Investigatii

AVERILE SI INTERESELE DE LA PRIMARIA SIBIU

Gândind că, iată, «Klausi al nost’ neînfricatul» a mai asanat un izvor de posibile «mânăreli».Fiindcă, uitasem să vă spun, Marius […]
Gândind că, iată, «Klausi al nost’ neînfricatul» a mai asanat un izvor de posibile «mânăreli».Fiindcă, uitasem să vă spun, Marius Constantin se pare că ar fi făcut pe-atunci reclamă mascată supermarketului «Real» într-un slogan de reclamă a capitalei culturale. Schimbarea s-a petrecut scurt şi fără mult tam-tam. Un mic semn de întrebare ne-a tot dat târcoale: directorul executiv economic al primăriei poate fi legal şi secretar al Asociaţiei Sibiu CCE 2007? Adicătelea, cu-o mînă semnează pentru banii Primăriei care se duc la Asociaţie şi cu celaltă semnează pentru că a primit la Asociaţie banii de la Primărie ?! N-am descurcat problema, nodul gordian a rămas netăiat şi ne-am văzut de alte treburi, că veneau alegerile locale călare pe zilnic tunătoarele focuri de artificii care luminau «a giorno» cortul ţigănesc montat pe Cazarma 90, unde se mai găseşte şi astăzi… Şi, de altfel, şi Herrul Iohannis era în situaţia lui Bândescu, cu cele două mâini semnatare ca la marionete, când se mişcă sfoara ba în stânga, ba în dreapta…după cum vrea păpuşarul !…Aşa că ştiind noi bine proverbul românesc cu «peştele de la cap se împute», pe care minoritatea săsească l-a preluat cu brio de la românii majoritari în ţara lor, ne-am zis că organele de control financiar, infracţional, anticorupţie vor face vreodată lumină… Sperăm că în timp util, pînă nu putrezesc «peştii» şi nu expiră termenele de  prescripţie.
Cunoscând că România dispune de o sumedenie de legi care guvernează «grădina» administrării banului public de stat şi local, ziarul nostru a tras nenumărate semnale de alarmă cu privire la transparenţa averilor angajaţilor pe care autorităţile locale îi plătesc din banii contribuabililor, adică ai noştri, ai cetăţenilor. Pentru prima oară, pe site-ul Primăriei Sibiu au apărut după alegerile locale din luna iunie a acestui an, declaraţiile de avere şi interese ale directorilor de servicii publice subordonate Consiliului Local Sibiu. Cam târziu, fiindcă unii sunt de peste opt ani în funcţie şi nu i-a întrebat nimeni de sănătatea conturilor bancare personale alimentate din «amărâtele» de salarii bugetare, pentru care se fac greve peste greve… Iar actul normativ care prevede obligativitatea publicării declaraţilor de avere  – LEGEA  nr. 115 din 16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici este în vigoare, iată de 12 ani (!) şi dispune în articolul 2 alin.1:
„Preşedintele României, deputaţii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilaţii acestora, magistraţii şi asimilaţii acestora, consilierii judeţeni şi locali, primarii, viceprimarii, prefecţii, subprefecţii, persoanele cu funcţii de conducere şi de control şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de interes public, personalul încadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile prezentei legi.”
Nu mai întrebăm de ce nu s-a aplicat legea până în acest an la Sibiu, şi unii au fost mai „cetăţeni” decât ceilalţi, profitând de posturile lor, că dăm prea mari bătăi de cap edilului şef Iohannis – cu siguranţă va avea cine să îl întrebe şi despre asta!- şi Consiliului Local Sibiu.
Ne-am gândit că e mai util pentru cititorii noştri să trecem în revistă cele mai interesante dintre  declaraţiile de avere şi interese depuse în acest an de către angajaţii Primăriei din Sibiu şi directorii serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local Sibiu. Le găsiţi pe site-ul Primăriei Sibiu. Ne-am bucura dacă aţi desoperi şi dvs. lucruri interesante pe care să ni le semnalaţi, că doar ştiţi destule despre „jupânii amploaiaţi” de la primărie!
Dar să turăm motoarele şi să purcedem la analiză! Trecem peste declaraţiile de avere şi interese ale lui domn’ primarele, că el e demnitar şi are alt statut – osebit de membrii de rând ai obştei – şi ne oprim la…ghiciţi cine ?
{mosimage}Doamna director executiv al direcţiei economice din Primăria Sibiu, economist Viorica Bândescu !
Declaraţia de interese înregistrată sub numărul 122562 din 12.06.2008 e uşor de analizat, fiindcă la toate capitolele, doamna în cauză a barat (tăiat) rubricile. Deci nu e asociată sau acţionară în societăţii private, companii naţionale, nu e membră a vreunei asociaţii sau fundaţii. Nu e nici membră în organe de conducere, administrare şi control ale vreunei societăţi, regii, asociaţii sau fundaţii. Nu e membră în vreun partid politic, nici în asociaţii profesionale sau sindicale…Hmm ! Să înţelegem că directorul economic al Primăriei din Sibiu nu e expert contabil sau măcar contabil autorizat, adică membru al Corpului  Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, chiar dacă inactiv ?? Asta dacă e adevărat, e cam trist, iar dacă nu e adevărat, înseamnă că Viorica noastră de la primărie ar putea să intre sub incidenţa legii penale pentru fals în declaraţii. Oricum, până aici nu e chiar un capăt de ţară, acum vine partea interesantă, că e vorba de avere…
Declaraţia de avere a d-nei Bândescu e înregistrată sub acelaşi număr şi în aceeaşi dată ca şi declaraţia de interese. Ori le-a fost greu celor din primărie să gândească, ori…Faptul că sunt două documente diferite, întocmite în temeiul unor legi diferite se pare că nu îi preocupă, aşa că, dacă vorbim doar de numărul de înregistrare, confuziile se vor ţine lanţ ! Sau poate asta se vrea ?
La capitolul «Terenuri» directorul executiv Viorica Bândescu a dobândit în anul 2006 în Sibiu str.Podului nr.44, 1/2 dintr-un un teren intravilan de 400 (mp, completăm noi, că d-na nu ştie geometrie, se pare!) împreună cu Bândescu Silvia – probabil fiica. Valoarea de impozitare nu a completat-o nimeni. O fi fost pe gratis ?? Nu ştim, fiindcă acolo e scris de mânuţa d-nei director «cumpărare».
La capitoul  «Clădiri», d-na director economic a reuşit într-un an să-şi facă – atenţie, în anul 2007, anul rodnic al capitalei culturale europene ! – o casă a cărei valoare de impozitare este de 128.026 lei, spus pe bani vechi 1,280 miliarde de lei… Din casă are 1/2 cotă parte la aceeaşi adresă unde se află şi terenul – str.Podului nr.44. Pentru neavizaţi, asta vine pe undeva peste Podul Gării, în zona în care zor-nevoie a început în primăvara acestui an introducerea canalizării, care se va finaliza până în toamnă. Noi, naivii, am crezut că e o măsură pentru locuitorii de rând sau că e panaramă electorală de-a lui Iohannis. De fapt, iată ce mărimi locuiesc în zonă. Cum să stea fără canal şi să folosească…latrina?
Dar, să continuăm. Doamna Bândescu are şi o maşină, mai «veche», din 2003, un Renault cumpărat, după cum declară. Nu ştim cum se descurcă cu consumul de carburanţi, dar ştim că o foloseşte zilnic. Ştiaţi că autoturismul e considerat  «o gură în plus» sau «un lux necesar»? Mai ales când ai un salariu de bugetar !
Dar vine capitolul «Datorii» şi ne lămurim de unde a avut directorul economic al Primăriei Sibiu, bani să-şi cumpere teren şi să construiască «un pic» din casă : a luat un credit de 10.000 de euro de la BCR în 2006. Adicătelea, cam 38.000 de lei noi sau 380 milioane de lei vechi. Bine-bine, veţi spune, cu asta a plătit terenul, dar casa, din ce bani a construit-o într-un an ? Ei, aici e-aici, probabil că fiica doamnei în cauză e foarte bogată sau câştigă un salariu uriaş…Sau există vreun sponsor ascuns, incognito…Pentru că veniturile declarate de Viorica Bândescu aferente anului 2007, respectiv  72.244 de lei brut, adică 722 milioane de lei vechi te duc la un net de cel mult 600 milioane, din care dacă mai scazi şi datoria la bancă – în jur de vreo sută de milioane pe an – rămâi cu 500 de milioane de lei vechi.
Nu mai mănânci, nu te mai îmbraci, nu mai circuli cu maşina, nu pleci în concediu, că doar îţi trebuie bani ca să îţi construieşti casa nu ? MISTERELE SIBIULUI ŞI ALE CAPITALEI CULTURALE EUROPENE 2007 !!! Oricum, solicităm sfatul doamnei Bândescu mai ales pentru tinerii dornici să-şi trăiască şi viaţa dar să-şi construiască şi o casă frumuşică  şi să-şi cumpere o maşină nouă, cum a reuşit minunea ca, în aproape opt ani de când lucrează la Primărie sub oblăduriea prea cinstitului Herr Iohannis, fiind divorţată şi întreţinând şi o fiică la şcoală şi la facultate, să realizeze atâtea cu bani aşa puţini. Ne-ar fi tuturor cetăţenilor sibieni de mare folos să cunoaştem furnizorii de materiale şi firmele sau meşterii care au ridicat, ca în poveste, o casă la numai o treime din preţul actual de piaţă !…
Să vă mai dezvăluim şi că, potrivit Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  modificată şi actualizată prevede la  SECTIUNEA a 5-a, Incompatibilitaţi  privind funcţionarii publici, Art. 94, alin. (2) : «Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, ţn cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată;
d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.
(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.»
Adică, noi o credem pe doamna director Bândescu Viorica, că a încasat salariu de la primărie 46.664 lei noi. Că a fost desemnată şi în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al SC Parcuri Industriale SA Sibiu – de unde a încasat 3.803 lei noi în 2007, şi membru în AGA la SC Nounsib SRL Sibiu unde a fost plătită cu 3.277 lei noi pentru anul 2007, şi secretar al Asociaţei Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 – unde a încasat 13.500 de lei noi ! – toate în calitate de reprezentant al autorităţii publice Consiliul Local Sibiu , respectiv al Primăriei Sibiu.
Dar când apare şi activitatea de consultant la societatea comercială SC Schubert & Westhoff SRL Sibiu, filială a «mămicii germane» Schubert & Westhoff societate de consiliere în fuziuni şi achiziţii cu sediul în Ludwigstrasse 11 München Germania, de pe al cărei site aflăm că, fostul director executiv al Forumul Democrat al Germanilor din România, Sibiu din perioada 2004-2006, WIEGAND FLEISCHER, este director al SC Schubert & Westhoff SRL, Sibiu din 2006…Şi când directorul economic al Primăriei Sibiu este consultant al acestei firme în 2007  plătit cu 5.000 de lei noi…Sau poate consultant este fiica doamnei director, fiindcă suma e trecută în dreptul rubricii de venituri ale copiilor titularului declaraţiei de avere, şi atunci e şi mai grav, deoarece, iată, fiica nu a avut decât 5.000 de lei noi venituri brute în 2007…Deci…de unde bani pentru construirea casei cu valoarea de impozitare de 128.026 lei noi stimată doamnă director executiv Bândescu Viorica ??…
{mosimage}Dar, din toată afacerea cu firma Schubert & Westhoff SRL Sibiu ne vine un alt gând năbădăios: primarul K.W.Iohannis este liderul Forumului Democrat al Germanilor din România, majoritatea consilierilor municipali sibieni aparţin FDGR, de ce să nu mănânce şi directoarea economică a Primăriei Sibiu din dulcea prăjitură a puterii ?? Mai ales când, este atâta nevoie de ea încât, cum spuneam mai sus, nu îi mai ajung cele două mâini ca să semneze veniturile şi cheltuielile încrucişate ce se vântură pe sub «controlul» domniei sale ?! Şi să nu uităm că, pe ea nu a premiat-o nimeni şi nu i-a acordat diplome pentru activitatea desfăşurată cu «succes» în anul capitalei culturale 2007 !…
Eh şi-acum, că ne-am lămurit cu doamna director executiv Viorica Bândescu şi rezultatele fructuoase ale domniei sale pe plan profesional şi mai ales material în anul  de graţie al Sibiului, 2007, să vedem cu ce s-au ales şi alţi potentaţi.
Domnul Dorin Nistor, jurist de meserie, a fost numit în anul 2007 secretarul municipiului Sibiu de către K.W.Iohannis. Spunem că l-a numit Iohannis, fiindcă e ştiut că, şi viceprimarii şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu au fost «aleşi» doar cu girul Marelui Sas – cum îl numea servil un ziarist sibian. Dorin Nistor este anchetat de către DNA pentru implicarea sa în mafia retrocedărilor de la Sibiu, alături de Iordan Nicola (fostul secretar al Primăriei Sibiu) şi însăşi Măria Sa Klaus Iohannis I-ul.
{mosimage}Din declaraţia de avere înregistrată sub numărul 122519-12-06-2008 rezultă că Dorin Nistor nu are în proprietate terenuri, iar la capitolul «Clădiri» şi-a construit în 2005 împreună cu soţia notar, o casă pe str.Porumbacului nr.30, a cărei valoare de impozitare este de 171.105 lei noi. Interesant că, în anul 2005 domnul Nistor era numai şef serviciu juridic în Primăria Sibiu, dar probabil că «grosul» banilor pentru casă a venit de la d-na notăriţă…În declaraţia de avere mai apare un autoturism Renault 19 cumpărat în anul 1990.
În schimb, domnul secretar al municipiului Sibiu ne surprinde la capitolul conturi şi depozite bancare, unde constatăm că preferă banca Volksbank pentru economii de 140.000 lei noi –depozit din 2005- şi, respectiv, 15.000 euro – depozit din 2004. Şi în acea perioadă, Dorin Nistor era angajat la serviciul juridic al primăriei Sibiu. Concluzia: sub mândra domnie iohannesciană, angajaţii, luând exemplul şefului, au prosperat încetişor dar…binişor !
La capitolul «Venituri», în 2007, tânărul secretar a încasat frumoasa sumă de  63.574 lei noi din funcţia publică pe care o exercită.Iar soţia notăriţă la Mediaş l-a depăşit de cinci ori încasând o sumă mare şi rotundă: 300.000 de lei noi, adică mai pe mintea românească, 3 miliarde ! Să tot trăieşti…bine, cum zicea un preşedinte !
Declaraţia de interese a secretarului municipiului Sibiu e leit-poleită cu cea a directoarei Bândescu : totul e barat. Deci, nici o incompatibilitate, nici un conflict de interese !
La serviciul Administrativ al Primăriei Sibiu este şef domnul Horvath Adalbert Marius. Beneficiar al unui apartament de bloc pe str.Muncel bloc 3 pe care l-a cumpărat din anul1991 împreună cu soţia şi al unui autoturism Peugeot 206 cumpărat în anul 2003, domnul Horvath a reuşit să-şi facă un depozit de 32.000 lei noi la BRD Sibiu în perioada 2007-2008 şi un altul de 31.000 lei noi la BCR Sibiu în anul 2008…deşi veniturile dumnealui din 2007 sunt de aproximativ 25.000 de lei noi iar pe ale soţiei, încălcând pur şi simplu cerinţele legii, le declară «confidenţiale». Să bănuim deci, că toţi banii nevestei au fost puşi la «ciorapul» bancar ?? Declaraţia de interese a domnului Horvath înregistrată sub nr.124152/17.06.2008 (acelaşi număr cu cel al declaraţiei de avere) ne relevă sub semnătură că este acţionar la SC Mecanica Mârşa cu 40 de acţiuni în valoare de 1 miliard de lei vechi. Dar, dacă nu le-a vândut, de unde misterioasele depozite bancare ?
Doamna Nicula Carmen Bianca este de ani buni şef al  serviciului Dezvoltare Economică şi Relaţii Externe din Primăria Sibiu. În declaraţia de interese înregistrată sub numărul 122810 din 12.06.2008 d-na Nicula se declară membru al Asociaţiei de Prietenie Sibiu-Landshut. Din declaraţia  de avere, constatăm că, doamna Nicula este proprietară în cotă parte de 1/2 împreună cu soţul, asupra unui teren agricol de 2,1 ha la Cisnădie. Dacă şi cu ce îl cultivă ar fi interesant de aflat, mai ales că este cumpărat în anul 2006 şi în declaraţia de avere nu figurează venituri din activităţi agricole. Sau poate pe acolo va trece vreo autostradă ? De când lucrează în Primăria Sibiu, adică de prin anul 1997, doamna Nicula a reuşit  să-şi construiască, împreună cu soţul o casă pe str.Velceanu nr.21 în Sibiu. Casa este construită în anul 2002 şi are o suprafaţă de 270 mp. Deşi în declaraţie este trecut sub tăcere, casa are şi un teren aferent destul de mare, a cărui valoare, în «buricul tîrgului» fiind foarte ridicată, era obligatorie declararea acestuia. Şefa de la Relaţii Externe mai declară la capitolul «Clădiri» o cotă parte de 3/8 dintr-o casă primită prin succesiune pe str.Moldovei nr.11A. De remarcat că, ambele clădiri sunt situate într-o zonă scumpă de vile, în care puţini sibieni şi-au permis să investească. Nu ştim din ce sursă provin economiile doamnei Nicula, dar declară proprietatea unor acţiuni la Raiffeisen Bank în valoare de 40.000 lei noi cumpărate în anul 2007 + iarăşi anul capitalei culturale ! – şi acţiuni la Banca Carpatica în valoare de 7.000 de euro cumpărate încă din  anul 1998.
Este adevarat că d-na Nicula menţionează o ipotecă pe casă pe perioada 2007-2017 , dar nimeni nu e nebun să îşi ipotecheze casa ca să cumpere acţiuni la o bancă…sau este ??
{mosimage}Cât priveşte veniturile declarate pe anul 2007, doamna Carmen a beneficiat de 40.063 lei noi iar soţul angajat la SC Standard Group SRL, de 24.000 lei noi. Rezultă dintr-un calcul simplu, că, familia Nicula trăieşte din veniturile soţului  – circa 20 milioane de lei vechi pe lună, brut – şi cumpără acţiuni din toţi banii încasaţi ca venituri de soţie. Sau, cum spuneam, îşi ipotechează casa pentru a-şi cumpăra acţiuni…Greu de crezut, doamnă Nicula ! Atenţie, căci declaraţia dvs. de avere este un act public care atrage răspunderea dvs. potrivit legii penale ! Nu este declarat autoturismul marca B.M.W. cu numărul de înmatriculare personalizat SB 41 NIK, maşină cu care se deplasează zilnic la locul de muncă.
La serviciul Buget Contabilitate întâlnim o declaraţie de avere care ne-a atras atenţia prin neconcordanţa matematică a veniturilor cu cheltuielile.Mare greşeală din partea unui contabil ! Doamna consilier principal Elena Buhoi a depus declaraţia de avere şi pe cea de interese sub numărul de înregistrare 122542 din data de 12.06.2008. Dacă la capitolul “Clădiri” – unde declară proprietatea în cotă de 1/2  cu soţul asupra unui apartament de bloc de pe str.Onceşti nr.19/32 cumpărat în anul 2000 iar la capitolul “Bunuri mobile” declară proprietatea unui autoturism Volswagen Golf cumpărat în anul 2002, la conturi bancare, doamna Buhoi o “sfecleşte” şi declară un depozit în valoare de 24.000 de lei noi la Banca Transilvania, constituit în 2008. Întrebarea firească: de unde banii? La venituri pe anul 2007, doamna Buhoi a obţinut 18.077 lei noi din contractul de muncă şi, – atenţie ! – 5.950 lei noi din prestări servicii. Iar soţul ei a încasat venituri brute pe anul 2007 de 31.200 de lei noi de la SC Trans Agape SRL Sibiu.
Ne întoarcem la Legea nr.161/2003 actualizată şi ne întrebăm cine a împuternicit-o pe această d-nă consilier care este funcţionar public, să reprezinte primăria sau consiliul local în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare, de unde să câştige bani din prestări de servicii… ?  Dacă ne amintim însă că, tot în ziarul nostru, într-un număr precedent, doamna Buhoi Elena era enumerată printre colaboratorii «de seamă» la realizarea Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi vă mai dezvăluim că aceeaşi d-nă prestează servicii de contabilitate la Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu din anul 2002, poate, cineva ne explică şi de unde au provenit banii din depozitul bancar… Şi cât de legale sunt «prestările de servicii» ale d-nei consilier principal Buhoi când Legea nr.161/2003 actualizată precizează expres în art.94 alin.(2) că : « Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmează:  a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;».
Seviciul Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu este condus de directorul executiv Aldea Gheorghe Adrian. O fi oare ceva rudă cu doamna Bândescu, pe care o chema, ca domnişoară, Aldea? Domnul director a depus declaraţia de interese în anul 2008. În ceea ce priveşte declaraţia de avere pentru perioada 2007, aceasta nu există şi iar ne întrebăm suspicioşi, de ce ?? Pe site-ul Primăriei Sibiu găsim doar declaraţia de avere depusă în anul  2007 pentru 2006. Din declaraţia de interese a domnului director înregistrată în anul 2008 la serviciul public pe care îl conduce, reiese doar că este membru în Sindicatul Finanţe Locale din cadrul primăriei muncipiului Sibiu. În declaraţia de avere înregistrată sub numărul 1209 din 13.03.2007 nu se ştie unde, fiindcă nu apare ştampila registraturii Primăriei Sibiu şi nici a altei instituţii ( !), la capitolul «Terenuri» domnul Aldea împarte pe din două cu soţia două terenuri intravilane în Giurgiu, unul dobândit în 2006 prin reconstituirea dreptului de proprietate, celălalt aflat încă în litigiu la data declaraţiei. În Sibiu, numai soţia deţine un teren intravilan pe str. Porumbacului nr. 10 de 800 mp, dobândit în anul 2006 prin contract de întreţinere.Tot prin modalitatea contractului de întreţinere, în acelaşi an 2006, a dobândit la aceeaşi adresă din Sibiu, tot numai soţia…o «casă de locuit» a cărei valoare de impozitare este de 147.771 lei noi. Întrucât, la capitolul depozite bancare, în anul 2006 s-a constituit un depozit bancar de 20.000 de lei noi la BCR, numai pe numele soţiei…concluzionăm că, domnul director Aldea este sărac şi «dependent» strict de averea doamnei consoarte. Oricum, anul 2006 a fost deosebit de benefic familiei Aldea, având în vedere că au dobândit atâtea proprietăţi iar veniturile obţinute au fost de 26.015 lei noi în cazul domnului director şi de numai 9.600 lei noi încasaţi de soţia aflată şi în concediu de îngrijire a copilului. Ar fi interesant de ştiut, la venituri de 35.615 lei noi pe an – căci altele nu sunt declarate !-, cum au reuşit să «pună deoparte» cei 20.000 de lei noi din depozitul bancar ?…
Studiind declaraţile de interese şi de avere ale personalului angajat am mai aflat un lucru care, după părerea noastră este cam păgubos pentru comunitate. Sunt în primărie şi serviciile publice locale – chiar dacă unii ocupă posturi de funcţionari publici iar ceilalţi de personal contractual – angajaţi pe cupluri – soţ şi soţie. Oricât ar fi de serioşi şi corecţi şi chiar dacă legea nu interzice aceste angajări de familii, ele stârnesc vrând-nevrând suspiciuni. Este cazul, spre exemplu al soţilor Roman Lucian auditor intern în cadrul compartimentului Audit Intern al Primăriei Sibiu şi soţiei Roman Voichiţa Anişoara director al Serviciului Public Centru Financiar Creşe. Ori, al soţilor Creţu Ilie director al Serviciului Public Admnistrare Domeniu Public şi Privat şi Creţu Dana Mariana consilier superior la serviciul Autorizare şi Control din Primăria Sibiu, ambii funcţionari publici.
Sau, o situaţie de legături şi mai strânse între soţi la serviciu, care poate duce în timp la grave perturbări. Domnul Gligore Viorel director la Cantina de Ajutor Social a Municipiului Sibiu – funcţie cu «greutate », depune o declaraţie de avere sub numărul 122848 /12.06.2008 din care reiese că nu are nimic în proprietate. În schimb la venituri, declară un venit brut pe anul 2007 în sumă de 21.900 lei noi din funcţia de director dar şi venitul soţiei pe 2007, de 14.200 lei noi. Până aici, nimic nelalocul lui, veţi spune. Da, dar soţia domnului director al cantinei este lucrător comercial tot la…cantină…
Concluziile asupra averilor şi intereselor slujbaşilor Primăriei Sibiu plătiţi din banii dvs., vă lăsăm să le trageţi singuri, stimaţi sibieni plătitori corecţi de taxe şi impozite la bugetul local al Sibiului !

Departamentul de
Investigaţii  „Justitiarul“

3 Comments

 1. Heidi

  D-le ‘Justitiar’, ura dumneavoastra fata de Johannis nu are limite. Dar stiu ca totul e foarte personal pentru dumneavoastra, asa ca nici nu mai citesc articolele pe care le scrieti, intotdeauna lungi cat un cearsaf. Chiar daca ati scrie de bine, tot nu le-as citi, fiindca sunt mult prea lungi si n-am rabdare. Din cate am citit undeva pe internet, e vorba de o casa in Sibiu, pe care Johannis nu va dat-o, nu-i asa? Poate ca in unele privinte aveti dreptate, in altele poate exagerati, iar in altele poate mintiti. Dar cu siguranta e personal. Nu am auzit si varianta lui Johannis despre tot ce scrieti, nici nu cred ca are timp. Omul asta se ocupa sa conduca orasul, se lupta pentru pentru Sibiu capitala de regiune, aduce turism in Sibiu, ceea ce inseamna bani la bugetul local pentru noi toti, somajul este mic in Sibiu, cetatenii traiesc decent comparativ cu alte orase, imi renoveaza cartierul si-mi asfalteza strada(in Vasile Aaron) despre care ati scris atat de mult, ca Sibiul arata jalnic la periferie. Uite ca incetul cu incetul, Johannis renoveza si periferia.
  Imi amintesc perfect cum arata Sibiul pana in 2000 si cum arata acum. Este incredibil cum sa schimbat orasul asta doar in 13 ani. Sibiu CCE 2007 care a dezvoltat sentimentul mandriei de a fi sibian, Sibiu orasul superlativeleor. Nu puteti contesta toate astea, pentru ca e vizibil si o recunoaste toata lumea. Sibiul a fost invadat in ultimii ani de oameni din alte judete. De ce? De rau ce e la Sibiu? Ma-ndoiesc.
  Poate aveti dreptate in unele privinte, nu cred ca Johannis e vreun sfant din icoana, dar majoritatea sibienilor continua sa-l voteze, pentru tot ce a realizat in Sibiu in acesti 13 ani de cand este primar. Daca incepeti sa-i luati la puricat pe Scripcaru, Boc si alti primari din orase frumoase si dezvoltate, sunt sigura ca nici ei nu sunt curati ca lacrima. E vreun primar 100% cinstit in tara asta? Ma-ndoiesc.
  Dumneavoastra va traiti viata doar pentru a-l discredita pe Johannis? Tot ce va motiveaza in viata este ura fata de primarul Sibiului? Atunci trebuie sa fiti un om tare nefericit.
  Eu sunt in Germania, dar anul trecut am fost in tara special pentru alegerile locale, pentru a-l vota pe Johannis. Am recomandat Sibiul destinatie de vacanta unor nemti, care au venit foarte incantati de acolo, iar acest lucru aici, inseamna foarte mult pentru mine.
  Pana sa inteleg cu ce va ocupati, am citit cateva articole mai vechi scrise de dumneavoastra, dar ura pe care o emana este de nedescris. Nu pot sa va mai citesc, nu vreu sa ma incarc cu energia negativa pe care o simt cand citesc un articol scris de dumneavoastra.
  Decat un Becali primar in Sibiu, prefer 100% un Johannis sas. Johannis se scrie totusi cu J.
  Va doresc liniste si pace in suflet, cred ca aveti mare nevoie. (Stiu ca mesajul meu nu va fi publicat, nu e prima data cand mi se intampla 🙂

 2. Frau Heidi, desi criticati dimensiunile articolelor noastre, ati postat un comentariu kilometric pe masura. Dupa cum vedeti, comentariul a aparut fiindca noi cenzuram doar textele injurioase. Nu-i vorba de o casa din Sibiu pe care Iohannis nu mi-a dat-o, deoarece nu am solicitat o astfel de casa niciodata. Este vorba de doua case din Sibiu pe care Klaus Iohannis si familia sa efectiv le-au furat de la statul roman prin fals in acte: str. N. Balcescu, nr. 29 si str. G-ral Magheru nr 35. ( http://sibiu.justitiarul.ro/klaus-klaus-mighty-mouse/ ) Pe ultima a pierdut-o in instanta, deoarece s-a dovedit falsul in acte, iar pentru a doua se judeca in continuare, Iohannis tragand de timp fiindca primeste o gramada de bani chirie de la banca Raiffeisen, careia i-a inchiriat acel spatiu FURAT statului roman. Pentru falsul in acte nu a fost pedepsit nimeni, doar un prapadit de secretar de primarie din Porumbacu de Jos a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, mafia imobiliara protejandu-si unealta! Orasul cred ca-l cunosc mai bine decat dumneavoastra, care locuiti in Germania, eu locuind in Sibiu si lovindu-ma zilnic de aberatiile arhitecturale sau rutiere ale idolului dumneavoastra. Stiu ca Johannis se scrie cu “J” si mai mult, gramatical si corect 100% ar fi fost JOHANNES, dar asa are trecut “marele carmaci” numele in cartea de identitate: Iohannis. Puteti verifica numele sau real si pe site-ul Primariei Sibiu. Faptul ca locuiti in Germania, dar ati venit special anul trecut ca sa votati cu Iohannis, denota ca asa-zisa corectitudine germana a ramas doar o legenda pentru ca la alegerile locale au voie sa voteze doar cetatenii care au domiciliul in localitatea respectiva, nu-i ca la alegerile generale, unde se poate vota si in afara tarii, la ambasade. Acest Klaus Iohannis, un impostor care pozeaza in om cinstit, a fost umflat cu pompa suficient de mass-media – conta cost! – ca sa mai aiba nevoie si de postaci propagandistici de felul dumneavoastra. Nu sunt incarcat de ura, ci doar de scarba, asa ca perceptia dumneavoastra este gresita. In plus, tot ce am scris despre acest traficant de copii si hot de case este adevarat. Ganditi-va ca daca minteam si incercam sa intoxic opinia publica prin informatii false, ma aflam de multi ani in inchisoare pentru defaimare de persoana. Ce alt argument mai viabil decat acesta doriti? Din pacate, solidaritate etnica va impiedica sa fiti obiectiva in aprecieri. In plus, remarc aceeasi nota de superioritate, vizibila si in atitudinea plina de infatuare a primarului sibian. Pe voi nu v-au vindecat inca ororile si urmarile dezastruoase ale ultimului razboi mondial de mentalitatea paguboasa cu asa-zisa rasa ariana, reprezentata de poporul german, superior tuturor popoarelor. Asta doar in viziunea voastra rasista!

Trackbacks / Pings

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.