Social

Fabula „Greierele si furnica” in varianta sibiana: focurile de artificii nu vor tine de cald la iarna!

Guvernul României stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 […]

Guvernul României stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari. Se urmăreşte creşterea perfomanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin prezenta Ordonanţă de Urgenţă, sunt: izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidro-izolarea terasei sau termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter; lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţade, sau pe terasa blocului de locuinţă, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, şi lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. Scopul este acela de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât, consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWH/m², arie ultilă, în condiţii de eficienţă economică. Finanţarea proiectării lucrărilor de intervenţie se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale, respectiv ale municipiului Bucureşti, şi anume: 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministeruluilui Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite şi 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Ministerul Dezvoltării şi Locuinţei a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care statul ar urma să acopere cea mai mare parte din costurile lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor. Pe site-ul oficial al Ministeruuil Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,  Sibiul nu se află printre judeţele cuprinse în acest program.

Conducerea Municipiului Sibiu afirmă, acum, la spartul târgului, că face demersurile privind implementarea acestui proiect. Dar de unde fonduri, de unde cei 30 % pe care trebuie să-i dea primăria din bugetul local? Vă mai aduceţi aminte de banii aruncaţi cu „generozitate” pe focurile de artificii, începând cu anul 2007, când cu capitala culturala europeană, la Sibiu? La fel s-a întâmplat şi în 2008, dar şi anul acesta, chiar dacă nu la amploarea de acum doi ani! Bani aruncati pentru a oferi „circ” gloatei în vederea obţinerii de capital electoral de către primar, că se apropiau alegerile! Ce buni ar fi fost banii aceia acum, în scopul asigurării căldurii de la iarnă, fiindcă artificiile, deşi luminoase şi cu fum, nu ţin de cald!

Pe primul trimestru al anului în curs, primarul Klaus Iohannis a declarat că programul de reabilitare termică nu este, deocamdată, fezabil pentru că numeroasele schimbări legislative şi drumul complicat al documentelor au făcut ca până în prezent nici un bloc din Sibiu să nu poată beneficia de acest program. De asemenea, acesta se plângea de termenul imposibil de respectat pentru efectuarea auditului energetic. Ce-i aşa complicat, Franz, că doar ai o armată de funcţionari la dispoziţie? Familii întregi, adevărate clanuri legate prin relaţii de rudenie şi tolerate de tine în primărie,  freacă menta pe banii noştri!

În replică, deputatul PDL, Raluca Turcan acuza, aşa mai voalat – cum se obişnuieşte în politica locală ca să nu se supere atotputernicul Kaiser! – primăria sibiană de indolenţă şi lipsă de interes pentru problemele cetăţenilor reuniţi în asociaţii de locatari. Subscriem la cele spuse de doamna Turcan, cu atât mai mult cu cât dânsa este în temă cu problemele locatarilor din blocuri, fiind singurul parlamentar sibian care se întâlneşte periodic cu preşedinţii acestor asociaţii! Deşi atacată în campania electorală pe internet, răuvoitorii invocând originile moldoveneşti ale candidatei, iată că o venetică, cum o taxau clevetitorii, este mai interesată de soarta sibienilor pe care-i reprezintă în Camera Deputaţilor, decât Iohannis, care-i sibian get-beget! Aceastei doamne ,,chiar îi pasă”, cum parcă spunea şi propriul său slogan prin campania electorală, dacă nu mă înşel. Înseamnă că promisiunile, dinainte de alegerile parlamentare din toamnă , nu au fost doar vorbe în vânt pentru amăgirea electoratului, aşa cum ne-au obişnuit majoritatea politicienilor români.

Dar, pe Iohannis de ce să-l intereseze, că el oricum nu stă la bloc! Are însă o mulţime de case cumpărate la preţuri mult mai ieftine decât valoarea apartamentelor ,,amărăştenilor” din blocurile lui Ceauşescu.

Reabilitările prin izolare termică, deocamdată pe cheltuiala locatarilor

Redăm şi comunicatul de presă al Primăriei Sibiu, care este construit în stilul deja cunoscut al instituţiei respective. Adică, ,,se bate apa în piuă”, exprimarea fiind alambicată şi plicticoasă, astfel încât cititorul se plictiseşte şi abandonează lectura pe la jumătatea textului.

COMUNICAT DE PRESĂ

Inventarierea blocurilor în vederea reabilitării termice s-a încheiat

Angajaţii Serviciului Urbanism şi Autorizare în Construcţii au finalizat conform termenului legal (12 mai 2009) inventarierea blocurilor din Sibiu construite în perioada 1950 – 1990, această etapă fiind esenţială pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică.

Echipele de lucru din cardul Serviciului Urbanism şi Autorizare în Construcţii au delimitat oraşul în 8 zone de lucru. Aceştia au luat legătura cu preşedinţi ai asociaţiilor de proprietari şi s-au deplasat la faţa locului pentru întocmirea fişelor tehnice ale blocurilor, conform cerinţelor legale. Datele colectate s-au referit la anul constrcţiei imobilului, tipul proiectului, regimul de înălţime, numărul de apartamente, numărul de scări, etc. În urma colectării datelor a rezultat că în municipiul Sibiu există 855 de blocuri construite în perioada precizată.

Următorul pas pe care urmează să îl facă municipalitatea este înştiinţarea asociaţiilor de proprietari, care trebuie să se pronunţe dacă sunt sau nu de acord cu includerea imobilelor pe care le administrează în programul de reabilitare. În funcţie de opţiunile asociaţiilor primăria va întocmi un program multianual de reabilitare termică, care va fi transmis spre aprobare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor.

Primăria va realiza din fonduri proprii expertiza şi auditul energetic, capitole pentru care sunt alocaţi anul acesta 215.000 lei. Indicatorii economici care rezultă din audit vor fi supuşi aprobării Consiliului Local Sibiu, iar apoi transmişi asociaţiilor, pentru ca acestea să poată calcula cota de 20% din valoarea lucărilor pe care trebuie să o acopere şi pentru a decide dacă doresc să fie incluse în continuare în program.

În funcţie de fondurile disponibile, Ministerul va transmite primăriilor care este numărul de blocuri care este posibil să fie reabilitate întrun an, din totalul pe care îl transmit primăriile în fiecare an. După ce se stabileşte acest număr, municipalitatea va aloca cota de 30% din valoarea totală a lucrărilor, printr-o hotărâre de consiliu. Prin urmare, numărul de blocuri ce urmează să fie reabilitate în fiecare an va depinde foarte mult de fondurile disponibile la nivel central.

(Conducerea Primăriei Municipiului Sibiu)

Cam asta-i! Vorbe goale, fără acoperire, pe care nu le mai citeşte nimeni, nici măcar ziariştii care participă la conferinţele de presă în care Iohannis, din spatele unui pupitru impozant, se crede la Casa Albă.

Asociaţiile fac nişte tabele, fără nici un antet al Primăriei sau ştampilă, care să ateste scopul întocmirii lor şi faptul că sunt documente oficiale. Se mai ridică un semn de întrebare. Pentru ce sunt aceste liste? Din moment ce Sibiul nu este finanţat de stat, de ce Primăria porneşte o acţiune neclară, care să inducă locuitorii acestui municipiu în eroare? Aceste liste pot fi folosite uşor în alte scopuri, gen mansardări abuzive. Urmarea: dacă acestea nu vor fi construite bine şi la un moment dat se vor dărâma la vânt puternic, cum s-a şi întâmplat pe strada Semaforului, când o astfel de mansardă s-a prăbuşit peste un chioşc de dulciuri, cei care au semnat o ţidulă, fără să ştie exact pentru ce, vor fi găsiţi ca ţapi ispăşitori! Deci nu Primăria va fi vinovată pentru autorizaţia de construire eliberată, ci locatarii acelui bloc, pentru că ei au semnat că sunt de acord cu absolut orice decizie a municipalităţii. Aşa că, locatari, atenţie la ce semnaţi!

O singură certitudine: în cartierele de blocuri se lucrează cu frenezie la izolaţii pe banii locatarilor. Chiar azi, în 16 iunie,când am intrat în oraş dinspre Şelimbăr, am observat că la primele trei sau patru blocuri de pe partea stângă a bulevardului Milea, peste drum de benzinăria Petrom, se lucra din greu la izolarea termică. Oamenii s-au săturat de promisiuni şi termene, ei vor doar căldură la iarnă şi economii la facturile de gaz!

Oana RUBA


Galerie foto:

{gallery}2009/nr4/raluca{/gallery}