Suntem cu ochii pe voi!

PÂNA LA DUMNEZEU , TE OMOARA “SFIINTI”

Au ajuns bieţii oameni că la un necaz nu se gândesc cum să angajeze un avocat ci dau sfoa­ră în […]

Au ajuns bieţii oameni că la un necaz nu se gândesc cum să angajeze un avocat ci dau sfoa­ră în ţară printre cunoştinţe doar au norocul ca cineva să cunoască vreo “ zeitate “ din ilustra administraţie.

Cu toată trâmbiţata demo­cra­ţie şi integrare în U.E. sis­te­mul de pile şi relaţii func­ţio­nea­ză mai bine ca niciodată şi dacă  odată demult unora le era frică de temutul partid, acum“ zeii “ nu se mai tem de nimic,pentru că fiecare are partidul lui care îl apară indiferent de ce măgărie face.

Legile au ajuns să fie apli­cate după bunul plac al fie­căruia, sunt ignorate dovezi, documente, cât despre gândire logică nici nu mai este cazul să vorbim deoarece în cele mai multe cazuri ea lipseşte cu desăvârşire.

În acest labirint de ne­drep­tate s-a trezit şi familia Tellman Samson şi Ilse – Maria când în anul 1997, în baza Legii 112 din 1995, au cumpărat lo­cuinţa de pe strada Ogorului nr.18 din Sibiu în care până la acea dată au locuit  în calitate de chiriaşi.Odată cu cum­pa­rarea locuinţei, familia Tellman solicită şi atribuirea terenului aferent casei, o grădină de aproximativ 3000 mp. Această cerere a fost refuzată, motiv pentru care soţii Tellman ac­ţionează Primăria in justiţie şi …paradoxal, nu o să vă vină să credeţi, au câştigat.Şi nu ori­cum, ci peste tot, Jude­că­to­rie, Tribunal, Curtea de Apel Alba. Se pare că ghinionul i-a ur­mărit însă deorece datorită su­per­ficialitaţii de care dau dovadă instanţele din Ro­mâ­nia, în sentinţa rămasă de­fi­ni­tivă nu este specificată su­pra­faţa de teren pe care Primăria avea obligaţia să le-o atribuie.

Cum în ilustra administraţie nici o omisiune sau greşeală nu scapă ne speculată, după “ în­delungi “ verificări, familiei Tell­man i se atribuie numai 600 mp., restul de 2800 mp.de te­ren intravilan fiindu-i atribuit cu drept de folosinţă special, bine­înţeles unui cetăţean ger­man, Mihail Reisenhauer, în baza Legii 10 din 2001,lege care parcă este creată special să ofere portiţe ilegalităţilor.

­Domnul Reisenhauer dacă nu era sprijinit de lacomii fabri­canţi de documente false, arti­zani în ale retrocedării precum notarul Radu Gabriel Bucşa (care se pare că şi-a facut un ţel din astfel de spculaţii mur­dare) nici nu putea visa la aşa “mană cerească”… 2800 mp. de teren în apropierea unui viitor cartier rezidenţial, mai ales ca dintr-o sumedenie de mo­tive el nu avea nici un drept la acest teren.In primul rând te­re­nul se afla in litigiu şi nici mă­car nu era dezmembrat de imobilul din  care facea parte, pe de altă parte cetăţeanul german nu a fost niciodată pro­prietar al acestui imobil ci nişte rude ale lui decedate, care au fost despăgubite la ple­carea în Germania atât de către statul român cât şi de cel german .

Şi ca să intindă imposibilul la maxim, terenul, prin interme­diul aceluiaşi notar, a fost vân­dut după numai două săp­tă­mâni deşi nu exista decât drept de folosinţă (şi acela acordat ile­gal, reţineţi !)  către S.C.”Capa Prod “, cu sediul pe Calea Tur­ni­şorului  (învecinat cu terenul în cauză), firmă a familiei Cara­bulea, pentru suma de 300.000 de euro, sumă imensă pen­tru cetăţeanul de rând, dar infimă pentru cei care spe­culează aceste tranzacţii în pers­pectivă . Termenul  în care s-a obţinut creditul în vederea cumpărării terenului : 1 zi ! Vă vine să credeti ?

Am citit că pe vremuri notarii erau priviţi ca nişte mici Dum­ne­zei  în oraşele  în care locu­iau. Oamenii  fără ştiinţă de carte, că erau negustori sau ţă­rani, se duceau la ei pentru sfaturi, pentru  încheierea unor afaceri sau pur şi simplu pentru redactarea unor scrisori. Plecau de acolo mulţumiţi şi convinşi că soluţia luată este cea mai co­rectă şi legală pentru ei. Astăzi? Nici nu vreau să mă gândesc ce ar păţi un ne­cu­nos­cător de carte să fie consiliat de un no­tar ca domnul Bucşa, mai ales dacă la mijloc  ar fi şi o miză tentantă.

Familia Tellman a dus un adevărat război cu Primăria, care a încercat tot felul de tergiversări şi tertipuri prin recursuri nejustificate. Cu toate acestea prin Decizia  civilă nr.2 din 2005. Curtea de Apel Alba Iulia respinge recursul Pri­măriei faţă de sentinţa civilă 3130 din 2003, astfel obli­ga­ti­vitatea întabulării întregii su­prafeţe de teren (3392 mp.) devenind definitivă şi ire­voca­bilă. Mai mult,instanţa obligă Primăria la plata daunelor în sumă de 500.000 lei pe zi de întârziere, de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza acestor hotărâri, familia Tellman aplează la serviciile executorului jude­că­to­resc Cîrja Ispas pentru punerea în executare a sentinţei, lucru care nu s-a finalizat nici după 2 ani de la rămânarea de­fini­tivă a acesteia.

Nu ştim pe cine nu a vrut să supere domnul executor, cuno­s­cut ca fiind servil familiei Ca­ra­bulea .

Insistenţele familiei Tellman de a se executa si finaliza exe­cutarea silită nu au avut ca efect decât rezilierea uni­la­te­rală a contractului de prestări servicii încheiat pentru exe­cu­tarea silită, documentele re­ve­nin­du-le prin poştă fără nici un fel de explicaţie din partea domnului executor.

Deoarece vecinilor săi care s-au aflat în aceeaşi situaţie li s-au atribuit terenurile aferen­te fără nici un fel de probleme fa­milia Tellman a considerat ca rea voinţă atitudinea Primăriei, a angajaţilor săi şi nu în ultimul rând a primarului Klaus Wer­ner Iohanis, care nu a fost străin nici o clipă de ceea ce se intâmpla, ba chiar mai mult, a dat dispoziţii contrare hotă­râ­ri­lor judecătoresti, lezând astfel interesele legale ale acestei familii.

Plângerile penale făcute de către familia Tellman la Par­che­tul de pe langă Judecătoria şi Tribunalul Sibiu, împotriva primarului Klaus Iohanis şi a  executorului judecătoresc Cîrja Ispas au rămas fără nici un rezultat.Cred că vă este cunoscut proverbul : “Corb la corb nu-şi scoate ochii”, care este valabil încă o dată şi în acest caz.

Aceeaşi soartă au avut şi sesizările facute la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Na­ţio­nală Anticorupţie, Serviciul Teritorial Alba Iulia, împotriva primarului, a secretarului Pri­măriei Iordan Nicola şi a no­ta­rului Bucşa Radu Gabriel.

În rezoluţia emisă de insti­tu­ţia mai sus menţionată la data de 24.09.2007 şi semnată de către doamna procuror şef ser­viciu Boer Liana, se con­clu­zio­nează (culmea penibilităţii şi a ironiei) că  (citez ):

“…nu s-a conturat în mod cert, intenţia făptuitorilor ca­rac­terizată prin scop, de a obţine pentru sine sau pentru alţii avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, în categoria acestora, neîncadrându-se in­te­­resele sau drepturile legitime obţinute în cadrul unor de­mer­suri îndreptăţite.” Ca urmare s-a dispus neînceperea urmaririi penale, cum altfel ?

Nu ştiu de ce fapte evidente mai avea nevoie doamna pro­curor ca să facă dreptate în această cauză în care încăl­ca­rea legilor este flagrantă. Dar te mai uiţi şi cine o încalca,nu ? Dacă era un om simplu acesta era demult în spatele gratiilor, pe când  aşa, se schimbă si­tua­ţia deoarece avem de a face cu oameni puternic susţinuti po­li­tic, oameni bogaţi, cu dare de mănă, care nu se împiedică de nimic pentru a-şi atinge sco­pu­rile.

Indignat de rezoluţia dată de doamna procuror Boer, dom­nul Tellman face plângere împotriva soluţiei şi incredibil se dispune admiterea plângerii for­mulate şi completarea ac­te­lor premergătoare urmă­ririi pe­­nale, în data de 22.02.2008.

S-a revenit cu altă plângere penală şi împotriva exe­cu­to­ru­lui judecătoresc Cîrja. Se pare că împotriva acestuia s-a şi în­ce­put urmărirea penală.

Nu ştim ce l-a ajutat pe domnul Tellman: caracterul pu­ter­nic de luptător, dispus să mear­gă până la capăt sau no­rocul că anul 2008 este an elec­toral. Indiferent de asta, sperăm însă că se va face dreptate şi pentru un om simplu care a avut tăria de caracter să nu cedeze în faţa banului, a influenţelor şi a unor nume sonore care şi-au câştigat fai­ma pe necazul şi disperarea ce­lor mulţi care din păcate au abandonat  obosiţi lupta.


Tudor BLAGA

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.