Colimator

PNTCD: „Talibanii” lui Radu Sirbu la mana procurorilor

CONSTAT Petentul PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN ŞI DEMOCRAT (PNŢCD) a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, conf. […]

CONSTAT

Petentul PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN ŞI DEMOCRAT (PNŢCD) a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, conf. art.278 C.p.p. plângere împotriva soluţiei din dosarul 4552/P/2009 din 24.11.2009 deoarece încadrarea juridică este greşită, faptele sesizate încadrându-se în prevederile art.288 Cp si art.293 Cp, motivaţia reţinută de „mandat verbal” este ilegală, nu au fost efectuate cercetări pentru identificarea autorilor falsurilor în cazul semnăturilor din tabel pentru care a rezultat ca „nu s-a putut stabili daca semnăturile din tabelul menţionat au fost executate de aceştia”, nu s-a efectuat o expertiză grafoscopică, nu s-a pronunţat o soluţie asupra cererii înregistrate sub nr.345/05.03.2009 în dosarul nr.470/P/2009 al Parchetului Tribunalului Bucureşti, iar soluţia a fost pronunţată în urma intervenţiilor politice realizate de SÎRBU RADU.

Petenta a solicitat infirmarea soluţiei, refacerea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi.

Analizând plângerea depusă constat ca aceasta este întemeiată, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente:

Prin cererea adresata Tribunalului Bucureşti, PNŢCD prin reprezentant Radu Sîrbu, a solicitat înscrierea în Registrul partidelor politice a modificărilor intervenite în structura conducerii partidului, stabilite în Congresul Extraordinar al partidului din data de 24.09.2008.

PNŢCD prin reprezentant Miluţ Marian, în calitate de intervenient în cauză, s-a înscris în fals cu privire la înscrisul (tabel) prezentat în dosar de petent în care sunt consemnate prezenţa şi predarea buletinelor de vot către participanţi.

În susţinerea acestei teorii, s-a prezentat în instanţă un Raport de expertiză criminalistică grafică extrajudiciară întocmit sub nr.436 din 11.11.2008 de expert Gheorghe Nicola.

Prin încheierea judecătorească din data de 24.10.2008, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti în dos. nr. 33072/3/2008, s-a admis cererea PNŢCD de înscriere în fals şi în temeiul disp. art. 183 C.p.c. instanţa a suspendat cauza şi a trimis la parchet înscrisul defăimat în vederea efectuării de cercetări sub acest aspect.

Prin rezoluţia 4552/P/2009 din 24.11.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1, în baza art.228 alin.6 C.p.p rap. la art. 10 lit. a,d C.p.p s-a confirmat propunerea organelor de cercetare penală de neîncepere a urmăririi penale faţă de: CORNIŢĂ ION, ENESCU ION, CORGHEŞ DOREL VALTER, STOICA GABRIEL ŞTEFAN, ZLĂTESCU ANCA MIHAELA, MIHAI PETRE, MARIŞCA LUCIAN, VASILE ARDENEL MIHAIL, BACI ELENA, ZDRÎNCU GEORGEL, GABOR GRIGORE, TRIF IONEL, ILIE LILEAN, ANDRIEŞ VASILE, PEAGU MARIUS, SEBEŞAN EMIL, LAZĂR IONEL CRISTIAN, LINŢĂ RUSALIN, BĂLĂNESCU CARMEN IOANA, IONESCU CRISTIAN DAN, KADIMA BIAYA pentru infr. prev. de art.290 Cp / fapta nu există, semnăturile din tabel au fost efectuate de aceştia în dreptul numelui lor BACI ELENA, ZDRÎNCU GEORGEL, ILIE LILEAN, CIOTIR IOAN, BERINDE GHEORGHE, MOIŞ IOAN, SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL, SARKOZI GHEORGHE, TROPOTEI MARIUS ALEXANDRU, PANAIT MARIN, STAVRICĂ LILIANA, VELICU GHEORGHE, CARNICIU CONSTANTIN, HERGHELEGIU DUMITRU, LAPSANZKI EDITH, MĂRIEŞ MIRCEA TRAIAN, MOCANU IULIAN, CHISCOP OVIDIU, OGHINĂ ALEXANDRU RÂZVAN pentru infr. prev. de art.290 Cp / lipsa vinovăţiei, semnăturile din tabel au fost efectuate cu consimţământul verbal al persoanelor pentru care s-a semnat, persoane care au participat la congresul din 24.08.2008

 

Analizând motivele plângerii depuse împotriva acestei soluţii, constat ca sunt în parte întemeiate.

Astfel, în cauza se fac cercetări în vederea stabilirii veridicităţii înscrisului intitulat generic „tabel de prezenţă” care cuprinde semnăturile participanţilor la Congresul Extraordinar al partidului din 24.08.2008.

Potrivit disp. Legii 14/2003, partidele politice sunt persoane juridice de drept public.

Conform disp. art. 150 al.2 Cp, sunt înscrisuri oficiale, înscrisurile care emană sau aparţin unei unităţi publice. Prin emană se înţeleg înscrisurile întocmite ori eliberate de o astfel de unitate iar prin „aparţin” se înţeleg înscrisurile depuse, înregistrate, ori aflate în păstrare la o asemenea entitate publica.

„Tabelul de prezenţă” este fără îndoială un înscris care aparţine partidului, reprezentând un înscris oficial în interesul legii penale.

Mai mult, întrucât el atestă participanţii prezenţi, calitatea şi numărul (cvorumul) acestora, este apt a produce consecinţe juridice, având în vedere dispoziţiile statutare care condiţionează valabilitatea hotărârilor adoptate de aceste aspecte.

Având în vedere aceste considerente, se apreciază că încadrarea juridică a faptei cercetate este cea prev. de art. 288 Cp.

In ceea ce priveşte probatoriul de administrat în cauză, se constata ca în cauză se efectuează cercetări pentru a se stabili veridicitatea înscrisului menţionat anterior, în ceea ce priveşte realitatea unor subscrieri (semnături) defăimate a nu aparţine titularului.

In acest sens, trebuie a ne raporta în primul rând la concluziile Raportului de expertiză grafică extrajudiciară prezentat în instanţa şi prin care s-au ridicat suspiciuni cu privire la veridicitatea semnăturilor din dreptul mai multor persoane din tabel pornindu-se de la anumite mostre de scris date de aceleaşi persoane în alte documente de partid. De asemenea s-a mai semnalat că mai multe semnături din tabel aparţin aceleiaşi persoane.

Organele de urmărire penală au dispus în mod corect efectuarea unei constatări tehnico ştiinţifice grafoscopice având ca obiectiv stabilirea identităţii semnăturii din tabel cu cea a persoanei în dreptul căreia este consemnată.

Analizând însă Raportul întocmit în acest sens, constat ca acesta nu este complet, în sensul ca nu cuprinde verificarea tuturor semnăturilor defăimate.

Astfel, prin Raportul extrajudiciar se contesta şi semnăturile numiţilor Dumitru Cornel aflat în tabel la poziţia 245, Demenenco Ion aflat la poziţia 385 si Măruntu Andrei aflat la poziţia 426.

Pe cale de consecinţa, organele de ancheta vor dispune efectuarea unui supliment la Raportul de constatare întocmit, cu aceleaşi obiective, cu privire la semnăturile celor trei persoane arătate mai sus.

De asemenea, organele de urmărire penala îi vor audia pe MĂRUNTU ANDREI, DUMITRU CORNEL si DEMENENCO ION în legătură cu aspectele ce fac obiectul cauzei.

Cât priveşte efectuarea unei expertize în cauza solicitată de petent, aceasta nu se poate realiza având în vedere ca în această fază nu s-a început urmărirea penală.

După efectuarea acestor acte de urmărire penală, în cazul în care din întreg materialul probator rezultă că subscrierile defăimate şi indicate prin Raportul de expertiza extrajudiciara, au fost contrafăcute ori alterate în vreun mod, reprezentând un fals material în înscrisuri oficiale în înţelesul legii penale (atât sub aspectul laturii subiective cât şi a celei obiective), se va trece la identificarea autorului(lor) falsului.

De asemenea în condiţiile probării falsului, se vor efectua cercetări şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 Cp faţă de persoana care 1-a folosit în scopul producerii de efecte juridice.

În situaţia în care nu se dovedeşte falsul se va dispune o soluţie rezultată din materialul probator sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 288, 291, 290 si 293 Cp.

Organul de urmărire penala va dispune disjungerea cauzei cu privire la celelalte aspecte sesizate ulterior de PNŢCD prin adresa nr.345/05.03.2009 în dosarul nr.470/P/2009 al Parchetului Tribunalului Bucureşti (infr. prev. de art. 288 Cp privind alte înscrisuri defăimate – vol. IV), urmând ca cercetările să fie continuate într-un dosar separat în scopul aflării adevărului şi pentru a nu îngreuna soluţionarea aspectelor pentru care a fost sesizat de către instanţa de judecată iniţial.

Cât priveşte afirmaţia legată de soluţionarea cauzei la intervenţia numitului Sîrbu Radu, nu poate fi privită decât ca o speculaţie lipsita de acoperire în fapt si o acuză nedreaptă totodată la adresa organelor de urmărire penala care au desfăşurat o activitate deosebit de complexă în efectuarea anchetei.

Având în vedere cele expuse mai sus,

În temeiul disp. art.275-278 Cpp şi art. 220 Cpp,

 

DISPUN

admiterea plângerii

infirmarea Rezoluţiei 4552/P/2009 din 24.11.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti,

organele de urmărire penală vor proceda la efectuarea actelor dispuse în cuprinsul prezentei Ordonanţe

se desemnează domnul procuror Melnic Sorin în vederea continuării supravegherii urmăririi penale

prezenta se comunică petentei, la Secţia 3 Politie şi la Tribunalul Bucureşti secţia a IV a civilă

cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului

termen de efectuare a actelor dispuse: 15.03.2010

 

PRIM PROCUROR

Cristian Mihai Ban

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.