Dosar Justitiarul

Răspuns la Comunicatul Biroului Senatului U.L.B.S. din 10 martie 2009 Stimati colegi din Universitatea „Lucian Blaga”

Formulat într-un limbaj total neacademic şi, de ce să n-o spunem, jignitor, la adresa „unui grup de persoane” (!), care […]

Formulat într-un limbaj total neacademic şi, de ce să n-o spunem, jignitor, la adresa „unui grup de persoane” (!), care sunt profesori universitari responsabili, demni, şi cu prestigiu incontestabil, Comunicatul arată încă o dată cât de puţin înţelege Biroul Senatului ULBS spiritul demersurilor noastre şi dezinformează astfel din nou comunitatea universitară şi opinia publică. Pentru o bună informare a comunităţii academice sibiene vom aduce lămuririle pe care le reclamă diferitele afirmaţii incriminatorii ale Comunicatului şi inexactităţile sale referitoare la Sentinţa civilă menţionată mai sus.

1. Aprecierile incriminatorii la adresa noastră şi a demersurilor pe care le-am făcut de-a lungul anilor comportă mai multe nuanţe, de unde necesitatea de a le aborda cu oarecare minuţiozitate:

a. Se susţine în primul rând, fără nici un fel de argumente, că semnatarii Memoriului-acţiune prealabilă, nu ar avea „autoritatea morală şi nici profesională de a se erija în apărători ai legalităţii” în ULBS. Afirmaţia aceasta este în acelaşi timp jignitoare şi fără nici o legătură cu realitatea. Semnatarii Memoriului-acţiune prealabilă am avut de-a lungul întregii noastre activităţi în ULBS o conduită morală care nu poate fi atacată nici de dl. Rector, nici de ceilalţi membri ai Biroului Senatului.

Incriminarea de mai sus se referă probabil la sancţiunile care au fost aplicate profesorilor universitari Corvin Lupu şi Emil Popa, fără a spune însă că au fost atacate în justiţie, unele fiind deja anulate, iar altele aflându-se încă pe rolul instanţelor. Faptul că au fost aplicate abuziv, înaintea alegerilor, pentru a-i împiedica pe cei doi să mai candideze, este o realitate incontestabilă, cunoscută de majoritatea cadrelor didactice şi studenţilor. Cât despre desfacerea contractului de muncă al profesorului universitar Emil Popa, aceasta s-a făcut sub pretextul unui presupus plagiat, reclamat de ULBS la Parchet. Parchetul Sibiu s-a pronunţat deja, respingând acuzaţia de plagiat adusă profesorului universitar Emil Popa, ca fiind nefondată. Fără a-1 audia cel puţin la vremea respectivă, fără a aştepta un verdict al justiţiei, conducerea ULBS i-a desfăcut contractul de muncă. Desfacerea contractului de muncă al profesorului Emil Popa se judecă în justiţie şi soluţia ei va fi, probabil, similară cu cea a Parchetului Sibiu.

b. În ceea ce priveşte afirmaţia că semnatarii Memoriului-acţiune prealabilă nu ar avea autoritate profesională, aceasta este, în fond, de necomentat şi trădează din plin confuzia în care se găsesc cei care semnează Comunicatul. În calitate de conducători ai ULBS de-a lungul unei perioade însemnate de timp majoritatea lor cunosc, desigur, performanţele profesionale ale cadrelor didactice din Universitate şi în mod special ale semnatarilor scrisorii adresate d-nei Ministru Ecaterina Andronescu. Simpla prezumţie că patru decani ai unor facultăţi din ULBS şi conducătorul unei a cincea au fost aleşi de colegii lor în această funcţie fără a avea o autoritate profesională adecvată descalifică în totalitate comunităţile academice respective şi întreaga Universitate. Afirmând că semnatarii Memoriului nu ar avea autoritate profesională, membrii Biroului Senatului nu au avut desigur intenţia de a discredita Universitatea, aşa încât punem contestarea autorităţii noastre profesionale pe seama unui subiectivism mai mult decât regretabil, mai ales în plan academic.

Nu suntem în nici un caz frustraţi, cum afirmă Comunicatul, ci, din contră, suntem mândri de toate realizările noastre din Universitate sau din afara ei, care nu sunt puţine şi nici minore, şi pentru care simţim respectul şi aprecierea colegilor obiectivi şi demni. Ştim, de asemenea, că nu doar meritele noastre au dus la aceste rezultate, multe dintre ele au fost obţinute cu sprijinul colegilor din cele cinci facultăţi. Altele, însă, s-au înfăptuit în ciuda opoziţiei înverşunate a rectorului, cum ar fi de exemplu construcţia prestigioasei Facultăţi de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, realizată în totalitate prin eforturile profesorului universitar Corvin Lupu. Performanţele manageriale îndelungate ale celorlalţi semnatari ai prezentului răspuns sunt, de asemenea, importante şi recunoscute de comunitatea academică sibiană şi naţională, precum şi de opinia publică. Semnatarii Comunicatului nu sunt îndreptăţiţi să denigreze şi să eludeze competenţele noastre morale şi profesionale.

c. Se mai afirmă în Comunicat că semnatarii Memoriului-acţiune prealabilă ar fi fost toţi înlăturaţi prin „alegeri libere” din orice funcţie şi din acest motiv ar fi „frustraţi”! Realitatea se prezintă, din nou, cu totul diferit. Nici unul dintre semnatari nu a fost înlăturat din funcţie prin alegeri!!! Profesorii universitari Corvin Lupu, Pamfil Matei şi Lucian Giura nu au candidat pentru nicio  funcţie! Profesorul universitar Emil Popa a încercat să candideze pentru diferite funcţii, inclusiv pentru cea de rector, fiind invalidat cu regularitate de Oficiul Juridic al ULBS pe baza unor prealabile sancţionări abuzive, nemaiajungând în situaţia de a fi supus votului. Părintele profesor universitar Dorin Zosim Oancea a candidat la funcţiile de şef de catedră şi de membru al Senatului ULBS şi a fost ales în amândouă. Candidatura pentru un al doilea mandat de decan şi-a retras-o, apreciind că nu este potrivit să candideze împotriva ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, care şi-a exprimat dorinţa de a ocupa şi această funcţie. Şi-a menţinut însă candidatura până în preziua alegerilor, pentru ca să nu se ajungă cumva la „numirea” unui decan al Facultăţii de Teologie de către dl. Rector, în condiţiile prevăzute de Opisul activităţilor de alegeri. Când a constatat că nu mai există acest pericol, şi-a retras candidatura, onorându-şi angajamentul luat faţă de ÎPS Laurenţiu Streza.

Este, aşadar, evident faptul că informaţiile transmise de Comunicat în legătură cu participarea semnatarilor Memoriului la ultimul proces electoral din ULBS sunt în totalitate eronate.

d. De o calitate similară este afirmaţia că semnatarii Memoriului-acţiune prealabilă ar fi nişte „persoane” care au încălcat legea. Dorim să reamintim că majoritatea numeroaselor plângeri penale formulate de dl. Rector C. Oprean împotriva unora dintre noi au fost respinse deja, fie de Parchet, fie în instanţă, iar altele, la fel de „întemeiate” precum cele respinse, îşi mai aşteaptă soluţionarea în instanţă. O parte dintre plângerile formulate de unii dintre noi împotriva abuzurilor suferite din partea conducerii ULBS au fost soluţionate favorabil în justiţie, iar altele sunt încă pe rol. Reamintim faptul că în urma unei plângeri penale formulate de unul dintre noi şi după doi ani de anchetă prealabilă, Parchetul Sibiu a declanşat urmărirea penală împotriva a 14 persoane din conducerea şi administraţia ULBS, pentru fapte grave, care au provocat prejudicii mari ULBS, prejudicii aflate în curs de evaluare.

2. In ceea ce priveşte Sentinţa civilă nr. 1277/2008 a Tribunalului Cluj, definitivă şi irevocabilă, trebuie spus răspicat că ea a soluţionat plângerea civilă prin care se solicita anularea unor articole din Regulamentul de alegeri, a Opisului activităţilor de alegeri şi în consecinţă, anularea alegerilor din primăvara lui 2008 şi reluarea lor. Comunicatul Biroului Senatului prezintă fragmentar Sentinţa, ceea ce duce la dezinformarea comunităţii universitare şi a opiniei publice. Sentinţa este foarte clară: articolele din Regulamentul de alegeri care au prevăzut locuri rezervate pentru membri „de drept” în Senat şi în Consiliile facultăţilor au fost desfiinţate ca fiind ilegale. În consecinţă, toţi cei intraţi în Senat şi în Consiliile facultăţilor ca membri „de drept”, fără a fi fost aleşi de catedre şi de Consiliile facultăţilor, nu mai sunt în legalitate, de la data pronunţării sentinţei definitive. Ne referim la rector, patru prorectori, şase decani şi la unii prodecani, secretari ştiinţifici, şefi de catedră, sau alţi membri ai structurilor academice, inclusiv la unul dintre semnatarii Memoriului. Este vorba despre zeci de persoane! Lor li se adaugă toţi cei numiţi de dl. Rector în funcţii de conducere, în conformitate cu Opisul activităţilor de alegeri, declarat şi el ilegal de instanţă, în întregimea lui. Consecinţa este că, în urma pronunţării Sentinţei civile nr. 1277/2008, mai mult de jumătate din membrii Senatului deţin această calitate în mod ilegal, la fel ca şi cea mai mare parte a conducerii Universităţii şi a conducerilor facultăţilor din ULBS. O Universitate serioasă nu-şi poate permite aşa ceva! Ea trebuie să reintre în legalitate!

Fiind convinşi că articolele Regulamentului de alegeri incriminate de noi şi în şedinţa Senatului din 11 ianuarie 2008, sunt în flagrantă contradicţie cu legea şi cu principiile democratice care impuneau principiul eligibilităţii tuturor funcţiilor academice de conducere, am cerut instanţei să clarifice situaţia în totalitate, anulând alegerile şi dispunând organizarea altora noi.

Instanţa de judecată a precizat însă cu claritate în Sentinţa civilă că ea a fost admisă în această formulare, fără anularea în întregime a alegerilor, dintr-un singur motiv: faptul că nu a existat o acţiune prealabilă, respectiv că noi nu am cerut rectorului să anuleze alegerile. A fost o eroare procedurală care nu schimbă situaţia de fond. Ea va fi practic înlăturată în momentul în care, pe cale administrativă sau printr-o nouă intervenţie în justiţie, va fi pusă în executare Sentinţa civilă nr. 1277/2008, ceea ce va duce automat şi la iniţierea unui nou proces electoral. Iată de ce solicitarea de a se organiza noi alegeri nu reprezintă în nici un caz o „interpretare abuzivă a Sentinţei”, cum se afirmă în Comunicat, ci consecinţa ei firească, într-un stat de drept. Atunci va înceta şi lungul şir de abuzuri şi ilegalităţi pe care le-am semnalat mereu pe parcursul ultimilor ani. Aceste abuzuri i-au lovit şi pe unii dintre semnatarii acestui drept la replică, nu pentru că ar fi comis „abateri grave de la normele ce guvernează procesul de învăţământ”, ca să mai cităm o dată Comunicatul, ci pentru că, împotriva interesului lor personal şi asumându-şi toate riscurile, au militat pentru păstrarea demnităţii şi integrităţii Universităţii „Lucian Blaga”, ori de câte ori au crezut că este cazul.

Pe acelaşi spirit dezinteresat se întemeiază şi demersurile noastre actuale. In numele lui vă dorim tuturor, dragi colegi universitari şi studenţi, încredere în triumful adevărului, în democraţie şi într-o Universitate sibiană curată şi reabilitată!

 Sibiu, 23 martie 2009

Prof. univ. dr. Lucian Giura
Prof. univ. dr. Corvin Lupu
Prof. univ. dr. Pamfil Matei
Prof. univ. dr. Dorin Zosim Oancea
Prof. univ. dr. Emil Popa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.