Impostori

HOTII ’TELECTUALI (II)

 Puşcăriaşul devenit „justiţiar”, Sherlock Holmes de Botoşani, bun de plată Iată că am reuşit să-l scoatem din anonimat pe gazetarul […]

 Puşcăriaşul devenit „justiţiar”, Sherlock Holmes de Botoşani, bun de plată

Iată că am reuşit să-l scoatem din anonimat pe gazetarul acesta şters, pe nume Marian Moroşan, care practică un fel de presă scrisă OTV, cu vrăjitoare, fantome şi tot felul de impostori anormali, prezentaţi ca paranormali, că doar „cine seamănă, se adună”. Botoşăneanului nu-i pasă de legile omeneşti şi nu se teme nici de Dumnezeu, din moment ce a furat dintr-o biserică, faptă pentru care a şi executat ceva pârnaie. Personal, mi-e lehamite să mai scriu despre acest personaj deplorabil, aşa că am să citez din Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, din dosarul nr. 819/P/2008, emisă la data de 21.04.2009 (facsimil 1), ce face referire în termeni juridici şi concişi la aspectul penal al faptelor comise de papagalul de presă.

„Conform art. 35 alin. 1 din Legea 84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, putând să interzică terţilor să folosească această marcă.

Din analiza probelor din dosar se constată că subdomeniul www.justitiarul.weblog.ro constituie o publicaţie online, utilizarea mărcii „Justiţiarul” de către învinuitul Moroşan Marian fără a avea acordul titularului mărcii constituind infracţiunea de folosire fără drept a unei mărci, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 83 alin. 1 lit. „a” din Lg. 84/1998 modif.

Având în vedere însă împrejurările în care a fost săvârşită fapta apreciez că aceasta prezintă un grad de pericol social redus, iar aplicarea în cauză a unei sancţiuni cu caracter administrativ, respectiv amendă, este îndestulătoare.

Faţă de cele expuse, în baza art. 249 al. 1, art. 11 pct. 1 lit. „b” şi art. 10 lit. „b1″ din Codul de procedură penală,

Văzând şi prevederile art. 90 şi 91 din Codul penal şi cele ale art. 192 din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Scoaterea  de   sub  urmărire  penală  a  învinuitului  Moroşan   Marian  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 83 lit. „a” din Lg. 84/98.

2. Aplicarea învinuitului Moroşan Marian a sancţiunii administrative a amenzii în sumă de 1.000 RON pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 83 lit. „a” din Lg. 84/98.

3. Se  stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 100 RON care vor fi suportate de către învinuit.

4. Soluţia se comunică.

Procuror Marius Aron”

 

Deoarece am probleme mult mai importante decât să-mi pierd vremea prin instanţele judecătoreşti cu te miri ce impostori şi infractori, declar public, la modul oficial, că sunt dispus să stopez orice acţiune în instanţă, dacă, până la data de 1 iunie 2009, dispare complet blogul cu adresa www.justitiarul.weblog.ro. Ştiu că Marian Moroşan a citit şi citeşte, în continuare tot ce se publică aici despre persoana sa, aşa că, să ia aminte! În caz contrar, nu ştiu dacă va putea face faţă, din punct de vedere financiar, valorii daunelor pe care le voi solicita pe cale judecătorească.

Despre cei care se dădeau „justiţiari” pe la Buzău

Alţi impostori şi infractori, familia Modreanu din Buzău, îmi produc aceeaşi silă ca şi „moroşanul” …moldovean, aşa că mă abţin să scriu personal despre aceştia şi am să reproduc, parţial, din reclamaţia unor jurnalişti păcăliţi de escrocii în cauză. Reamintesc că membri familiei penale Modreanu au tipărit la Buzău o fiţuică pe care au botezat-o „Justiţiarul buzoian”, fără să le pese că respectiva marcă aparţinea altcuiva şi era înregistrată la OSIM. Pe aceşti indivizi, conform unei sentinţe judecătoreşti, trebuie să-i execut, prin executor judecătoresc – nu printr-un glonţ în cap, cum ar fi unii tentaţi să creadă! – dar nu prea am ce bani să iau de la ei, deoarece firma lor este declarată oficial în faliment. Dar, poate am să iau cizmele bătrânului miliţian hârşâit în rele sau trusele de machiaj ale odraslei de sex feminin ca să le dau pomană la nişte necăjiţi. Deci, hai să-i citim pe naivi ţepuiţi de familia de escroci:

 „SESIZARE …

Prin prezenta, angajaţii trustului de presa “MTF PRESS” vă aducem la cunoştinţă faptul ca reprezentanţii săptamânalului naţional INFLUENT, AFACERISTUL si GLUMEŢU` – publicaţii aparţinând S.C. Modreanu Import-Export S.R.L. – societate având sediul în sat Lipia, comuna Merei, judeţul Buzău, înmatriculata la ORC cu nr. J10/987/21.11.2003, cod unic de înregistrare 15930729, cont nr. RO48 Carp 000R OL01 0050 0435, deschis la Banca Carpatica, sucursala Buzău – reprezentată legal prin doamna Tatiana Modreanu, director general – respectiv familia Modreanu (Tatiana si Bogdan Modreanu, impreuna cu părinţii acestora) – se fac vinovati de înşelăciune, abuz de încredere şi furt intelectual faţă de noi, prin publicarea în paginile ziarului a materialelor scrise de subsemnaţii, fără a exista în prealabil un contract de munca legal încheiat între societate şi subsemnaţii, în calitate de autori, semnat şi ştampilat de ambele părţi, aşa cum se stabilise iniţial.

   Acest lucru a fost posibil datorită promisiunilor (fără acoperire, se pare!), pe care familia Modreanu ni le-a facut noua, cu referire la legalizarea relaţiei de muncă prestată la respectiva publicţie.

 Am fost contactaţi prin intermediul unui site de locuri de muncă, unde ne postasem CV-urile. Până pe data de 14 aprilie, când s-a terminat perioada interviurilor, ne-am prezentat la sediul ce figura în anunţ, Casa Presei Libere, corp B, etaj 3, camera 341. Interviurile au fost susţinute de Tatiana Modreanu, în prezenţa părinţilor ei, domnul Stan Modreanu şi soţia. Încă din prima clipa ni s-a spus că e vorba de trei ziare serioase, care vor „sparge piaţa”, că ni se vor pune la dispoziţie mijloace tehnice de foarte bună calitate, vom avea sediu de ziar dupa standarde moderne. În plus, remuneraţiile pe care Tatiana Modreanu şi familia ni le-au oferit erau substanţiale, fiind vorba de 250 de euro net pentru posturile de redactor la toate cele trei ziare. Când am adus actele necesare angajării, ni s-au pretins cate 200.000 de lei de persoana pentru cumpărarea carţilor de munca, bani pe care i-am dat Tatianei Modreanu, fără ca aceasta să ne elibereze chitanţe sau vreo alta formă de certificare. Spre exemplu, în calitate de redactor şef, funcţie care a fost câştigată în urma unui concurs organizat pe data de 14 aprilie, s-a promis lunar suma de 500 de euro net.

   Pe data de 18 aprilie 2005 a avut loc prima şedinţă a redacţiei săptămânalului INFLUENT. Sediul ce ne-a fost pus la dispoziţie era departe de promisiunile iniţiale, fiind un spaţiu închiriat în cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, Facultatea de Energetică, corp EG 16, în spatele clădirii, lângă sala de calculatoare a facultăţii. Acest spaţiu avea iniţial destinaţia de depozitare materiale. Şi totuşi ne-a fost pus la dispoziţie ca spaţiu de desfăşurare a activitaţii redacţionale! (…)

   Deşi au lipsit totalmente mijloacele tehnice necesare, totuşi ziarele au fost realizate şi au apărut pe piaţă! Totul însă (realizat- n.n.) pe calculatoarele personale, la domiciliul redactorului şef de la INFLUENT, al tehnoredactorului şi al redactorului şef al săptămânalului GLUMEŢU`. (…)

   Mai mult, ni s-au pretins bani pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii la angajare, câte 300.000 de persoana, bani pe care i-am achitat cu toţii fără a primi în schimb vreo chitanţă sau altă dovadă a plăţii. Analizele au fost efectuate la firma Medical Excellence Center din Bucureşti, firmă ce trebuia, conform spuselor Tatianei Modreanu, să ne facă analizele şi să aducă adeverinţa medicală semnată şi ştampilată de la Medicina Muncii. Am facut analizele, dar nici până acum n-am primit rezultatele şi adeverinţa, ce trebuiau fi anexate la dosarul de angajare.(…)

   Ne-au fost încălcate, repetat, drepturile prevăzute în Codul Muncii:

    -dreptul la salarizare pentru munca depusă (…)

    -dreptul la repaus zilnic si săptamânal (…)

    -dreptul la egalitate în şanse şi tratament(…)

    -dreptul la demnitate în muncă, cerându-ne în mod direct să încălcăm codul deontologic profesional al jurnaliştilor, în aşa fel încât să prezentăm fapte distorsionat, după bunul plac şi dorinţa de scandal ieftin al patronilor (sau pentru a crea condiţii de şantaj ulterior -n.n.).

    -dreptul la securitate şi sănătate în muncă – sediul este un pericol pentru sănătatea noastră, condiţiile igienico-sanitare dezastruoase, mai mult, cabluri de tensiune atârnă pe pereţi, geamuri sparte, uşi stricate, mobilier învechit şi insuficient.

    Din data de 20 mai 2005, cand ar fi trebuit sa ne primim remuneraţia, am aflat cu stupoare că vom primi mai puţini bani – în fiecare zi ni se comunica altă sumă, am fost retrogradaţi din funcţii (unii) şi avansaţi peste noapte (alţii), joncţiuni de acest gen având loc zilnic. (…)

     Timp de patru săptămâni am scris şi am furnizat materiale pentru ziar, am realizat ziarele la domiciliile proprii, aşteptând împreună ca la sfârşitul celor patru săptămâni să fim remuneraţi pentru munca depusă la această societate, în baza contractelor care ar fi trebuit semnate până la acea dată, nu doar de noi, ci şi de reprezentantul legal al S.C. Modreanu Import-Export S.R.L. Acest lucru nu s-a întâmplat, nici unul dintre noi nu a primit un exemplar al contractului semnat şi ştampilat de către societate, aşa cum ar fi fost normal.

     Prin mijloace jurnalistice, am aflat următoarele:

   -firma Modreanu Import Export, cu sediul în Satul Lipia, Comuna Merei, judeţul Buzău, a fost înregistrată la registrul comerţului încă din anul 2001, iar în perioada 2001 – 2002 – 2003 nu a avut nici un fel de activitate înregistrată, nu a depus nici un bilanţ. Certificatul de înregistrare al firmei a fost reînnoit la finele anului 2003.

   -Modreanu Stan este fost căpitan de politie, secţia Judiciar în cadrul IJP Buzău, de unde a fost dat afară pentru grave abateri disciplinare repetate.

   -în 2003 firma Modreanu Import Export SRL contractează un complex de vaci în Nicoleşti, comuna Puieşti, judeţul Buzău. Conform declaraţiilor viceprimarului comunei, familia Modreanu se angaja prin contract să retehnologizeze acest complex şi să-l transforme într-o fermă de vaci. Singurul lucru pe care l-au realizat însa a fost acela că au vândut tot ce înseamna fier, mai mult chiar uşile şi geamurile, prejudiciul la nivelul comunei fiind de aproximativ 500 milioane de lei. Primăria Puieşti i-a chemat în instanţă şi se judecă în acest moment, ultima înfaţişare la tribunal având loc luni 30 mai 2005, la Buzău. Mai mult, oficialii primăriei ne-au declarat că i-au dat în urmărire pentru a li se înmâna citaţiile şi că au fost găsiţi în sediul din Casa Presei Libere, corp B, etaj 3, camera 341, de unde însă s-au mutat. Acest spaţiu era subînchiriat de la „Universul Afacerilor Azi”.

   -contactat telefonic, primarul din Comuna Merei, pe raza căreia se află sediul social al SC Modreanu Import Export SRL, ne-a declarat că familia Modreanu a vândut tot ce deţinea pe raza satului Lipia şi a comunei Merei, în acest moment nemaiavând nici o proprietate în zonă.

   -din declaraţiile familiei Modreanu, se pare că aceştia au avut afaceri cu borş, tot pe această firmă SC Modreanu Import Export SRL.

   -În toamna anului trecut (2004), familia Modreanu, prin aceeaşi societate de import- export, a editat în orasul Buzău ziarul „Justiţiarul”, care a apărut în 5 numere, după care a fost închis. Se pare că au contractat publicitate anticipat, au luat banii şi-au fugit. Fără a-şi plăti salariaţii! Sursele noastre ne-au declarat că „familia” a afirmat că vine la Bucureşti să dea o ţeapă şi mai mare.

   -primele 7 numere ale săptămânalului INFLUENT au fost realizate de o alta echipă redacţională, condusă de Nelu Nazarie, jurnalist buzoian, echipă ce a fost concediată fără a se achita drepturile salariale, mai mult, cărţile de muncă deschise n-au fost închise nici până acum, familia Modreanu refuzând închiderea lor din motive doar de ei cunoscute!

   În momentul de faţă editarea ziarelor INFLUENT, AFACERISTUL si GLUMEŢU` a fost oprită, majoritatea angajaţilor fiind concediaţi verbal (!). Nici unul dintre noi nu şi-a primit salariul, de asemenea, cărţile de muncă sunt reţinute fără nici un motiv, suntem amânaţi de pe o zi pe alta, iar firma SC Modreanu Import Export SRL continuă să facă angajări în acest fel, încercând să constituie o a 4-a echipă redacţională, în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi promisiuni ca şi până acum.

   V-am adresat această sesizare, în speranţa că va duce la o soluţionare a problemei (nu numai în plan moral), luându-se măsurile de rigoare conform cadrului legal din România.(…).

   Cine doreşte să citească întregul material, o poate face la adresa de internet: http://www.geocities.com/ziarulinfluent/. Iată şi dovada că juna Modreanu Tatiana Florentina a fost dată în urmărire de IJP Buzău, în anul 2005, pentru infracţiunile de distrugere şi abuz de încredere (facsimil 2). Cred că orice alte comentarii sunt de prisos.

Marius Albin  MARINESCU


Galerie foto:

{gallery}2009/nr2/255{/gallery}


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.