Dreptul la replica

Dreptul la replica al doamnei Cosma Georgeta

Printre alte susţineri care nu mă privesc, autorul articolului afir­mă că subsemnata aş fi în re­laţii apro­priate atât cu jude­că­toarea […]

Printre alte susţineri care nu mă privesc, autorul articolului afir­mă că subsemnata aş fi în re­laţii apro­priate atât cu jude­că­toarea Aurora Letiţia Velţan cât şi cu tatăl ei, Nicolae Velţan cu care ac­tivez într-un O.N.G. din Sibiu. Se mai afirmă că „… întocmai că o vizionară cu puteri paranor­ma­le…” am anti­ci­pat atât stră­mu­ta­rea cât şi instanţă care va judecă, şi că aş fi ştiut din timp că de do­sar se va ocupă ju­de­catoarea Vel­ţan Aurora-Letiţia.

De asemena, în subtitlul „Ris­curile intrusului italian” lăsaţi să se înţeleagă că din relaţia „apro­piată dintre partea adversă, Cos­ma Georgeta şi judecatoarea Au­rora Letiţia Velţan, care este chiar preşedintele completului de trei judecători care va judeca litigiul imobiliar dintre S.C Mayer Com-S.R.L. (firma italianului) şi recu­ren­ţă Georgeta Cosma „ solu­ţio­narea imparţială a litigiului ar avea de suferit ceea ce ar duce la vic­timizarea italianului care „…poate să devină o victimă a conflictului diplomatic …” dintre România şi Italia care „…are la ori­gina infracţiunile comise pe te­ritoriul Italiei de ţiganii ori­ginari din România”.
  Articolul dvs. se încheie cu în­tre­barea retorică despre cum va ju­decă cauză d-na judecător Vel­ţan Aurora-Letiţia „…ţinând cont de faptul că sunteţi prietenă cu una din pariţi!”. Având în vedere faptul că:
  Articolul a apărut cu o săp­tă­mâna înainte de termenul de ju­de­cată din data de 27 noiembrie 2007. La acest termen judecă­toa­rea acuzată de dvs. că ar fi  în re­la­ţii de prietenie cu mine s-a abţi­nut de la judecată fapt pentru care judecarea cauzei a trebuit amantă pentru un alt termen; aţi asociat numele meu cu starea conflic­tua­lă existenţa între două state mem­bre ale Uniunii Europene şi cu ideea că un cetăţean italian ar putea suferi dintr-o relaţie pe care în realitate nu o am; deja   am   su­­ferit un prejudiciu   prin   amâ­narea   cauzei   (cheltuieli   cu de­pla­­sarea, timpul, onorariul avo­ca­tului etc.) la care se adaugă alte daune interese, vă rog să publi­caţi orice documente, informaţii etc. prin care să probati afirma­ţiile dvs. privind prietenia mea cu d-na judecător Velţan Aurora Letiţia său cu familia Velţan.
    Va solicit de asemenea,să pro­baţi că aş fi anticipat strămutarea cauzei, instanţă care va judecă cauză şi cine se va ocupă la Mu­reş de dosar.
    Va solicit să probaţi public afirmaţiile dvs. în termen de cel mult cinci zile de la predarea acestei scrisori la căsuţă dvs. poş­tală indicată în adresă re­dac­ţiei.
 

 Cosma Georgeta
 

Nota redacţiei

    Termenii categorici şi ultima­ti­vi,  prin care se exprimă doamna Cos­­ma Georgeta, nu ne impre­sio­nează şi nici nu ne sperie. Probele de care dispunem vor fi pre­zen­tate doar în faţa unei instanţe de judecată, dacă noi vom considera ca fiind necesar. Nu publicăm ma­teriale la comanda nimănui, deci nici la “ordinele” acestei doam­ne revoltate. La termenul de ju­decată din 27 noiembrie 2007, chiar  domnul Doru Viorel Ursu, avo­catul doamnei  Cosma, a depus, şi domnia sa, cerere de recu­zare a judecătoarei Velţan Auroroa-Letiţia, la fel ca şi partea adversă. Cum şi doamna judecă­toa­re s-a abţinut era inevitabil un nou termen!
    Din respect pentru profesia de jurnalist am publicat acest drept la replică. Pentru “satisfacţii” de altă natură puteţi să vă adresaţi justiţiei.

Tudor BLAGA

  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.