies permanent la iveală.

Orice militant hotărât contra minciunii, manipulării şi dezinformării, orice partizan al libertăţii de opinie şi de expresie în domenii ştiute ca mincinoase, dezinformatoare şi manipulatoare („holocaustul”, „shoah”) sunt deja puşi la „index” şi vor fi eliminaţi, într-un fel sau altul. Astfel trebuie înţeleasă proliferarea legilor pro-holocaustice în mai toate ţările lumii. Aceste legi desăvârşesc erezia cu care creştinismul, cal troian al iudaismului, ne-a infectat de aproape 2000 de ani: erezia că evreii de azi şi evreii de altă dată ar constitui „poporul ales” al lui Dumnezeu. In zilele noastre, falsul „popor al lui Dumnezeu” îl va înlocui chiar pe „Dumnezeu”. Cel ce crede că „ierarhi” de teapa celor din fruntea actualei BOR s-ar putea opune acestei întreprinderi este un naiv incurabil ! Biserica însăşi şi-a dat acordul, discret pentru unii, tacit sau public în anumite cazuri, pentru persecutarea credincioşilor, a ierarhilor ce iau atitudine civică publică în favoarea anumitor teze şi idei despre care muritorul de rând nu trebuie să audă. Este vorba de demascarea minciunii holocaustice, considerată astăzi erezia intelectuală cea mai mare cu putinţă, care nu poate fi tolerată în nici un fel.

Semnalăm cazul episcopului catolic tradiţionalist (englez de origine) Richard Williamson, ce constituie o primă breşă de proporţii printre vicarii sau pretinşii vicari ai lui Cristos pe pământ. Guvernul Argentinei, ţară unde episcopul Williamson îşi desfăşoară activitatea de aproape 15 ani, a luat hotărârea de a-l expulza pe acesta, în caz că nu va pleca de bună voie înainte de 1 martie 2009!

Tabloul opiniilor pro sau contra microcipuirii omenirii este extrem de complex. Patriarhul BOR foloseşte unu sau mai multe carduri bancare de peste 25 de ani, fără să mai socotim că, până acum, s-a afirmat mai mult ca un om de afaceri de tip capitalist, decât ca un duhovnic! Ziarişti de târzie statură bovină, ovină sau târâtoare, ce văd în el un ierarh pentru secolul XXI, cum afirma un editorial din revista ROST, au pierdut din vedere să sublinieze că este vorba de un ierarh al masoneriei, al oricui în materie satanică şi manipulatorie, în nici un caz al bisericii căreia îi aparţine un duhovnic adevărat precum arhimandritul Ilie Pârvu de la Petru Vodă. O astfel de idee nu va înflori însă pe buzele unui intelectual merituos şi actor de talent, precum Dan Puric, plimbat de popii corupţi precum ursul de lanţul ţiganului, din conferinţă în conferinţă. Se bate apa în piuă la aceste conferinţe de fete bătrâne, cucoane menopauzate şi alte glorii scăpătate, se freacă virtuosul cocean al ortodoxiei pravoslavnice şi ignorante, rămasă în urmă cu 17 secole lumină faţă de vremurile pe care le trăim.

Partizanii microcipuirii vor susţine totdeauna că microcipurile reprezintă mijlocul ideal de luptă contra „terorismului” în vreme ce duhovnici respectaţi ca arhimandritul Ilie Pârvu sau intelectuali capabili şi cinstiţi, dar insuficient şcoliţi sau nu tocmai curajoşi, ca Dan Puric, nu îndrăznesc să întrebe care terorism? Astăzi pe pământ românesc, terorismul constă în aceea că poporul român este acuzat pe nedrept de monstruoasa crimă de „holocaust”. Regretabil este că Biserica Ortodoxă Română se face că plouă, plimbându-se cu actorul Dan Puric din parohie în parohie. Oricât talent şi vervă ar desfăşura Domnul Puric şi oricâtă sfântă cuvioşie s-ar desfăşura din nesfârşitele rezerve de ipocrizie, pe zi ce trece devine tot mai clar că BOR a trădat, odată în plus, neamul românesc. După lunga şi de nescuzata trădare din epoca comunistă, după ce s-a dovedit că zeci şi sute de sfinţi ierahi au avut normă la Securitate, BOR a trădat odată în plus ţara şi poporul român prin lipsa de atitudine în problema holocaustică. Cerem Bisericii să se pronunţe aici, pe pământ, în această problemă. Ce va fi în faţa lui Dumnezeu, vom vedea la vremea respectivă ! După problema holocaustică, despre care se va vorbi încă vreme de ani şi ani, ţara şi poporul se confruntă astăzi cu problema microcipurilor. Între acestea două există o anumită legătură. Aceleaşi interese sionisto-evreieşti şi americane, acelaşi terorism de stat şi aceiaşi duşmani ai omenirii, ai aevărului şi ai lui Dumnezeu se ascund în spatele ambelor minciuni. Ca şi alte instituţii româneşti şi neromâneşti, BOR a trecut în furgoanele duşmanului. S-au mai văzut astfel de trădări. Regele României trădate şi asasinate la 23 August 1944, plus câteva sute de mii de soldaţi şi ofiţeri români, ce au combătut comunismul cu arma în mână vreme de unul, doi, sau trei ani, au acceptat în final să intre în ruşinoasele divizii sovietice „Tudor Vladimirescu” şi „Horia, Cloşca şi Crişan”, din rândul cărora s-au recrutat mii şi mii de „fazani” relativi şi pramatii absolute ce au construit şi construiesc încă „comunismul” lor. Deocamdată şi până la proba contrară, orice ar spune unii şi alţii în favoarea sau contra BOR, cerem acesteia să ia atitudine social-cetăţenească şi politică clară. Să îşi spună părerea atât în problema holocaustului cât şi în aceea a microcipurilor. Fără cipurile micro-electronice, Ceauşescu nu putea construi decât „comunismul” idiot al lui Lenin, omul ce credea că acesta s-ar reduce la puterea sovietelor plus electrificarea imensei Uniuni Sovietice. Abia acum, graţie microcipurilor electronice şi implantării acestora în carnea şi sufletul idioţilor creştini, necreştini sau de alte religii, comunismul va deveni o realitate. Singura realitate!

Care ierarh din BOR este capabil să treacă la acţiune pe această bază de înţelegere a lucrării satanice ce înfruntă cu neobrăzare opera lui Cristos? Părintele Ilie Pârvu nu este un ierarh, deşi ar fi meritat-o de mul! În Biserică, masonerie şi alte instituţii progresisto-diavoleşti se practică contraselecţia pupincuristă, homosexuală, evreiască. O ştim sau o intuim cu toţii. Să nu ne mai ascundem după deget, să nu ne furăm, iară şi iară, singuri căciula! Adevăratul părinte-patriarh al BOR actuale este arhimandritul Ilie Pârvu. La cei 90 de ani ai lui, ne putem gândi la ucenicii de după el. Dumnezeu cu mila ! De ne vom ajuta singuri, ne va ajuta şi Dumnezeu ! De nu, va fi ca totdeuna în Istorie. Aceasta va trece peste noi, bilderbergo-drăcimea îşi va continua opera, iar BOR-ul va face spume la gură cu „iară şi iară Domnului să ne rugăm”, lozincă flăcăiandrică cu care ne leagănă de vreo 2000 de ani, folosită prin rotaţie dialectică cu „daţi Cezarului ce este al Cezarului”. Mama lui de Cezar ! Nu se mai mulţumeşte cu averea, cu vieţile noastre. Ne cere sufletul, mântuirea, veşnicia noastră. Intre timp, cuvioşii cărăbuşii ai ortodoxiei, alde Anania, Andricuţ de Alba-neagra, ceilalţi mormoloci progresişti în sutană freacă Scripturile evreieşti, din care scot ediţii peste ediţii: comentate, adnotate, parfumate, traficate, răsuflate! Oricâte perje sfinte punem peste rahat, rahatul rahat rămâne! De ce ar face excepţie rahatul şi perjele poporului ales? Popoarele lumii aşteaptă răspuns la această întrebare de 2000 de ani. Nu cumva microcipuirea la care am ajuns este de fapt consecinţa firească a robiei creştine de 2000 de ani ? Comunismul, capitalismul, liberalismul şi alte nenumărate „isme” intră în această robie ca partea în întreg. Muzica lui Verdi trece examenul de frumuseţe. Toată lumea o fluieră. Mesajul lui însă pică la examenul Adevărului. Nu despre Corul sclavilor evrei să ne fi vorbit, măi Giuseppe! Corul Sclavilor europeni, care suntem cu toţii, acolo te-am invita să ne faci cântare mare. Tu eşti unul, eu sunt altul, sclavi la Est şi sclavi la Vest, păstoriţi care pe unde, aceeaşi netrebnicie la umbra Vaticanului ca şi sub bolta cerească a Sfintei şi adevăratei Sofii, despre care, fără partitură muzicală, vocea şi jocul de scenă al lui Radames, Florensky ne-a spus atâtea, care mai toate râmă ! Nu rugăciune cerem preoţilor ortodocşi. Se va fi săturat şi Dumnezeu, cum ne-am săturat şi noi, de netrebnicia şi ipocrizia castei preoţeşti corupte. Cerem preoţilor nedemni de Cruce să-şi vândă anteriile şi odăjdiile, să-şi cumpere săbii ! În focul luptei îi vom recunoşte pe cei demni de altar şi de sfânta cruce, vom separa neghina nedemnilor purtători de sutană, ce vor trebui să-şi câştige viaţa prin muncă cinstită.

Reuniunea bilderbergiană de la Chantilly-Virginia este considerată de partizanii microcipuirii un moment de entuziasm tehnologic de maximă intensitate, ce deschide cale liberă microminunilor tehnologice made in USA, ce vor rezolva multe din problemele de după Bush, nu însă sperietoarea teroristă, în care nu mai cred nici măcar şcolarii Americii. Cu sau fără terorism, impunerea şi generalizarea microcipurilor vor asigura controlul planetar total al oricărei fiinţe umane, başca oarecare redresare financiară : cipurile microelectronice vor fi plătite pe bani buni, ca şi vaccinurile, la fel de dăunătoare, despre care nici unul din vicarii şi preoţii lui Cristos nu ne-a informat la vremea cuvenită.

CARTOUCHE


Galerie foto:

{gallery}2009/nr2/261{/gallery}


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.