Dosar Justitiarul

DREPTUL LA ADEVAR VS. “DREPTUL LA IMAGINE” (IV)

    Instituţia culturală în cauză era chiriaşa Statului Ro­mân, conform unei hotărâri a Consiliului Local Sibiu şi a contractului de […]
    Instituţia culturală în cauză era chiriaşa Statului Ro­mân, conform unei hotărâri a Consiliului Local Sibiu şi a contractului de închiriere în­cheiat cu „Urbana”, societatea care administrează pro­prie­tă­ţile imobiliare ale Statului. Toa­te aceste aspecte au fost arătate în episodul anterior. Sem­natarul acestui articol era în 30 noiembrie 2000 – data la care s-a efectuat evacuarea abu­zivă – proprietarul acelei biblioteci particulare, prima de acest fel din România pos­tre­voluţionară şi singura din ţară, la data respectivă.
    În corespondenţa expediată la data de 10 octombrie 2007 din Strasbourg de către domnul Santiago Quesada, grefierul Sec­ţiei III (facsimil 1), se află anexate „Observaţiile Guver­nu­lui român cu privire la apli­carea articolului 41”, docu­ment semnat şi implicit asumat de domnul Răzvan-Horaţiu Ra­du, în calitate de agent guver­na­mental. Aceste „observaţii” debuteză cu O MARE MIN­CIUNĂ! {mosimage}{mosimage} Alăturat, în facsimil 2, se poate citi în original informaţia falsă debitată de agentul guvernamental. Pentru necunoscătorii limbii franceze voi face eu oficiile de tradu­cător. Iată cum este dezin­for­mată o instituţie europeană de justiţie, citez : „Pe fondul ce­re­rii de despăgubire Guver­nul ob­servă că petentul a soli­ci­tat cu titlu de daune ma­te­riale, în principal, să fie repus în po­sesia imobilului din care a fost în mod abuziv evacuat, imobil situat în Sibiu, str. N. Băl­ces­cu, nr. 29, şi care este în pre­zent liber şi se găseşte în pro­prie­tatea Statului Român, aşa cum a hotărât Curtea de Apel Braşov prin decizia nr. 2524/30 octombrie 2000.”
    În primul rând, imobilul NU este liber şi nu se găseşte în proprietatea Statului Român, iar, ca dovadă că domnul agent guvernamental Radu furni­zea­ză informaţii false Curţii Euro­pe­ne, oferim spre studiere ex­tra­sul de carte funciară din 22.10.2007 (facsimil 3), din care reiese clar că proprietari sunt, în continuare, autorii fur­tului imobiliar: Iohannis Klaus Werner, Iohannis Carmen Geor­­­ge­ta şi Baştea Ion. Acest fals în declaraţii se mai regăseşte în acelaşi material şi la pagina 2, chiar sub titlul „În ceea ce priveşte daune materiale”.
    {mosimage}În al doilea rând, decizia in­vo­cată NU aparţine Curţii de Apel Braşov, ci Curţii de Apel Alba Iulia şi este taman decizia abuzivă prin care biblioteca „Bi­blion” a fost evacuată! De­ci­­zia la care se referă dom­nul agent guvernamental are nu­mă­rul 310/R şi a fost emisă de Curtea de Apel Braşov la data de 30.06.2005!!! Aceasta din ur­mă anulează certificatul de moş­tenitor şi legatar nr. 90/01.06.1999, eliberat de no­ta­rul coruptibil Bucşa Radu Gabriel (membru marcant al mafiei imobiliare sibiene, cer­ce­tat de D.N.A.) pe baza do­cu­men­telor false eliberate de ce­lă­lalt infractor, Munteanu Li­viu, secretarul primăriei Po­rum­­bacu de Jos. Pe acesta din ur­mă îl putem numi liniştiţi in­fractor, el fiind singurul din toată banda care a fost judecat şi condamnat. Din păcate pen­tru noţiunea de dreptate, pro­ce­se­le acestuia au fost ter­giver­sate de judecătorii lui Marcel Rusu, preşedintele Tribu­na­lu­lui Sibiu şi prieten la cataramă cu primarul sibian Iohannis, pâ­nă când faptele s-au prescris, iar inculpatul a primit doar o con­damnare simbolică. Proce­se­le care trenează în mod deli­be­rat, pentru depăşirea ter­me­nu­lui de prescripţie, sunt o practică a Justiţiei române pen­tru ca mafioţii să scape de pe­dep­se. Edificator, în acest sens, este şi celebrul dosar „Flota” în care este implicat alt prieten de-al primarului sibian, Traian Băsescu, preşedintele Ro­mâ­niei.
    Nu ştim dacă aceste confuzii pe care le-am expus au fost crea­te deliberat de către agen­tul guvernamental Răzvan-Ho­ra­ţiu Radu sau sunt „doar” do­va­da unei lipse crase de pro­fe­sionalism, mai ales că ma­te­rialul întocmit de el conţine şi alte inadvertenţe. Dânsul va fi obligat să explice, în faţa or­ganelor de anchetă, buli­bă­şala creată de documentul pe care l-a emis. La fel, va fi nevoit să justifice de unde a intrat în posesia acestor informaţii fal­se. Noi presupunem că ele pro­vin exact din primăria condusă de Klaus Werner Iohannis, be­ne­ficiarul raptului imobiliar! Este logic, deoarece acesta are tot interesul să ascundă ade­vă­rul pentru a putea încasa, în con­tinuare, chiria de la banca Raiffeisen pe spaţiul pe care l-a furat de la Statul Român, în condiţiile pe care le-am dez­vă­luit în episodul anterior din acest serial.
    Lăcomia primarului Klaus Io­hannis nu are limite, iar abu­zu­rile pe care le face cu banii publici sunt vizbile, dar Curtea de Conturi Sibiu, condusă de di­rectorul Emil Citrea, este indiferentă. De ce tace Curte de Conturi? O să aflaţi în epi­sodul următor.
Marius Albin
Marinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.