Coruptie

Catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii Doamnei ministru prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu

Anularea în întregime a alegerilor din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, desfăşurate în perioada ianuarie – martie 2008, ca urmare […]

Anularea în întregime a alegerilor din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, desfăşurate în perioada ianuarie – martie 2008, ca urmare a prezenţei în Senatul U.L.B.S., în Consiliile facultăţilor şi în funcţii de conducere a zeci de cadre didactice care au ocupat poziţiile în calitate de „membri de drept” sau care au fost numiţi în funcţie de rectorul ilegal ales. Toate aceste situaţii au fost anulate definitiv şi irevocabil de instanţa Curţii de Apel Cluj.

Numirea unui Consiliu provizoriu de administraţie al ULBS, format din persoane care să nu fie urmărite penal, împuternicit să conducă Universitatea până la noi alegeri şi până la redactarea unei metodologii de alegeri în conformitate cu principiile autonomiei universitare, legile în vigoare şi Carta ULBS.

După constatarea legalităţii viitoarelor documente de alegeri, să dispuneţi organizarea de noi alegeri în ULBS.

Să dispuneţi anularea tuturor actelor abuzive emise de către conducerea ilegală a ULBS, după 15 martie 2008.

Să dispuneţi luarea tuturor măsurilor administrative şi disciplinare împotriva celor care au promovat ilegalităţile constatate de justiţie la ULBS.

 

în legătură cu alegerile, în afara celor constatate de instanţă, vă mai semnalăm câteva dintre ilegalităţile săvârşite de rectorul Oprean C-tin, care se constituie în tot atâtea motive de anulare a alegerilor:

Un număr de 14 cadre didactice care aveau contractul de muncă desfăcut cu data de 1 octombrie 2007 (pentru că nu au promovat doctoratul în termenul legal), au votat în cadrul alegerilor din ianuarie-martie 2008 (Vezi documentul anexat, care atestă desfacerea contractului lor de muncă, anunţat doar după data alegerilor).

Cu toate că art. 14 din Regulamentul de alegeri prevede că din aceeaşi structură de conducere nu pot face parte soţul şi soţia, sau rudele de gradul I, la Facultatea de Medicină d-na decan are şi soţul şef de catedră, ambii membri ai Consiliului facultţii. (Vezi copia paginii de pe site-ul ULBS, anexată)

Cu toate că art. 3 din Regulamentul de alegeri prevede că cei care ocupă funcţii de conducere în alte instituţii nu au dreptul să deţină funcţii de conducere în Universitate, regula a fost încălcată (anexăm două exemple: directorul general al Direcţiei Sanitare a Judeţului Sibiu, care este şef de catedră şi mitropolitul Ardealului, care este decan).

 

4) Au fost făcute numeroase numiri în funcţiile de şefi de catedră şi secretar ştiinţific. Au fost numiţi şefi de catedră care nu fac parte din respectiva catedră, sau persoane care erau pensionate de câţiva ani şi au fost readuse în funcţii de conducere.

 

Pentru cazul că veţi refuza să puneţi în executare hotărârea judecătorească sau pentru cazul că o veţi aplica parţial sau ilegal, aceste cereri ale noastre se constituie în procedură prealabilă Ia o acţiune în justiţie împotriva Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, eventual şi împotriva unor funcţionari responsabili.

 

Prof. univ. dr. Giura Lucian (fost decan al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”- două mandate, membru al Comisiei de Istorie Economică a Academiei Române, preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Româno-Germană)

 

Prof. univ. dr. Lupu Corvin (fost şef al catedrelor de Istorie şi Ştiinţe Politice, fondator al multor programe de studii, unice în ţară, la data iniţierii, membru al Comisiei de Istorie Economică a Academiei Române, redactor şef al Revistei „Transilvania”, fiul principalului fondator al primei facultăţi din ULBS, Facultatea de Filologie-Istorie, în jurul căreia s-a clădit, ulterior, Universitatea din Sibiu)

 

Prof. univ. dr. Pamfil Matei (Fost decan al Facultăţii de Litere şi Arte – timp delO ani, cadru didactic în ULBS, din 1973, personalitate cu multiple contribuţii ştiinţifice şi culturale)

 

Prof. univ. dr. Dorin Zosim Oancea (Fost decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”,

actualmente şef de catedră şi membru al Senatului ULBS)

Prof. univ. dr. Emil Popa (Fost decan al Facultăţii de Ştiinţe, îndrumător de doctorat în Cibernetică, fondatorul Catedrei de Informatică şi iniţiatorul specializării Informatică economică)

 

MEMORIU JUSTIFICATIV AL ACŢIUNII PREALABILE Stimată doamnă ministru, Textul prezentului memoriu exprimă dezamăgirea noastră şi a numeroşi alţi colegi care nu au curajul să protesteze public, faţă de atitudinea complicitară a domnilor miniştri Mircea Miclea, Mihai Hărdău, Mihai Adomniţei şi Anton Anton, care nu au luat nici un fel de măsuri faţă de sesizările noaste anterioare, nici măcar nu ne-au răspuns sau nu ne-au contactat pentru clarificarea nor probleme deosebit de grave şi importante.

Suntem un grup de profesori universitari care, individual sau în grup, în mod repetat, am sesizat, prin diverse memorii, abuzuri, ilegalităţi şi fraude comise la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, mai ales de către rectorul ilegal în funcţie, Oprean Constantin. Nu s-au luat nici un fel de măsuri, nici de către conducerea ULBS şi nici de către organele abilitate, în primul rând de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Audituî realizat de d-nii directori Ciucă şi Ispas, în luna februarie 2008, a ocolit punctele sensibile de pe tematica de control, de altfel corect formulată, în sensul că tematica avea prevederi care permiteau scoaterea la iveală a multor ilegalităţi. întâlnirea noastră cu auditorii din februarie 2008, a fost evitată prin ascunderea, pur şi simplu, a celor doi domni faţă de un număr de 4 decani cărora dl. Ispas le-a promis o audienţă colectivă. Raportul de control efectuat cu acel prilej, nu reflectă nici pe departe realitatea din instituţia noastră şi a ocolit toate punctele foarte sensibile din tematica de control dispusă de către dl. ministru Adomniţei, printr-un Ordin de serviciu purtând nr. 20.729/20.02.2008. Rectorul U.L.B.S. a fluturat-o, cu aroganţa-i cunoscută, încercând să arate că toate constatările mediului academic şi ale altor organe de control, inclusiv ale MECT, din 2006 şi 2007, sunt neadevărate. Auditul MECT, din septembrie 2006, a fost realizat profesional şi corect. Atunci mai lucra la minister dl. Ştefănescu, adversar al ilegalităţilor, care a fost îndepărtat rapid de către cei care, în mod absolut cert, nu doreau scoaterea ilegalităţilor la lumină.

La ministerul pe care îl conduceţi, există numeroase dovezi ale abuzurilor, comise de rectorul Constantin Oprean şi grupul de interese din jurul domniei sale. Aceste dovezi erau deja clar conturate încă din anul 2005. Cu puţin timp înainte ca dl. prof. Mircea Miclea să părăsească MECT, când un profesor universitar de la Facultatea de Ştiinţe Politice, general locotenent (r), a sesizat unele ilegalităţi ale rectorului Oprean, dl. ministru s-a exprimat în felul următor: „ce-mi spuneţi dumneavoastră este nimic în comparaţie cu dovezile pe care le avem noi despre ilegalităţile rectorului Oprean”. Noi nu numai credem, dar şi constatăm există complicităţi ale unor angajaţi ai ministerului şi acel grup urmărit penal, complicităţi care au împiedicat în trecut intrarea în legalitate a conducerii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi pedepsirea vinovaţilor, fapt care ar fi permis dezvoltarea firească a Universităţii „Lucian Blaga”, după eliberarea ei din prizonieratul în care este ţinută.

În 19 septembrie 2008, după doi ani de strâns probe, a fost declanşată urmărirea penală împotriva rectorului Oprean, a prorectorului Dan Duşe, a directorului general Vasile Motoc, a directorului financiar Puia şi altor 10 complici, în Dosarul 812/P/2006. MECT a obstrucţionat cercetările Poliţiei şi Parchetului Sibiu. Dl. director Ciucă a răspuns târziu şi derutant adreselor anchetatorilor, evitând întrebările Poliţiei şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. A răspuns ca într-un dialog al surzilor, în care când era întrebat ceva, răspundea, fără nici o ruşine, altceva.

În paralel cu cercetările în Dosarul 812/P/2006, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României instrumentează Dosarul nr. 3014/II/7/2008, privindu-l pe Oprean Constantin, de data aceasta singur în cauză. Dosarul este în grija Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, la domnii procurori Marius lacob şi Gheorghe Cornescu. Chiar dacă faptele penale ale rectorului Oprean nu sunt direct legate de ilegalităţile din alegeri, MECT nu le poate ignora, decât pe bază de rea credinţă. Dumneavoastră aveţi obligaţii administrative pe care vi ie conferă legea şi nu puteţi să invocaţi autonomia universitară, pentru a justifica neimplicarea, cum au făcut predecesorii dumneavoastră. Dumneavoastră preluaţi ministerul cu toate problemele lui, având obligaţii şi faţă de faptele neclarificate de predecesori, care ne-au îndrumat către justiţie, iar noi i-am ascultat. Este evident că, privitor la felul în care acţionează MECT în cazul ULBS, reproşurile noastre sunt întemeiate, chiar dacă, până în prezent, nu vă vizează încă direct. Dumneavoastră nu puteţi să lăsaţi doar justiţia să facă ordine în locul dumneavoastră. în alte situaţii, de exemplu repartizarea cifrei de şcolarizare finanţată de la buget, MECT s-a implicat direct în acordarea de locuri, sau reducerea de locuri (cum a fost cazul în 2007), până în detaliu, sub semnătură. MECT ne-a comunicat atunci exact cine trebuie să piardă locuri şi câte, pentru că de câştigat, câştiga oricum numai Ingineria, eventual şi alte facultăţi unde lucrează numeroasa familie a rectorului, cocoţată în tot felul de funcţii. Ca să nu scriem tară acoperire, menţionăm că soţia rectorului este secretar ştiinţific la o facultate fără prodecan, fiicele dumnealui sunt cadre didactice, una dintre ele prodecan la 30 de ani, ginerele este conf. la Medicină, nepotul de soră la Educaţie fizică, cuscrul de la una dintre fete este directorul Editurii ULBS şi alţi tot felul de amici prin tot felul de poziţii. Totul a devenit o afacere de grup şi de familie Oprean. Nu ne mai referim la rudele mai îndepărtate. Exemplele privitoare la implicarea directă a MECT în viaţa academică sibiană ar putea continua. în aceste cazuri, nu mai funcţionează, autonomia universitară? Sau numai când trebuie ocrotiţi foarte bogaţii noştri făptuitori de abuzuri şi ilegalităţi, MECT invocă autonomia?

Cu toate că noi am sesizat MECT despre abuzurile comise cu ocazia alegerilor academice din ianuarie-martie 2008, prin Memoriul înregistrat cu nr. 16.021/martie 2008, dl. ministru Adomniţei şi dl. secretar de stat Remus Pricopie au ignorat complet semnalele noastre, cu o lipsă de responsabilitate care va rămâne în istorie. Prin Ordinul 3.555/25 martie 2008, dl. ministru 1-a confirmat pe rectorul Oprean în funcţie, fără ca ulterior cineva să se mai sesizeze asupra ilegalităţilor semnalate, cu o atitudine tipic complicitară. Dl. secretar de stat Remus Pricopie ne-a sugerat chiar că numai justiţia poate face dreptate, ministerul neavând pârghii decât în situaţia în care există o hotărâre definitivă şi irevocabilă a justiţiei.

Ne întrebăm îndreptăţit: cum se mai justifică atunci secretariatul de stat pentru învăţământ superior şi direcţiile legate de învăţământul superior? Este mult mai eficient ca banii să fie trimişi de la Ministerul de Finanţe direct la universităţi. Din punctul nostru de vedere, chiar dacă ar putea părea deplasat, greoiul şi ineficientul aparat al direcţiilor învăţământului superior din MECT nu se mai justifică în nici un fel!

Desigur, nu putem fi de acord cu dl. secretar de stat Remus Pricopie, faţă de cele arătate mai sus. Totuşi, am ascultat sfatul domniei sale şi ne-am adresat justiţiei, printre alte ilegalităţi şi privitor la încălcarea legislaţiei în alegeri. Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, Tribunalul Cluj şi Curtea de Apel Cluj au constatat ilegalitatea unor prevederi regulamentare care au condus la alegerea ilegală a unui număr de aproximativ 40 de persoane, între care se află rectorul, patru dintre prorectori, şase decani şi numeroşi prodecani, secretari ştiinţifici şi şefi de catedră. Documentul Opis al desfăşurării activităţilor de alegeri în ULB Sibiu este o prelungire a regulamentului, fără supunerea sa discuţiei şi aprobării Senatului, Prin acest document, rectorul şi-a dat sie însuşi dreptul de a face numiri în funcţii academice şi desfiinţări de catedre, iar Oficiul Juridic, subordonat domniei sale, a primit dreptul de a valida şi invalida candidaţi. Fapt total anormal. Oficiul Juridic poate da doar un aviz de legalitate, invalidările fiind (în întregime) apanajul colectivelor didactice, în condiţiile în care ocuparea funcţiilor sau locurilor în structurile de conducere este electivă. Colectivele au capacitatea să analizeze toate situaţiile în care se găsesc candidaţii şi sunt cele care trebuie să decidă. Astfel a fost invalidat, spre exemplu, cel care şi-a depus candidatura la funcţia de rector, prof. univ. dr. Emil Popa, ulterior dat afară din Universitate, situaţie pe care o considerăm abuzivă, aflată şi ea pe rolul instanţei. După aproape 2 luni de la desfacerea contractului de muncă, rectorul a cerut Senatului să voteze această desfacere de contract de muncă. Pus în faţa faptului împlinit, intimidat de metodele dictatoriale din instituţie, informat cum a dorit conducătorul instituţiei şi fără să asculte şi partea vătămată, Senatul a votat pentru. Justiţia se va pronunţa şi în acest caz.

Privitor la metodologia de alegeri, cum am arătat deja, Tribunalul Cluj şi Curtea de Apel Cluj au declarat ilegale articolele 20 şi 21 din Regulament şi Opisul în întregime.

Cele două articole se referă la locuri „de drept” în structurile academice, respectiv la cei care nu au fost aleşi de către colectivele lor de catedră sau de Consiliul facultăţii, sau nici de catedră şi nici de Consiliul facultăţii şi au ajuns membri în consiliile facultăţilor sau în Senat, unde au fost aleşi în funcţii, sau au ales ei pe alţii în funcţii, sau au confirmat pe cei aleşi în funcţii. Astfel, această situaţie a creat un lanţ de nulităţi, care îi afectează şi pe cei care au intrat aparent corect în alegeri, respectiv fiind aleşi de colectivele de catedră din care făceau parte sau de consiliile facultăţilor, dar au fost confirmaţi şi votaţi în funcţii de către oameni ilegal aleşi. De exemplu, prorectorul cu probleme economice şi secretarul ştiinţific al Senatului, care nu au ajuns în funcţii pornind de pe locuri „de drept”, au fost aleşi de către zeci de oameni care au ajuns ilegal în Senat şi ambii au fost propuşi în aceste funcţii de către rectorul ilegal ales. Deci, este evident că alegerile în întregimea lor sunt ilegale.

Documentul Opis al desfăşurării activităţilor de alegeri in ULB Sibiu, a fost declarat de instanţă ilegal, în întregime. Cum este şi firesc, toate numeroasele numiri în funcţii făcute de rectorul Oprean Constantin sunt ilegale, ca şi implicarea Oficiului juridic în alegeri, prin invalidări de candidaţi, care ar fi trebuit să fie făcute de colectivele didactice.

Documentul Opis al desfăşurării activităţilor de alegeri în ULB Sibiu a introdus în circuitul electoral toată procedura de realizarea alegerilor. Prin anularea acestui document, este evident că şi toată procedura de alegeri a fost ilegală.

Regulamentul studenţesc de alegeri nu a fost nici discutat şi nici supus aprobării în Senat. El a fost transmis în facultăţi ca pe un tabu al dictatorului Oprean. Astfel, toţi studenţii din Senat se găsesc în afara legii. Ei reprezintă 25% din totalul membrilor.

Metodologia de alegeri a ULBS, ca şi Ordinul ministrului nr. 2538/01.11.2007, încalcă dreptul membrilor comunităţii academice de a face propuneri şi chiar de a fi aleşi, în situaţia în care nu-şi depune nimeni candidatura. Această situaţie anormală, a fost soluţionată de rector prin prevederea din Opis, în sensul că în acest caz de nedepunere a vreunei candidaturi, domnia sa va face numiri (!) Atât în practica alegerilor trecute, cât şi din punctul de vedere al democraţiei academice, orice cadru didactic trebuie să aibă dreptul de a face propuneri pentru orice fel de funcţii pentru care structura din care face parte este abilitată să le desemneze prin alegeri (catedră, consiliu, Senat).

Conform Ordinului 2535/ 01.11.2007, în vederea confirmării rectorului, acesta era obligat să predea la minister Carta ULBS, Metodologia de alegeri, cuprinsă în cadrai a două documente, unul intitulat Regulament de alegere a organelor de conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, al doilea intitulat Opis al desfăşurării activităţilor de alegeri în ULB Sibiu. Ministerul trebuia să constate de îndată că nu s­au prezentat documentele prevăzute sau că acestea nu au fost elaborate de organismul abilitat, sau în cuprinsul acestora există prevederi ilegale şi să nu-1 confirme pe rector. Dacă MECT a constatat ulterior Ordinului J.555/martie 2008 că s-au comis ilegalităţi, trebuia să suspende acest ordin, până la clarificarea administrativă sau în justiţie a situaţiei.

Prin neimplicarea MECT în direcţia aplicării şi respectării legalităţii în ULBS, abuzurile rectorului Oprean continuă, mergând pe linia tăierii de gradaţii de merit, a desfacerii de contracte de muncă, a pensionării unor persoane împotriva voinţei lor şi prin încălcarea Legii statutului personalului didactic, defăimării repetate şi grave a semnatarilor acestor rânduri, în public etc. etc. Subsemnatului prof. Corvin Lupu, mi-au fost ridicate ilegal sporul de stabilitate şi de suprasolicitare, ca şi gradaţia de merit pentru care fusesem propus în unanimitate de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Politice. De asemenea, a fost afectată Facultatea de Ştiinţe Politice şi prof. Corvin Lupu, personal, prin ordinul ilegal de a se lua toate orele care excedau normei de titular a prof. Corvin Lupu, care-i fuseseră acordate de şeful de catedră şi de Consiliul Facultăţii. De asemenea, rectorul Oprean şi grupul domniei sale, în dorinţa de reprimare a prof. Corvin Lupu, i-au făcut o serie de plângeri penale, cu acuzaţii total nefondate, unele imaginare. Unele au fost deja respinse de justiţie ca nefondate, altele mai sunt pe rol. Va trebui, din nou, să ne adresăm Justiţiei, să ne facă dreptate, pentru că MECT nu se implică în nici un fel pentru stoparea acestor fenomene negative. Procesele durează cu anii, în care pierdem mult timp, energie şi ne este afectat climatul necesar cercetării ştiinţifice, activităţii didactice, cooperării cu alte instituţii de profil etc.

Nu ne mai referim la abuzurile comise înaintea alegerilor din ULBS, din ianuarie-martie 2008.

V-am scris prezentele rânduri dezamăgiţi şi intrigaţi faţă de lipsa totală de reacţie a MECT. In acelaşi timp, suntem decişi să acţionăm în Justiţia din România şi la CEDO, ca şi la Comisia Europeană, pentru a încerca să remediem abuzurile din ULBS, de care este responsabil şi MECT.

Stimată doamnă ministru Ecaterina Andronescu, începând din luna septembrie 2008, rectorul Constantin Oprean este urmărit penal, împreună cu alte 13 persoane, învinuit pentru diverse fraude. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului trebuia să-1 suspende din funcţie, până la judecarea definitivă a cauzei. Acest lucru nu s-a întâmplat şi denotă lipsa de respect faţă de lege a instituţiei pe care o conduceţi.

Ne exprimăm speranţa că MECI va pune în executare pe cale administrativă hotărârile justiţiei, făcându-şi ordine în propria ogradă.

Cu deosebită consideraţie,

Semnăturile în ordine alfabetică: Prof. univ. dr. Giura Lucian (fost decan al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”- două mandate, membru al Comisiei de Istorie Economică a Academiei Române, preşedintele Asociaţiei de Prietenie Româno-Germană)

Prof. univ. dr. Lupu Corvin (Fost şef al catedrelor de Istorie şi Ştiinţe Politice, fondator al multor programe de studii, unice în ţară, la data iniţierii, membru al Comisiei de Istorie Economică a Academiei Române, redactor şef al Revistei „Transilvania”, fiul principalului fondator al primei facultăţi din ULBS, Facultatea de Filologie-Istorie, în jurul căreia s-a clădit, ulterior, Universitatea din Sibiu)

Prof. univ. dr. Pamfil Matei (Fost decan al Facultăţii de Litere şi Arte – timp de 10 ani, cadru didactic în ULBS, din anul 1973, personalitate cu multiple contribuţii ştiinţifice şi culturale)

Prof. univ. dr. Dorin Zosim Oancea (Fost decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, actualmente şef de catedră şi membru al Senatului ULBS/

Prof. univ. dr. Emil Popa (Fost decan al Facultăţii de Ştiinţe, îndrumător de doctorat în Cibernetică, fondatorul Catedrei de Informatică şi iniţiatorul specializării Informatică economică)


Galerie foto:

{gallery}2009/nr2/256{/gallery}


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.