Investigatii

„Hotul de pagubas” este bun de plata, ca doar nu o sa plateasca cei care l-au jefuit!

„Procurorul-avocat” pe post de detergent şi înălbitor Suspectă râvna cu care domnul procuror Veştemean a depus eforturi intelectuale în interpretarea […]

„Procurorul-avocat” pe post de detergent şi înălbitor

Suspectă râvna cu care domnul procuror Veştemean a depus eforturi intelectuale în interpretarea legislaţiei, doar pentru a-i scoate „basma curată” pe învinuiţi. Ca o părere personală, cred că domnul procuror nu şi-a ales bine profesia şi nici partea corectă a baricadei de pe care ar fi trebuit să evolueze, dânsul fiind mai indicat ca avocat, deoarece are o adevărată vocaţie pentru rolul de apărător al infractorilor! Nici actuala conducere a S.C. „Paderteg Cabluri Electrice” S.R.L. nu a fost mulţumită de „celebra” – datorită nouă! – Ordonanţă emisă de procurorul Ion Veştemean în data de 2 decembrie 2009 şi a depus o plângere împotriva acesteia, în care solicita: infirmarea soluţiei respective, redeschiderea urmăririi penale împotriva fostei conduceri (tripleta Pârvu-Dărăban-Irod), începerea urmăririi penale împotriva acestora plus complicii Vaicăr, Crăciun şi trimiterea în judecată a celor cinci. Argumentele sunt asemănătoare cu cele susţinute de noi în numărul trecut al revistei noastre. În principal, se face referire la interpretările proprii ale procurorului privind activităţile infracţionale ale grupului organizat, domnul Veştemean încercând să diminueze gravitate faptelor şi susţinând, contrar evidenţelor, că „s-ar putea discuta (!!!), eventual (!!!) despre un management defectuos (!!!) fără a se evidienţia elemente care să ducă la concluzia că s-a acţionat cu rea-credinţă, în scop contrar intereselor societăţii”. De asemenea, procurorul minimalizează esenţialul, anume constituirea premeditată de către cei doi învinuiţi (Pârvu şi Dărăban) a firmei de apartament – la figurat, dar şi la propriu, fiindcă funcţiona chiar în apartamentul cumnatului numitei Irod Angela, complicele Vaicăr Adelin! – numită, de către cei doi patroni asociaţi, „Temporary Quality Work” (abreviat: „T.Q.W”) S.R.L., societate comercială creată special pentru jefuirea prin mijloace aparent legale a firmei „Paderteg”, unde cei doi erau angajaţi ca directori. Aşa cum am sesizat şi noi, procurorul invocă nişte decizii civile, care chiar dacă sunt definitive şi irevocabile, ele privesc litigii de muncă şi nu au absolut nici un fel de relevanţă în ceea ce priveşte aspectul penal al faptelor învinuiţilor. Dar o să cităm din Plângerea împotriva Ordonanţei procurorului, ca să nu ne mai repetăm noi, cu propriile noastre cuvinte: „Pe de alta parte, pentru a conferi un plus de „credibilitate” şi pentru a-şi „consolida” propria-i soluţie, procurorul de caz se pretează (de asemenea, în afara cadrului procesual penal) la a invoca, în susţinerea părerii sale privind „nevinovăţia” sus-numitilor, hotărârile civile date în solutionarea litigiilor de muncă având ca

obiect concedierea învinuiţilor Pârvu Cristian Alexandru şi Irod Angela Cristina.

Procedând astfel, procurorul de caz a extrapolat, cu de la sine putere, obiectul urmăririi penale, de la examinarea infracţiunilor cu care a fost investit prin plângerea noastră penală (cu privire la care, pentru una, s-a şi început, de altfel, urmărirea penală, la data de 06 februarie 2009, cu confirmarea procurorului), la evocarea, fără legătură cauzală, a unor aspecte civile, vizând abateri disciplinare săvârşite de susnumiţii, sancţionate cu concedierea lor.Mai mult decât atât, procedând astfel, procurorul de caz a nesocotit flagrant şi dispoziţiile imperative ale art. 22 alin. (2) din Codul de procedură penală, potrivit cărora: „Hotărârea definitivă a instanţei civile nu are autoritate de lucru judecat în faţa organului de urmărire penală şi a instanţei penale, cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia”. În continuarea aceleiaşi Plângeri este criticată şi găselniţa procurorului Veştemean cu acele aşa-zise ,,mandate” prin care patronii „Paderteg” îi împuterniceau, cică, pe cei din vechea conducere să facă toate ilegalităţile posibile şi să fie absolviţi de orice răspundere, fiindcă, vezi Doamne!, erau ,,mandataţi”, deci împuterniciţi! Cităm: ,,De asemenea, este nefondată şi „concluzia” procurorului de caz, privind existenţa unui aşa-zis „mandat general” dat de administratorii societăţii noastre susnimiţilor.Dimpotrivă, din procurile date acestora nu rezulta, în nici un fel, că sus-numiţii ar fi fost „mandataţi” ca, în calitate de salariaţi ai societăţii noastre, să-şi înfiinţeze, în paralel, o societate proprie de recrutare a forţei de munca, prin intermediul căreia să angajeze şi să plăteasca personalul ce urma să-şi desfăşoare activitatea exclusiv în cadrul firmei noastre. Cu privire la acelaşi aspect de fraudă evidentă, chiar procurorul de caz reţine, textual şi neechivoc (pagina 2 din ordonanţă, paragraful antepenultim), că: „Pe fondul plecarii Inv. Dărăban Marius din societate şi a transferului sarcinilor acestuia către înv. Pârvu Cristian, precum şi a creşterii atribuţiilor înv. lrod Angela, profitând şi de procura generală [sublinierea procurorului, n.n.] dată de către unul dintre administratori, înv. Pârvu Cristian şi Irod Angela şi-au crescut reciproc salariile, aprobând, unul pentru celălalt şi semnând în numele administratorului, actele adiţionale la contractele individuale de muncă, ajungându-se, în final, la suma de 9.033 [lei, sublinierea procurorului, n.n.] pentru înv. Pârvu Cristian şi respectiv, 3.873 [lei,sublinierea procurorului, n.n.] pentru înv. Irod Angela”.”

În urma acestei plângeri împotriva soluţiei procurorului, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a decis infirmarea Ordonanţei şi redeschiderea urmăririi penale.

A treia ţeapă. Nu-i vorba despre piesa de teatru a lui Marin Sorescu, ci de Justiţia română şi perdantul permanent, S. C. ,,Paderteg”!

Dacă ,,procurorul-avocat” tot a făcut referire, în favoarea învinuiţilor, la procesele civile câştigate de doi dintre aceştia, atunci să cercetăm şi noi cât adevăr este în acele decizii ale unor instanţe şi să vedeţi şi dumneavoastră, cititorii, că acele procese nu au legătură directă cu hoţiile acestei mafii a gulerelelor albe. În schimb, sentinţele respective au favorizat un nou jaf, de data aceasta absolut legal, fiind consfiinţit prin decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care au fost şi executate, generând astfel noi pierderi financiare aceleiaşi firme pe care banda de escroci o spoliase anterior prin firma lor căpuşă.

Doi dintre învinuiţii din dosarul de cercetare penală, Pârvu Cristian Alexandru şi Irod Angela Cristina, au contestat în instanţă deciziile prin care le-au fost desfăcute disciplinar contractele individuale de muncă, speculând o eroare material din documentele emise de S.C. „Paderteg Cabluri Electrice” S.R.L.. Să ne referim, concret, la contestaţia Angelei Irod, pe post de „broască mică cu gura mare” sau de hoţ care strigă „prinde-ţi hoţul!”. Aceasta solicită, pe cale de excepţie, prescripţia dreptului angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară şi speculând acea eroare materială de care vorbeam anterior. Este vorba de data 13 noiembrie 2007, când a început cercetarea disciplinară, raportată la data de 20 decembrie, când a fost emisă decizia de desfacere a contractului de muncă. Reclamanta invoca astfel încălcarea termenului de 30 de zile prevăzut art. 168 alin. 1 din Codul Muncii. Pe fond, contestatoarea, adică Irod Angela, solicita ca instanţa să ia act că motivele deciziei de desfacere a contractului de muncă nu sunt reale. Prin Sentinţa civilă nr. 698 din 23 iunie 2008, Tribunalul Sibiu a hotărât că respectivele motive care au stat la baza desfacerii contractului de muncă sunt cât se poate de reale şi firma angajatoare a fost prejudiciată prin lipsă de loialitate şi concurenţă neloială, deoarece, conform probelor administrate, dar şi a propriilor declaraţii, Irod Angela era agajată concomitent la ambele firme („Paderteg” şi „T.Q.W.), iar în programul de lucru de la prima firmă, reclamanta lucra pentru firma căpuşă („T.Q.W.”). Mai mult, în calitatea sa de manager resurse umane, inducea noii angajaţi în eroare, determinându-i pe aceştia să semneze contracte de muncă cu „T.Q.W.”, dar la sediul „Paderteg”, astfel încât muncitorii credeau că sunt angajaţii firmei la sediul căreia semnaseră respectivele contracte! În consecinţă, prin sentiţa civilă amintită, din 23 iunie 2008, Tribunalul Sibiu respinge contestaţia formulată de Irod Angela Cristina. Aceasta nu a renunţat, ci a declarat recurs, admis de Curtea de Apel Alba Iulia, care a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Sibiu. Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 405/5 mai 2009 se admite excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea de către angajator („Paderteg”), luând în considerare depăşirea cu 7 zile a termenului legal de 30 de zile pentru decizia de desfacerea contractului de muncă pentru perioada 13.11.2007 (data începerii cercetării disciplinare) şi 20.12.2007 (data deciziei de desfacere a contractului de muncă). Aici intervine eroarea materială la care am făcut referirea anterioară. Cercetarea disciplinară s-a derulat în două etape: 13 noiembrie – 6 decembrie 2007 şi 6 decembrie – 17 decembrie 2007. Juristul firmei „Paderteg” a săvârşit eroarea materială în decizia de desfacere a contractului de muncă prin menţionarea datei de 13 noiembrie (ziua decalnşării primei cercetări disciplinare) în loc de 6 decembrie, când a urmat a doua etapă de cercetare, cea definitorie care a şi determinat decizia de desfacere a contractului de muncă. Având ca apărător un reputat avocat sibian, acesta a ştiut să speculze respectiva eroare materială în favoarea reclamantei, Irod Angela. Aceasta, deşi a pierdut pe fond la prima instanţă, a reuşit să câştige în final prin admiterea excepţiei, datorită unei „chichiţe” rezultate din data greşită prin eroare materială. Prin acelaşi subterfugiu avocăţesc a câştigat şi Pârvu Cristian Alexandru la Curtea de Apel Alba Iulia (Decizia civilă nr. 115 din 29 ianuarie 2009, deşi pierduse şi el pe fond la prima instanţă (Sentinţa civilă nr. 699/23.06.2008 a Tribunalului Sibiu). Excepţiile să trăiască – din punctul de vedere al vinovaţilor –  fiindcă deturnează pur şi simplu actul de dreptate! Astfel păgubitul real („S.C. „Paderteg Cabluri Electrice” S.R.L.) a devenit „vinovat” şi obligat să-i „despăgubească”, prin executor judecătoresc, pe cei care au mai jecmănit această firmă din poziţiile lor anterioare de directori.  Astfel Pârvu Cristian Alexandru a încasat – pe nedrept!, spunem noi – suma de 100.023,75 lei (RON) de la „Paderteg”, iar Irod Angela suma de 68.338,95 lei. Deci, cum spuneam şi în titlu, „hoţul de păgubaş” a rămas bun de plată!

 

Marius Albin MARINESCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.