Ancheta

IMBOGATITII CAPITALEI CULTURALE EUROPENE SIBIU 2007

Astfel, vede şi contribuabilul de rând în buzunarele cui se duc taxele şi impozitele pe care el le plăteşte din […]

Astfel, vede şi contribuabilul de rând în buzunarele cui se duc taxele şi impozitele pe care el le plăteşte din banii strânşi cu multă trudă şi sudoare iar bieţii noştri pensionari le plătesc rupându-şi pâinea de la gură şi renunţând la medicamentele care îi ţin în viaţă.

Aşteptate mai ceva decât Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu a cărui paternitate şi-o asumă cu drept de autor – încă n-am înţeles dacă „autor” e Constantin Chiriac sau Fundaţia „Democraţie prin cultură” pe care o păstoreşte de ani buni pe meleagurile sibiene – declaraţia de interese şi declaraţia de avere pentru anul 2007 aparţinând sub proprie semnătură directorului general al Teatrului Naţional Radu Stanca Sibiu, Constantin Chiriac, direct situate sub incidenţa legii penale, ne dau de gândit sub multe aspecte.

Constantin Chiriac a fost în perioada premergătoare dar şi în cea de derulare a programului de importanţă naţională şi internaţională „Sibiu Capitală Culturală Europeană – 2007”, vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 – organism care a guvernat desfăşurarea programului amintit, dar şi fondurile aferente. A mai fost, în aceeaşi perioadă director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu – instituţie cu multe şi foarte costisitoare proiecte prezentate în cadrul capitalei culturale europene. Simultan a condus şi Fundaţia „Democraţie prin cultură” prin care au „curs” ori mai bine zis „s-au scurs”de asemenea multe din fondurile capitalei culturale.

Constantin Chiriac, "artistul"...

Constantin Chiriac, “artistul”…

Această triplă ipostază a lui Chiriac, evident născătoare de triplu conflict de interese, nu a deranjat se pare, pe mai marele său – primarul Klaus Werner Iohannis, care, şi el, era în acelaşi timp primar, ordonator principal de credite, dar şi preşedinte al Asociaţiei Sibiu CCES 2007.

În vârful piramidei – preşedinte de onoare – ministrul culturii şi cultelor, penelistul Adrian Iorgulescu a îndeplinit la rândul său simultan şi funcţia de ministru şi pe cea de preşedinte onorific al Asociaţiei Sibiu CCES 2007, şi pe cea de ordonator principal de credite pentru fondurile alocate Sibiului, fonduri despre care ne tot vorbeşte acum în anul electoral 2008 când candidează pe un post de parlamentar PNL de Sibiu, de parcă le-ar fi dat din propriul potmoneu…

{mosimage}{mosimage}De ce să ne mai mirăm că, secretar al Asociaţiei menţionate a fost numită doamna director executiv al Direcţiei economice a Primăriei Sibiu, Viorica Bândescu, care iată şi ea, semna pe de o parte pentru bani primiţi de Primărie de la bugetul de stat pentru desfăşurarea capitalei culturale, pe de alta pentru bani alocaţi de Primărie Asociaţiei Sibiu CCE 2007, iar într-o altă ipostază, semna pentru primirea banilor de la Primărie, de către Asociaţie. Şi, să nu uităm, a mai existat o ipostază, cea în care banii de la bugetul de stat sau bugetul local s-au „dus” tot sub semnătura d-nei Bândescu şi a primarului Iohannis către realizatorii de proiecte din programul Sibiu CCE 2007, prin veriga Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, diriguită de directorul Ovidiu Dragoman.

Şi uite-aşa, cine pe cine să mai controleze ? Oamenii noştri s-au legat unii de alţii şi pe faţă şi prin dos, cu iţe trainice şi tainice atât de încâlcite încât  niciun control nu va prea avea chef să le mai dea de capăt, din cauza complexităţii firelor. După ce s-a terminat cu capitala culturală, a început caruselul diplomelor pe care şi le-au acordat aceleaşi personaje unele altora, premiindu-se între ele, de s-au tot minunat cetăţenii Sibiului, care nu au mai înţeles nimic, fiindcă se aşteptau ca, premiaţi să fie artiştii care au dat spectacole şi nicidecum administraţia care a organizat evenimentele.

Gura târgului sibian zvonea despre organizatorii din Asociaţia Sibiu CCE 2007 că nu vor să se termine anul capitalei culturale cu fondurile lui uriaşe de nu va mai vedea Sibiul aşa ceva în veci de veci, fără să se aleagă fiecare cel puţin cu câte o casă…

Şi cum nu iese fum fără foc…Zis şi făcut. Primarul Iohannis, preşedintele Asociaţiei s-a ales în anul 2007 cu…două case în familie, în Sibiu pe strada Măgura la numerele vecine 9 şi 11, pe din două cu soţia. Directorul executiv Viorica Bândescu, secretarul Asociaţiei şi-a construit şi dumneaei o casă tot în 2007, în Sibiu pe strada Podului la nr.44, pe din două cu fiica.

Vicepreşedintele Asociaţiei Sibiu CCE 2007 – Constantin Chriac a luat însă frişca de pe tort, având, potrivit propriilor declaraţii, cele mai multe „realizări” materiale în urma bănosului an cultural. Dar, să le luăm pe rând.

Declaraţia de interese a lui Constantin Chiriac înregistrată sub numărul 122985 din 13.06.2008  prevede în formularul tip: „Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.”

Ceea ce nu l-a împiedicat pe domn’ Costache să bareze toate capitolele, mai puţin capitolul 1, la care trebuia să declare dacă este „Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale ” şi unde, o să vă miraţi cum ne-am mirat şi noi, NU A SCRIS NIMIC ! Adică, nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu-i miroase, ce treabă are el cu vreo asociaţie sau fundaţie? Nu menţionează calitatea de vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu CCE 2007, calitate pe care a trâmbiţat-o ori unde a avut ocazia atât înaintea, în timpul, cât şi după ce capitala culturală s-a sfîrşit. A uitat că în toată mass media popularizează fundaţia pe care el o conduce ca producător al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Iată însă, că, nu se poate ascunde, deoarece chiar pe site-ul Ministerului Culturii şi Cultelor este înregistrată „FUNDAŢIA DEMOCRAŢIE PRIN CULTURĂ”, având ca Scop: Fundamentarea valorilor democratice, în paralel cu ridicarea standardelor sociale in principal prin instrumentele politicii culturale. Iată şi  adresa de pe site: Localitate: Sibiu – Judet: SIBIU- Adresa: Str. Vasile Milea nr. 1, Et. 1, Ap. 20, Cod 2400 – Adresa pentru corespondenta: Str. Vasile Milea nr. 1, Et. 1, Ap. 20 – Telefon: (0269) 210-446 -Fax: (0269) 211-494{mosimage}

Pentru cei care nu ştiu, aceasta e adresa de domiciliu – dacă nu şi l-o fi schimbat între timp, veţi vedea de ce – a lui Constantin Chiriac.

    Deci date incomplete în declaraţia de interese, înseamnă răspundere penală pentru directorul Chiriac.Întrebarea care se pune este: din ce motiv nu a declarat că este vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu CCE 2007 şi membru, ba chiar preşedinte al fundaţiei pe care a înfiinţat-o şi prin care desfăşoară an de an, proiecte după proiecte ? Căci, dacă treaba era « cuşeră » nu avea nici un motiv să nu declare interesul. Sau o fi realizat în fine, că se află de fapt într-un asemenea conflict de interese cu această fundaţie şi celelalte funcţii ale lui, de nu-l mai poate scoate nimeni « curat » ?

    Depăşim « interesele » şi ajungem la declaraţia de avere a d-lui actor director Chiriac. Poartă acelaşi număr de înregistrare şi aceeaşi dată ca şi declaraţia de interese. La capitoul « Terenuri » directorul general al Teatrului Naţional Radu Stanca declară propietatea în cotă de ½ cu soţia a unui teren intravilan în Ocna Sibiului la nr.30 în suprafaţă de 800 mp, cmpărat în anul 2003 cu 3.000 de lei noi, 3o de milioane de lei vechi pe atunci. Mai apare şi un alt teren intravilan, de această dată în Sibiu, cumpărat, fireşte ( !) în anul 2007, pe str. Florilor la nr.11, în cotă de ½ cu soţia. Fiind anul capitalei culturale, bineînţeles că şi banii au fost mai mulţi, respectiv 30.000 de lei noi, adică 300 de milioane de lei vechi.Terenul are o suprafaţă de 300 mp.

    La capitoul « Clădiri » directorul Chiriac declară proprietatea în cotă de ½ cu consoarta dumnealui, a nu mai puţin de două case de locuit şi o garsonieră. Garsoniera –  la care are adresa şi fundaţia mai sus-amintită – a cumpărat-o domnul Chiriac în anul 1991 când era doar « un actor grăbit » sa izbândească în viaţă. La « case de locuit » s-a cam avântat însă, de când este director la o instituţie publică de spectacole, bugetară şi are salariu de…bugetar, adică din anul 2000. A reuşit să cumpere una în anul 2003 în Ocna Sibiului nr.30 – unde are în proprietate şi terenul intravilan, cu 7.000 de lei noi, mai pe înţelesul nostru, 70 de milioane de lei vechi. Scrie el, dl. Chiriac « casă de locuit (părinţii) » de parcă s-ar afla în proprietatea acestora, nu a lui şi a nevestei Taniuşa. Dar, deh ! Poate se păcălesc contribuabilii ! Acum, ţineţi-vă bine, urmează realizarea lui materială cea mare, în anul 2007 : proprietatea unei « case de locuit » pe str.Florilor nr.11 în Sibiu, în suprafaţă de 150 mp şi care l-a costat 270.000 de lei noi, respectiv 2,7 miliarde de lei vechi…Măi să fie ! Adică primarul, cel dintâi om al oraşului abia a reuşit să cumpere în 2007 două case pe  una din străzile rezidenţiale ale Sibului cu numai 1 miliard de lei vechi, directoarea Bândescu îşi construieşte tot în 2007 casă nouă cu 1,3 miliarde de lei vechi şi Costache al nostru dă aproape 3 miliarde pe o casă de peste Cibin…Iar nu-i ceva « cuşer » aici… !

    Oricum, om strângător cu nevastă econoamă – şi, atenţie : casnică ! – directorul general de la « Radu Stanca » nu a avut nevoie – deşi e salariat bugetar – de nici un leu împrumutat de pe la bănci ca să-şi cumpere casele şi terenurile. Ba, dimpotrivă, la capitolul « Conturi şi depozite bancare » interpretul magistral al rolului lui Nilă Moromete, ne …dă pe spate, de-a dreptul ! Ingineriile sale financiare depăşesc orice închipuire, dacă a reuşit să facă depozite bancare în şase bănci fără a înstrăina vreo proprietate, doar din salariul de director care, după cum declară «  nu se autoplăteşte şi pentru rolurile de actor ».

Să vă împărtăşim şi dvs. cititorilor, cum stă dl. Chiriac la capitolul depozite bancare, nu înainte de a vă preveni că, probabil din motive de « siguranţă » nu a declarat nici anul creării depozitului bancar, nici valuta în care îşi ţine economiile:

Banca Transilvania     – 128.909

Banca românească      –   47.389

BRD            –   29.077

ING            –   19.200

BCR            – 504.802

BCR acţiuni        –   63.000

Alpha Bank        –   28.711

Dacă ne apucăm noi să adunăm aceste sume considerâmd că sunt exprimate în lei noi, ajungem la fantastica valoare de 821.088 de lei noi, respectiv 8,2 miliarde de lei vechi !!! Acum, chiar că ni s-au tăiat picioarele ! Când şi mai ales cum a strâns domnul director general Chiriac toţi banii ăştia ? În 2007 ? De opt ani de când lucrează ca director de teatru pe salariu de bugetar local  şi povesteşte tuturor că a vizitat peste 90 de ţări – pe banii Ministerului Culturii şi Cultelor, asta v-o spunem noi – nu avea cum să facă aceste economii, având în vedere că şi-a luat două case şi două terenuri şi nu are nici un împrumut !Vă mai spunem că dumnealui şi-a trecut şi părinţii şi nevasta în întreţinerea proprie…O fi dat de … « lampa lui Aladin » !?

Trecem acum în revistă, din aceeaşi declaraţie de avere, veniturile d-lui Chiriac declarate sub semnătură. În calitate de director general al Teatrului Naţional « Radu Stanca » a obţinut 59.796  lei noi în anul 2007, iar în calitate de profesor la Universitatea  Lucian Blaga din Sibiu a încasat 11.880 lei noi în 2007. Un total de venituri brute de 71.676 lei noi, adică 716 milioane de lei vechi… Soţia nu lucrează şi nici nu are alte venituri, spre exemplu din cedarea folosinţei bunurilor, mai precis din închirierea unor spaţii – căci se vorbea de o casă închiriată teatrului de către dl.Chiriac pe numele soacrei dumnealui, decedată săraca, a cărei moştenitoare este unica fiică, Taniuşa … Iar părinţii cazaţi în casa de la Ocna, aduşi de la ţară, din Moldova natală de domnul Costache, se află tot în întreţinerea dumnealui, având venituri minime, de foşti agricultori… Păi, în acest caz, e « groasă » rău, domn’ Chiriac ! Cum justificaţi dvs. atâţia bani în conturi, când veniturile dvs. chiar dacă ar fi să înmulţim prin absurd cele 716 milioane din anul 2007 cu 8 ani de activitate nu ar ajunge decât la 5,7 miliarde, cam cât e depozitul dvs. de la BCR… ??

Noi considerăm că e cazul să vi se ceară de către primarul Iohannis şi de către Consiliul Local Sibiu să completaţi corect şi cu responsabilitate declaraţiile de interese şi de avere, iar pentru sumele nejustificate să înştiinţeze fuguţa organele legal îndreptăţite pentru controlul provenienţei averii dvs. !

Să îl lăsăm deci, în grija organelor de control pe actorul-director-profesor universitar, şi proaspăt posesor al unei diplome de « Doctor în arte » pe care i-a acordat-o prietenul său Noel Witts pentru Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Vă reamintim că,  despre festivalul realizat de Chiriac, Jonathan Mills directorul Festivalului de la Edinburgh a declarat în acest an, la Sibiu, în conferinţa de presă : “Acest festival se poate numi festival şi este cel mai bun lucru pe care îl spun despre Festivalul de Teatru de la Sibiu.”

Mai modest în « realizările materiale» aferente anului 2007, directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, Ovidiu Dragoman şi-a completat cinstit declaraţia de interese înregistrată la Primăria Sibiu sub numărul 122851/12.06.2008, cu firma M.D.C Group SRL  la care este acţionar în proporţie de 50% şi Asociaţia Aşezămintelor Culturale din România, la care este vicepreşedinte.

În declaraţia de avere, directorul Ovidiu Dragoman declară la capitoul “Terenuri” două fâneţe în suprafaţă de cca 3.000 mp la Sibiel, obţinute prin donaţie în anul 2004.

La capitolul « Clădiri », un apartament de bloc cumpărat în anul 2001 în cotă parte de ½ cu soţia pe str.Alba Iulia nr.79/24 în valoare de 164.002,5 lei noi.

Anul 2007 a fost însă benefic şi pentru dl. Dragoman, că doar prin Casa de Cultură a Municipiului Sibiu au circulat fondurile şi proiectele ! S-a ales cu o maşină nouă Renault, cumpărată. O fi în rate ? Căci de credit nu poate fi vorba, întrucât nu e declarat. Iar veniturile familiei sunt declarate ca fiind obţinute doar de dl. director, respectiv 18.641 de lei noi, aproximativ 15 milioane de lei brut venit lunar…Nu prea se justifică banii de maşină nouă, domnule Dragoman ! V-a împrumutat Chiriac « lampa lui Aladin » ??

Deocamdată, ne oprim aici, urmând ca în viitor să dezvăluim multe şi interesante amănunte despre averile obţinute de alţi potentaţi ai administraţiei locale sibiene.

Departamentul de Investigaţii  „Justitiarul“

Notă:

Articolele semnate „Departamentul de Investigaţii“ reprezintă  munca unui colectiv de jurnalişti, deci nu poate fi vorba de laşitate sau lipsă de responsabilitate. Responsabilitatea pentru veridicitatea acestor materiale, în fond susţinute, de documente publice, revine directorului revistei, Marius Albin Marinescu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.