Lichele

Cine este militantul Emil Moise, adversarul înverșunat al religiei ortodoxe

    Cariera unei unelte soroșiste: de la geamgiu, la filosof și de la revoluționar, contabil și candidat pentru Primăria […]

 

 

Cariera unei unelte soroșiste: de la geamgiu, la filosof și de la revoluționar, contabil și candidat pentru Primăria Buzău, la activist globalist!

 

 

Curriculum vitae

Emil Moise

str. Spiru Haret, bl. 3C, ap. 7,  Buzău,

jud. Buzău, cod 120350

0238/719189,  0747 034431

e-mail: [email protected]

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE

UNIVERSITATEA BUCURESTI

 

Pregătire/ Studii

1991- 1992: Specializare contabilitate;

Iun 2001: licenţă, Facultatea de Filosofie Universitatea Bucuresti, cursuri de zi cu frecvenţă, specializarea filosofie morală si politică; tema lucrării: Interventia statului în intimitatea vietii cotidiene a cetăţenilor; o analiză normativă a reglementărilor din Romania privind avortul, în perioada 1864-1990;

August 2002: absolvent al cursurilor postuniversitare (pt masteranzi şi doctoranzi) în programul NOISE “From Multicultural and Interdisciplinary Perspectives Diasporic Identities and [email protected] Cultures: Gender, Power, Representations”/ UtrechtUniversity, Olanda;

Din octombrie, 2002, doctorand în ştiinţe politice, Facultatea de Stiinţe Politice şi Administrative, S.N.S.P.A. Bucureşti;

Februarie 2003, absolvent al masteratului Gen si Politici Publice, cursuri de zi, cu frecvenţă (1 şi 1/2 ani), Facultatea de Ştiinte Politice, S.N.S.P.A. Bucureşti;

Iunie 2003: participare, la Bruxelles, Belgia, la seminarul de formare de formatori “Equal Opportunities for Women and Men in the European Union Accesion Process”, organizat de Network Women’s Programme şi Centrul Parteneriat pentru Egalitate;

Iulie 2003: absolvent al cursurilor postuniversitare – pentru doctoranzi şi profesori universitari –, în programul “Religion, Globalization, and the State”, organizate de CentralEuropeanUniversity, Budapesta, Ungaria;

August 2007: absolvent al cursurilor din cadrul programului Higher Education Support Program ReSET, Open Society Institute, “Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies”, organizate de Centrul de Studii ale Religiilor şi Etică Aplicată, Departamentul de Filosofie Sistematică al Facultăţii de Filosofie şi Istorie din Universitatea Babes-Bolyai, Cluj şi Societatea Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor, Cluj, astfel:

26.08-09.09.2005: absolvent al cursurilor “How to teach on fundamentalism and pluralism in religious studies”, anul I;

August 2006: absolvent al cursurilor “The place of radical religious movements in the framework of globalizing conflicts”, anul II;

August 2007: absolvent al cursurilor “Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary approaches to religious studies, organizat de Societatea Academică de Cercetarea a Religiilor şi Ideologiilor, anul III;

Iunie 2009: absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti;

Iulie 2009: on line course “Global Education: The Human Rights Dimension”

 

 

Participare civică

 

Din 1992: Membru fondator al Asociaţiei Revoluţionarilor – Club 22, Buzău;

Din 2001: Membru în Societatea de analize feministe AnA, Bucureşti;

Din 2001: Membru în Centrul Curricular de Studii de Gen FILIA, Bucureşti;

Martie 2002- noiembrie 2003, paricipant ca moderator/reprezentant al societăţii civile în dezbateri ale partidelor politice locale pe probleme vizând educaţia şi egalitatea de şanse – participările au fost evidenţiate în mass-media locală;

Discursuri şi proteste (uneori chiar prin manifeste) la comemorări ale eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 sau la manifestaţii legate de evenimentele din decembrie 1989;

Din decembrie 2003: membru iniţiator, director de programe şi preşedinte al Cplegiului Director al Asociaţiei “Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă”, Bucureşti; în cadrul acestei organizaţii am iniţiat/ am participat la diverse proiecte şi acţiuni civice, cum ar fi:

–        proiectul “Salvaţi Parcul Carol” (Bucureşti);

–         un proiect vizând legăturile dintre stat şi Biserică (în privinţa atribuirii de domenii publice instituţiilor religioase – partea de care m-am ocupat vizează judeţul Buzău);

–         colaborare cu Coaliţia pentru un Parlament Curat (pentru zona judeţului Buzău);

–         monitorizarea – printr- un număr de 150 de observatori –  a alegerilor prezidenţiale, din decembrie 2004, în judeţul Buzău, a referendumului naţional pentru demiterea preşedintelui României, a alegerilor locale din 2008;

–         iniţierea unui proiect de hotărare a Consiliului Judeţean Buzău privind drepturile copilului – în strângerea de semnături pentru promovarea proiectului au fost implicaţi peste 300 de copii din judeţul Buzău ;

–         elaborarea şi redactarea unei broşuri privind educarea toleranţei în spiritul respectării drepturilor copilului – broşura a fost distribuită de peste 200 de copii în tot atâtea unităţi şcolare din judeţul Buzău;

–        donaţii de cărţi şi reviste la biblioteci şcolare, biblioteci ale caselor corpurilor didactice, biblioteci universitare, biblioteci judeţene (Biblioteca Judeţeană Buzău, Biblioteca Judeţeană Vrancea);

–        organizarea unor concerte de muzică clasică, la care au fost promovaţi peste 200 de copii, elevi ai Liceului de Artă “Margaret Sterian” Buzău sau ai Şcolii Populare de Artă Buzău; pentru organizarea celor 12 concerte desfăşurate la Consiliul Judeţean Buzău, la punctual de lucru al Asociaţiei (Democraţiei nr. 42, Buzău, sau la sala Colegiului Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău), am convins directorul Colegiului Agricol Buzău să achiziţioneze o pianină, care este în inventarul şcolii; Consiliul Judeţean Buzău şi Instituţia Prefectului, Buzău, au sprijinit organizarea concertelor, ca şi Biroul Notarial Vergu Ştefan;

–        acţiuni în instanţă sau intervenţii în interesul personal al asociaţii ori accesorii pe diverse teme ();

Noiembrie-decembrie 2004: coordonator local, proiect “Votează cu ochii deschişi”, derulat de Asociaţia Pro Democraţia;

Din decembrie 2004: Director de programe în Fundaţia Ombudspersons for National Minorities, Bucureşti;

Februarie 2005: participare – la Camera Deputaţilor, Comisia pentru minorităţi şi drepturile omului – la dezbaterea pe marginea proiectului legii cultelor: contribuţia deosebită a Asociaţiei a vizat protecţia şi promovarea libertăţii de conţtiinţă a copiilor în şcolile din România;

Decembrie 2006-iunie 2007: participare în proiectul “Îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţie în procesul decizional”, Braşov, finanţat de USAID în cadrul “Romanian Civil Society Strengthening Program” şi derulat în România de Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului- Comitetul Helsinki;

Din iulie 2007: preşedinte al Colegiului Director al Asociaţiei Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, Bucureşti;

Din septembrie 2007, cu sprijinul directorului şcolii, am iniţiat în Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, un program de promovare a tenisului de camp; pentru derularea programului, în care s-au înscris 200 de copii, au fost investite 40 milioane lei vechi, cu care s-a realizat un teren de tenis, s-au cumpărat 3 filee, 16 rachete de tenis şi 60 de mingii de tennis;

 

 

Experienţă profesională

1988-1989:  Muncitor Întreprinderea de Geamuri Buzău.

1989-1990: În urma participrii la evenimentele din decembrie ’89 am fost ales în Consiliul Frontului Salvării Naţionale (Buzău) şi am fost desemnat de Întreprinderea de Geamuri Buzău ca reprezentant în Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională, municipiul Buzău, unde am îndeplinit  funcţia de presedinte al Comisiei de Tineret şi împuternicit al Comisiei Sociale;

Din septembrie 1990: Funcţionar, Serviciul Administrativ, Primăria Municipiului Buzău;

1992-1997:  Funcţionar, Serviciul Contabilitate, Consiliul Local Buzău, perioadă în care am lucrat şi cu contract de prestări servicii, in funcţia de contabil la diverse societăţi cu capital privat;

1996: Candidat independent la funcţiile de primar şi consilier al municipiului Buzău;

Iul-sept. 2001: Reprezentant al Universităţii Bucuresti, într-un proiect de cercetare –coordonat de Guvernului Romaniei şi Banca Mondială –, privind tranziţia instituţională în România în anii ’90; contribuţia mea la proiect a fost publicată în lucrarea Instituţii în tranziţie, editor Adrian Miroiu, Bucureşti: Editura Punct, 2003;

Din 2001: Profesor, discipline socio-umane – Grup Scolar Industrial Contactoare, Grup Şcolar Servicii şi Meserii, Grup Şcolar Industrial Berca, Colegiul Agricol Dr. C. Angelescu, Buzau;

2004-2005: profesor, pe bază de voluntariat, la Palatul Copiilor, Buzău, cu cercul “Implicarea civică a copiilor – formare şi participare”;

Din februarie 2005: asistent universitar, Facultatea de Drept şi Facultatea de Stiinţe Economice, Universitatea George Bariţiu, Braşov;

 

18 mai 2002: premiul I la Sesiunea naţională de comunicări, “Procese politice si consolidare democratica in România postcomunistă”, organizată de Asociaţia Studenţilor din Ştiinţe Politice şi Facultatea de Ştiinte Politice, S.N.S.P.A. Bucureşti;

Iunie 2002: participare la sesiunea anuală de comunicări a Facultăţii de Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicarii;

Iulie 2002: participare la NewEuropeCollege la conferinta “Direcţii si teme de cercetare în sfera studiilor de gen în Romania”;

iunie-octombrie 2002: Colaborator în proiectul internaţional de cercetare “Harta actorilor şi problemelor aderării la Uniunea Europeană”, coordonat de Open Society Foundation; contribuţia mea la proiect este citată la adresa www.osf.ro;

6- 13.04.2003, în cadrul manifestărilor Săptămâna Mondială a educaţiei pentru toţi, eveniment în organizarea UNESCO cu tema “relansarea eforturilor pentru eliminarea diferenţelor sexuale”, am prezentat referatul “Modernitate versus tradiţie în privinţa problematicii de gen”; ativitatea, la care au partiipat inspetoarea pentru activităţi extraşcolare din cadrul I.S.J. Buzău, eleve şi elevi de la Colegiile B.P. Haşdeu şi M. Eminesu, a avut loc la Casa Corpului Didactic, Buzău;

6.12.2003– 10.01.2004, partiipare la cursul “Abilitare curriculară Lb. Engleză”, organizat de Casa Corpului Didactic Buzău;

 

Februarie 2004: participare la dezbaterea “Biserică şi societate”, organizată de Fundaţia Horia Rusu;

Martie 2003: am organizat şi desfăşurarat un proiect, ca persoană fizică, în care am reuşit sa să cooptez pentru sprijin partide politice (filiale locale), organizaţii neguvernamentale (Bucureşti), societăţi comerciale , persoane juridice; au participat 50 de eleve şi elevi de la liceele din Buzău, în final reuşind să donăm Bibliotecii Judeţene peste 80 de cărţi şi peste 200 de reviste privind problematica drepturilor fiinţei umane; proiectul a participat la “Gala Societăţii Civile” şi este prezentat la www.galasocietăţiicivile.ro;

27- 28 martie 2003: participare la workshopul internaţional “Gender issues related to working street children”, organizat de IPEC NPM şi Biroul Internaţional al Muncii;

6-13 aprilie 2003: Construirea unor structuri sociale de dialog în cadrul manifestărilor Săptămana mondială a educaţiei pentru toţi, eveniment în organizarea UNESCO cu tema “Relansarea eforturilor pentru eliminarea diferenţelor sexuale”; activitatea, la care au participat eleve şi elevi de la Colegiul Naţional M.Eminescu şi Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, a avut loc la Casa Corpului Didactic, Buzău, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău;

Octombrie 2003: formator în cadrul programului internaţional “Nonviolence and Peace”, organizat de Asociaţia Internaţională a Reconcilierii – IFOR Olanda şi Asociaţia Femeilor din România;

11-13 martie 2004: participare la workshop-ul “Paşi spre integrare: religie şi drepturile omului în România”, organizat de Societatea Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj; intervenţiile mele sunt consemnate în lucrarea editată de Sandu Frunză, Paşi spre integrare: Religie şi drepturile omului, Cluj: Limes, 2004;

06-09 mai 2004: Participare la seminarul internaţional “Gender and the (Post) East- West Divide”, Universitatea Babes Bolyai, Cluj;

iulie 2004: participare la Centrul Intercultural-Universitatea Transsylvania, organizat, la Ilieni, de Liga Pro Europa din Târgu Mureş;

iulie 2004: în urma unui demers iniţiat de mine, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu unanimitatea de voturi a Colegiului Director, a emis Hotărârea nr. prin care a confirmat că prevederile Legii privind statutul cadrelor didactice sunt discriminatorii, cu referire la interzicerea transferării cadrelor didactice din mediul rural în cel urban;

sept 2004: câştigarea procesului – în instanţa de fond – împotriva Ministerului Educaţiei, în care am demonstrat că Legea privind statutul cadrelor didactice din România este discriminatorie; în februarie 2005 sentinţa devine definitivă şi irevocabilă în urma recursului la Curtea de Apel Ploieşti; în decembrie 2005, ca urmare a procesului, Ministerul Educaţiei propune un proiect de modificare a prevederilor discriminatorii ale Legii privind statutul cadrelor didactice;

oct. 2004-sept 2005, membru şi coordonator în proiectul “Construcţia lăcaşurilor de cult şi impactul acesteia asupra libertăţii de conşiinţă în România de după 1989”, finanţat de MATRA KAP şi Ambasada Olandei la Bucureşti – prezentarea proiectului:  www.humanism.ro;

20 Ianuarie 2005: participare, la Palatul Parlamentului, la masa rotundă cu tema “Combaterea discriminării – context şi perspective”, organizată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;

aprilie 2005: participare la masa rotundă organizată de Fundaţia Konrad Adenauer pe tema “Combaterea discriminării vs libertatea de exprimare”;

27 Septembrie 2005: participare la workshop-ul “Moştenirea securităţii şi presiunea asupra libertăţii de exprimare”, organiat de Fundatia Konrad Adenauer, Bucureşti;

03 octombrie 2005: participare la dezbaterea internaţională “Relaţiile româno- germane şi perspectivele extinderii Uniunii Europene, după alegerile din Germania”, organizată de Fundaţia Konrad Adenauer şi Ambasada Germaniei în România;

oct-dec. 2005: am iniţiat şi coordonat proiectul “Citeşte-ţi sufletul”, prin care am reuşit să implic peste 300 de eleve/elevi din Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu”, Buzău – unde sunt profesor titular – şi în urma căruia am donat bibliotecii Colegiului cărţi noi în valoare de peste 1 000 lei noi (10 000 000 lei vechi);

din decembrie 2005: vicepreşedinte al Comisiei Judeţene pentru Egalitatea de Şanse, Buzău;

22.02.2006: ca urmare a invitaţiei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi probleme ale minorităţilor naţionale, am participat la masa rotundă cu tema “Dezbateri asupra proiectului de lege privind libertatea religioasă”, organizată la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului;

25-28.05.2006, participare – cu lucrarea “(Gender) issues related to religious education in Romanian public schools” – la Symposium on the Study of Religions, organizat de European Student Network for Study of Religions la Universitatea din Marburg, Germania, http://symposium.skuldnet.org;

22-29 iulie 2006, lector la Centrul Intercultural-Universitatea de Vară Transsylvania, organizată la Ilieni, de Liga Pro Europa din Târgu Mureş; atelierele mele au vizat protecţia drepturilor copilului în educaţia din România;

23.08-27.08.2006: lector la Şcoala de Vară “Toţi diferiţi, toţi egali” organizată, la Costineşti, de Agenţia Naţională pentru Tineret şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;

noiembrie 2006: în urma unui demers iniţiat de mine, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu unanimitatea de voturi a membrilor/membrelor Colegiului Director, care au participat la deliberări, a emis Hotărârea nr. 323 prin care a confirmat că prezenţa simbolurilor religioase în şcolile publice din România constituie un act de discriminare şi a recomandat Ministerului Educaţiei să elaboreze un act prin care să dispună retragerea acestora din şcolile publice, cu excepţia sălilor în care se desfăşoară disciplina, facultativă, Religie;

14-20 februarie 2007: participare – cu lucrarea Features of legislative evolution regarding abortion in Romania – la workshop-ul “Population Politics and Human Rights”, organizat de Irmgard Coninx Stiftung, Social Science Research Center Berlin si Universitatea Humboldt, în Berlin;

21-25 iulie 2007, participare la Centrul Intercultural-Universitatea de Vară Transsylvania, organizată la Ilieni, de Liga Pro Europa din Târgu Mureş; intervenţiile mele mele au vizat necesitatea implicării civice în promovarea şi respectarea drepturilor copilului şi în asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor/instituţiilor publice;

27-30 iulie 2007: lector la Şcoala de vară organizată de Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Centrul Curricular pentru Studii de Gen Filia, Bucureşti, la Costineşti, pe tema Anul European al egalităţii de Şanse, cu lucrarea “Şcolile publice din România: instrumente ale Bisericii pentru perpetuarea discriminărilor de gen”;

2008: candidat independent la funcţia de consilier local al municipiului Buzău;

 

Publicaţii (articole, cărţi)

 

1998- 2003, Articole şi eseuri în cotidianele locale Opinia şi Şansa şi în revistele 22, Observator Cultural, Cultura, Tribuna învăţământului, pe diverse teme: cultură şi atitudine civică, etică aplicată, drepturile fiinţei umane, teoria deciziei sociale;

“Interpretarea Bibliei, sursă a discriminărilopr de gen în practicile religioase creştine din România”, în Revista Română de Drepturile Omului (Comitetul Helsinki), nr. 23, Bucureşti, 2002; lucrarea a fost publicată şi în Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr 6, Cluj, 2004, http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI ;

“Întreprinderea socialistă: un sistem complex şi comprehensiv de bunuri şi servicii oferite membrilor săi”, în Adrian Miroiu, edt., Instituţii în tranziţie, Bucureşti: Editura Punct, 2003;

“A fi (bărbat) sau a nu fi (femeie) sau cum în România femeile sunt egale cu bărbaţii cu excepţia capului familiei”, în Observator Cultural, Bucureşti, 2003, nr. 160 (www.observatorcultural.ro );

“Un alt fel de 8 Martie”, în Observator Cultural, Bucureşti, 2003, nr. 161;

“Relaţia Stat-Biserică în privinţa educaţiei religioase în şcolile publice din România”, lucrare în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării la Uniunea Europeană”, Altera, Cluj, nr. 24; lucrarea a fost publicată şi în Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr 7, Cluj, 2004, http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI şi este prezentată (neprelucrat) pe site-ul Open Society Foundation, www.osf.ro;

“Drepturile femeilor – trecut, prezent şi provocări viitoare”, 2003, www.galasocietăţiicivile.ro;

“Religie şi drepturile omului – conjuncţie falsă cu referire la problematica educaţiei religioase în şcolile publice din România”, în Sandu Frunză, edt., Paşi spre integrare: Religie şi drepturile omului în România, Cluj: Limes, 2004;

“Cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietate publică unor parohii”, în Revista Română de Drepturile Omului (Comitetul Helsinki), nr. 29/2005, pp. 64- 67;

“Discriminarea cadrelor didactice care predau în mediul rural”, în Revista Română de Drepturile Omului (Comitetul Helsinki), nr. 29/2005, pp. 74- 94;

 

“Relaţia dintre autorităţile administraţiile publice locale şi Biserică”, în Noua Revistă de Drepturile Omului, nr. 1/2006, pp. 54-68;

 

“Feminist fără a fi frigid. Sau despre cum poţi utiliza cu folos pasaje din Molitfelnic”, în Noua Revistă Română de Drepturile Omului, nr. 3/2006, pp.

 

 

Co- autor al următoarelor cărţi:

Adrian Miroiu, edt., Instituţii în tranziţie, Bucureşti: Editura Punct, 2003.

 

Sandu Frunză, edt., Paşi spre integrare: Religie şi drepturile omului în România, Cluj: Limes, 2004.

 

******* Rolul femeii în societate, Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 2004.

 

Smaranda Enache, coordonatoare, Promovarea interesului superior al copilului în educaţia religioasă: Monitorizarea educaţiei religioase în şcolile publice din România, Târgu-Mureş 2007.

 

 

 

 

Diverse

Nscut la 16 aprilie 1968.

1986-1988: Serviciul militar.

Căsătorit- 1 copil.

Posesor permis conducere, categoria B, din 1990;

Engleza (pe o scală de la 1 la 5): citit 5, vorbit 3, scris 4;

Probe engleză:

–        admiterea la facultate a avut, ca proba distinctă, examen de limba engleză;

–        susţinerea lucrării de licenţă a avut, ca probă distinctă, examen de limba engleză;

–        admiterea la masterat a avut, ca probă distinctă şi eliminatorie, examen de limba engleză;

–        admiterea la doctorat a avut, ca probă distinctă şi eliminatorie, examen de limbă engleză;

–        participarea la toate cele trei cursuri în străinătate (Utrecht, Bruxelles şi Budapesta) a avut, ca probă şi examen, limba engleză;

Operare calculator: Windows, Office (word, Excel, Power Point…), Internet; la toate cursurile în străinătate, operarea pe calculator a fost o condiţie necesară în cadrul aplicaţiilor;

 

 

 

11 Comments

 1. A fost “instruit” (spalat pe creier) cum trebuie si unde trebuie… 🙂

 2. Un caracter infect, o adevarata primata, un demn urmas al copiluilui lui Darwin, MAIMUTA!
  Cum dracu a ajuns asta sa faca studii doar dupa ce a obtinut certificatul de revolutionar?
  Un activist obscur, idiot.
  Sa lase Biserica si sa-si vada de “scobitul in fecale”!

  • Grigore

   Foarte adevărat. Nu-i nimic de capul lui. O simplă unealtă în mâna lui Soros.

 3. Doina

  Dincolo de prodigioasa cariera de “student de profesie”, invartitor/lingator de hartii fara consistenta (conform principiului “cartile in carti se fac”) si de inavertenta “doctorand in octombrie 2002 – absolvent master in februarie 2003” poa’ sa ne spuna cineva cine il duce de lant pe acest fake? Chiar daca “prodigiosul” curriculum vitae nu e conform standardului EU (vaaaaai….. asa ceva – la o asa “somitate”?), oricum se vede cum a “ars etapele”! Si unu’ ca asta iese pe sticla si da lectii…. Organizam un “Huooooo” colectiv?

 4. Emil Moise

  Stimata Doamna “Doina”,

  Trecand peste limbajul licentios pe care il folositi, va rog sa imi permiteti sa va lamuresc — desi nu vad ce ar fi putut sa va impiedice sa va dati singura seama — cu privire la “inadvertenta” pe care o mentionati cu referire la o anumita succesiune a studiilor mele.
  Faceti referire la faptul ca in 2002 eram doctorand, iar in februarie 2003 am absolvit un masterat.
  Este, repet, cat se poate de simplu de clarificat aceasta nedumerire pe care v-ati exprimat-o.
  In perioada septembrie 2001 — februarie 2003 am fost masterand al SNSPA, iar in octombrie 2002 am fost admis la doctorat la aceeasi universitate.
  Prin urmare, aceste etape au fost trecute in CV–ul meu — pe care ma bucur ca l-ati parcurs! — in mod cronologic, cum era firesc, astfel:
  — din octombrie, 2002, doctorand în ştiinţe politice…..
  — februarie 2003, absolvent al masteratului ………….
  In speranta ca v/am lamurit, va multumesc ca acordati importanta studiilor si activitatilor mele si va rog ca in cazul in care mai faceti referire la persoana mea sa nu ma mai jigniti!
  Va multumesc!
  Emil Moise
  p.s. Ar fi frumos si deontologic corect ca cei care administreaza comentariile sa nu le permita pe cele calomnioase si jignitoare, indiferent care este obiectivul propus de aceasta publicatie.

 5. tom beron

  Esti un iscariotean. O sa ajungi la Sapoca,satanistule..ptiu praful sa ze aleaga de tine, iuda.

 6. flore ilie

  nu merita sa discuti cu un asemenea specimen…….

 7. marIUS

  un excrement ateu ca si homosexualul REMUS CERNEA

 8. Gelu

  Nu v ati dat seama ca e cazar?

Trackbacks / Pings

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.